Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Norske navn på verdens fugler

Norske navn på verdens fugler

  Søk    NNKF    Om listen    

Norsk navnekomite for fugl (NNKF) skal til enhver tid bestå av minst seks medlemmer. Et av medlemmene har rollen som sekretær. NNKF arbeider med å lage norske navn på verdens fuglearter. Dette arbeidet ble fullført i 2008, men endringer i systematikk har gjort det nødvendig å oppdatere navnelisten - også med nyoppdagete arter. Ny liste ble publisert på NOFs nettside i 2017.

Komiteen møtes årlig for å holde ajour med systematiske endringer ("splittinger" og "lumpinger") og nybeskrevne arter. God, generell fuglekunnskap inkl. fuglenes levesett, utbredelse og anatomi er viktig kriterium for valg av komitémedlemmer samt også global naturvitenskapelig bredde vedrørende biologi, habitater og geografi samt interesse for kultur, historie og norsk språk - i tillegg til en smule fantasi.

Komiteen etterfølger Norsk Zoologisk Forenings navnekomiteer (publikasjoner om norske virveldyrnavn 1961 og 1976) og NOFs Norsk navne- og sjeldenhetskomité for fugl (NNSK) som publiserte en fuglenavnliste som supplement i NOF-Oslo og Akershus' medlemstidsskrift Toppdykker'n i 1981. NNSK ble erstattet av NSKF og NNKF i 1979. NNKF startet arbeidet med norske navn på verdens fugler i 1990. Denne listen ble publisert på birdlife.no i 2008 og oppdatert i 2017.


Morten Bergan (sekretær)

E-post: m.bergan@online.no

Morten Bergan (f. 1956) er oppvokst i Bærum utenfor Oslo. Geolog av yrke. Fugleinteressert siden 11-års alder. Som fuglekikker har det særlig dreiet seg om Fornebu og Oslofjorden. Morten har kartlagt sjøfuglbestanden i indre Oslofjord med formål opprettelse av naturreservater av sjøfuglenes hekkeholmer. Han har drevet årlige sjøfugltellinger i regi av Fylkesmannen og kartlagt bestandsutviklingen av andefuglene, vadere, måker og terner i Oslofjorden. Noe herfra er publisert i NOFs Vår Fuglefauna om sjøfuglene generelt (1988) og om snøgås spesielt (2010). Etter hvert gikk trekkfugl-undersøkelsene på Fornebu (publisert Toppdykker,n supplement 1991) over i form av naturvern i forbindelse med etterbruken av arealene ved nedleggelse av flyplassen på Fornebu. Et betydelig grøntområde ble sikret for friluftsliv og for naturen. Deretter startet han Lilløyplassen Naturhus på Fornebu (2003) og ledet denne i de første årene - etableringsfasen.

Morten har hatt flere styre- og komiteverv innen NOF-systemet; f.eks. sekretær LRSK-O&A en årrekke, og mye av livet har han sittet i NOF-OAs styre - som formann 2000-2006. Han skrev (i Toppdykker'n) NOF-OAs historie ved 50-årsjubileet i 2011. Han var medforfatter av boken «Fugleguide til Oslo og Akershus» (2003).

Morten brukes mye som foredragsholder og som reiseleder, både som geolog og som ornitolog, og både lokalt og internasjonalt. Kunnskap om, og erfaring fra, andre verdensstrøk er essensielt i en navnekomite for all verdens fugler. Reisene har foruten Europa, gått til Afrika, Midt-Østen og til Amerika - han har bodd i Texas.

Ved siden av en altoppslukende interesse for fugler er Morten allsidig interessert i dyr og naturvitenskap inkl. geografi. Hans navneforslag er derfor typisk knyttet til disse interesser. Habitater (eksempelvis; ospesanger, fynboshauk, ravinespettmeis), geologi (beryllbieter, ametystfink, granittseiler), folkeslag/gamle kulturer (apasjespurv, bantuørn, zapotekvaktel, beduinhøne) og geografi (kurdistanhøne, kanakrikse og endringen av balkanhøne til steinhøne) er typiske Morten-temaer på NNKF-møtene. Morten overtok som NNKFs sekretær i 2016.


Helge Kvam

Helge Kvam (f. 1952) er utdannet ved Norges Musikkhøgskole med slagverk (marimba og vibrafon) som hovedinstrument, og tok musikklærereksamen – en linje med vekt på pedagogikk.

Han har i perioder jobbet som freelance musiker, men mesteparten av sitt liv har han hatt fast arbeid i IT-bransjen med salg og ledelse. Fra 2010 har han jobbet som rekrutterer ("hodejeger") innen IT-sektoren i Oslo. Siden 10-årsalderen har han vært interessert i fugler og etter hvert fordypet seg i fuglesang og fuglelyder. Dette har ført til et utstrakt engasjement som kurs- og foredragsholder i emnet, og han har utgitt opplærings-CDer i fuglesang. I tillegg har han i en årrekke arbeidet innen Norsk Ornitologisk Forening med navnsetting av alle verdens fuglearter i Norsk Navnekomité for Fugl, NNKF.

