Hopp til hovedinnhold

BirdLife Sogn og Fjordane

BirdLife Sogn og Fjordane

Siste nytt

Snøspurv i Høgenova 04.06.2024

Vindindustri i fjellrypas rike.

Birdlife Norge avd Sogn og Fjordane har i løpet av juni og juli 2023 gjort registreringer av fuglelivet i fjella mellom Sognefjorden og Viksdalen. To aktører med flere interessenter har vist interesse for å bygge ut eit fjellområde på over 100 kvadratkilometer med vindturbiner.

Les hele saken
Tjeld 23.03.2023

Trekkfugler ankomst i Sogn og Fjordane

Kvar einaste vår, når sola stig på himmelen og den tyngste vinterdepresjonen har sleppt taket, er det når dei første trekkfuglene kjem heim at ein verkeleg kan kjenne på at livet tek til på ny.

Les hele saken
Gulspurv hann 17.09.2022

Gulspurv i Sogn og Fjordane.

Gulspurven var årets fugl i 2021. Gulspurven sin utbredelse i Sogn og Fjordane er som ellers i landet i stor grad knyttet til kulturmark. Vedlagt følger en oversikt over utbredelse i Sogn og Fjordane, og noen betraktinger som kan sette lys på den store tilbakegangen for denne vakre og kjære kulturlandskapsfuglen.

Les hele saken
Grågås på Melværet i Askvoll kommune 21.01.2021

Ekstra mange overvintrende grågjess i vest denne vinteren

I år overvintrer det godt med grågjess på Vestlandet. Grågås er en art på fremmarsj i Norge, noe intensiv grasdyrking nok har bidratt til. Men det er trolig gjess fra den islandske bestanden som overvintrer her hos oss.

Les hele saken
Sangsvaner 25.01.2020

Sangsvaner i Sogn og Fjordane 2015-2020

Det overvintrer ein heil del sangsvaner i Sogn og Fjordane. NOF har organisert tellinga i 2015 og 2020, her er nokre resultat.

Les hele saken
Trane ved Skor naturreservat i Hyllestad. 31.08.2019

Traner i Sogn og Fjordane

Tranene har sidan 1990 etablert seg som hekkefugl i Sogn og Fjordane, den 30.august vart heile 14 traner sett på Ask og Nes i Askvoll kommune. Det er første gang eit tosifra tal traner er registrert på Artsobservasjoner frå fylket.

Les hele saken

Nyhetsarkiv