Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Tid for hubrolytting!

Norsk Ornitologisk Forening startet i 2008 en landsdekkende kartlegging av hubro. Prosjektet er nå inne i femte kartleggingssesong, og perioden av året hvor hubroen er oftest å høre er like om hjørnet. Vi trenger hjelp for å bedre kunnskapen om utbredelsen av hubroen i Hordaland. Har du lyst til å høre hubroen og bidra med viktig informasjon, så er tiden inne til å gå ut for å lytte.

Av Håvard Husebø

Publisert 27.01.2012

Hubro har forsvunnet fra mange steder i Norge i løpet av forrige århundre og er i dag en rødlistet art kategorisert som sterkt truet. Ulike faktorer truer hubrobestanden i dag, bl.a. utbygginger og forstyrrelser i hekkeområde, farlige stolpekonstruksjoner for kraftledninger, m.m.  Økt kunnskap og informasjon om hvor det finnes hubro er helt avgjørende for at man kan ta vare på bestanden. Opplysninger som tyder på hekkeadferd (f.eks. hubrorop i hekketiden) er unntatt offentlighet, og vil ikke være tilgjenglige for andre enn aktuelle saksbehandlere i areal – og miljøvernforvaltingen.

Gjennom de fire siste sesongene er det påvist hubro flere steder i Hordaland, både i gamle klassiske områder hvor forekomst har vært kjent gjennom mange tiår, men også ved ukjente lokaliteter. De senere år har fleste hubro blitt registrert i lynghei-områder i de bynære kystkommunene. Årsaken til dette henger nok sammen med at det er i disse delene av fylket hvor tettheten av hubro er størst, men også at det er i disse kommunene hvor aktiviteten av fuglefolk er høyest.

Selv om en god del kartleggingsarbeid er gjort de siste årene, så er det allikevel behov for stadig mer kunnskap rundt utbredelsen og statusen til bestanden i fylket. 

Kjenner du til områder hvor hubro finnes, eller lokaliteter hvor arten fra gammelt av skal ha hatt tilhold, så hadde det vært flott om du tok en tur ut og lyttet etter hubroens rop.

NOF er interessert i hvor fugl er hørt, men også informasjon om hvor lytting er foretatt  uten at det har gitt resultater.

Hubroen roper gjerne bare i en begrenset periode og under spesielle forhold , så en må være på rett sted til rett tid skal en ha mulighet til å høre den. Som regel er den mest lydytrende i  februar og mars rundt solnedgang (og soloppgang). Den begynner gjerne med ropeaktiviteten i løpet av den første timen etter solnedgang, og da spesielt på vindstille kvelder med begrenset skydekke og ikke alt for lave temperaturer. Under gode forhold kan ropende høres opp mot fire kilometer. Skal man ha utbytte av en lyttetur vil det med andre ord lønne seg å følge med på værmeldingene før en drar ut.

Har du sett eller hørt hubro kan du rapportere det her: www.artsobservasjoner.no/fugler

Evt. kan du ta kontakt med:      

Håvard Husebø, 45265686   havard.husebo@gmail.com

Magnus Johan Steinsvåg, 97121960  fmhomjs@fylkesmannen.no

Hubro (Bubo bubo)
FOTO: Håvard Husebø

Kommentér nyheten