Hopp til hovedinnhold

Terne - Årets fugl 2006

Vi følger ternenes ankomst til Norge dag for dag!

Ternene er utpregete trekkfugler som ankommer de sørligste delene av landet fra slutten av april av. Først tidlig i juni ankommer de hekkeplassene lengst nord i Norge. Vi ønsker din hjelp for å finne ut når ternene ankommer de ulike plassene i landet denne våren.

Følg med makrell- og rødnebbternas ankomst dag for dag i hele landet på disse sidene fram til midten av juni. Send dine observasjoner av terner til aaretsfugl@birdlife.no. Husk å noter dato, lokalitetsnavn, kommune og hvilken av de to artene det gjelder.


Nyheter

Rødnebbterne eller makrellterne? (22.06.2006)
For de fleste er det litt av en utfordring å skille mellom våre to vanlige ternearter, makrell- og rødnebbterne. Tor A. Olsen oppsummerer kjennetegnene på de to artene (VF 2 - 2006).

Last ned PDF


Terna – måkenes elegante kusine (20.04.2006)
Ternene er i slekt med måkene, men de har en helt annen økologi. I denne artikkelen (fra Vår Fuglefauna nr. 1 - 2006) forteller Morten Günther deg mer om de to vanlige terneartene i Norge.

Last ned PDF


Hvordan er utviklingen i de norske ternebestandene? (20.04.2006)
I denne artikkelen (fra Vår Fuglefauna nr. 1 - 2006) forteller Svein-Håkon Lorentsen fra NINA om ternenes bestandsutvikling i Norge. De to artene synes å gå en vanskelig framtid i møte.

Last ned PDFVårobservasjoner av terner i 2006

  uke 16
  uke 17
  uke 18
  uke 19
  uke 20
  uke 21
  uke 22
  uke 23
Makrellterne

kart

Vis alle registreringer

Rødnebbterne

kart

Vis alle registreringer