Som reiseleder i NoF Travel har han vært i Extremadura (Spania), Costa Rica, Peru, Ecuador og Colombia i tillegg til at han i andre sammenhenger har vært mange ganger i Sør- og Mellom-Amerika (Brasil, Peru, Costa Rica og Mexico) og har spesiell erfaring med fuglelivet i Costa Rica og Amazonas.

Europas fugleliv har han studert i en årrekke og besøkt 15 europeiske land, med spesiell vekt på Middelhavslandene og Spania. (Han har et hus i Andalucia.) De fleste av turene nedover på kontinentet har hatt som mål å ta opptak av fuglesang. Han har også besøkt Nepal og India der han hadde sin barndom frem til syvårsalderen. Ved siden av en glødende interesse for fugler og musikk, er han opptatt av kunst, litteratur, teater, film, mat og vin, kulturreiser og naturopplevelser.

Odd Bruce Hansen

Odd Bruce Hansen (f. 1958) er utdannet ved Universitetet i Oslo (1976-2002) og Høgskolen i Oslo (2006-2009). UiO-studiene omfattet astronomi, kjemi, biologi, naturgeografi og paleontologi på Det matematisk-naturvitenskapelige og historie, kunsthistorie, engelsk, klassisk arkeologi, latin, gresk og religionshistorie på Det historisk-filosofiske fakultet. I "godt voksen alder" tok han deretter allmennlærerutdannelse på HiO med samfunnsfag som spesialisering. Han har jobbet som naturfaglærer på Bestum skole siden 2009 og vært med på utviklingen av TV 2 Skoles læremiddel for 5.-7. trinn: Levende Naturfag.

En glødende interesse for fugler tok til allerede i femårs-alderen. Fokuset var lenge "all verdens fugler" og systematikk, feltdebuten kom først i 1973 med naturfaglinjens ekskursjon til Østensjøvannet. Deretter besøkte han vannet ukentlig i en årrekke og var en av drivkreftene bak "Østensjøgruppen" og dens rapporter på 1970- og 80-tallet.

Odd Bruce har skrevet og illustrert quizbøker og var lenge dommer for spørrekonkurransen 5-På. Han er opptatt av kunnskapsformidling og popularisering. Som HF-student arrangerte han "storkollokvier", holdt flere hundre "studentforelesninger" og produserte en rekke hjelpehefter til undervisning på grunn- og mellomfag.

Odd Bruce har vært med i Norsk Navnekomité for Fugl fra starten og ofte opptrådt som "uromoment" med ønske om dristige og fantasifulle fuglenavn. Dette gjenspeiler trolig hans sans for originale "samleprosjekter" som å gå alle Oslos 3000 gater (fullført 2004), smake på flest mulig dyre- og plantearter (1013) og krysse fugler han "observerer" i drømmer (741 i skrivende stund). På mer tradisjonelt plan er han en ihuga krysser av arter fra Vestpalearktis, De forente arabiske emirater og Australia. Andre viktige interesseområder er menneskerettigheter, litteratur og reiseliv.


 

Per Ole Syvertsen

E-post: per.ole.syvertsen@helgelandmuseum.no

Per Ole Syvertsen (f. 1958 i Oslo) har siden 2000 bodd i Mo i Rana, hvor han er konservator ved Helgeland museum, naturhistorisk avdeling. Han studerte realfag med hovedvekt på biologi ved Universitetet i Oslo, og har en Master-grad (1989) i tropisk naturressursforvalting fra den daværende Norges Landbrukshøgskole på Ås. På 1990-tallet tilbrakte han mye tid i Etiopia, i forbindelse med prosjekttilsettinger ved Universitetet i Oslo. Gleden over å reise og oppleve dyrelivet under fjerne himmelstrøk er dypt forankret, og han har hittil luftet kikkerten i rundt 30 land utenfor Europa – i hovedsak i Afrika og Asia.

Hans forhold til NOF er nærmest livslangt, fra ca. 11 års alder. Han har gjennom mye av disse 45+ årene vært engasjert med ulike foreningsverv- og prosjekter i fylkesavdelingen i Oslo og Akershus, Drammen og omegn lokallag/Buskerud-avdelingen og Rana lokallag/Nordlands-avdelingen. Blant annet var han fylkeskoordinator for NOFs hekkefuglatlas i Buskerud. På slutten av 1980-tallet satt han en periode i NOFs hovedstyre. Han medvirket til at NNKF ble reetablert i 1990, og var komiteens sekretær fram til 2016. Han har også sittet i styret til Norsk Zoologisk Forening, på 1990-tallet og nå på 2010-tallet.

Fugler har alltid stått sentralt i hans naturinteresse, både her hjemme og på reiser i utlandet. Pattedyr og andre virveldyr har med årene fått en større plass, og han har særlig engasjert seg i kartlegging av flaggermus i Norge. Zoologiinteressen favner ellers vidt, og han har blant annet også publisert faunistiske notiser om fisk, insekter, edderkopper og snegler. Av kuriosa kan nevnes at han tidlig på 1980-tallet var aktiv i Oslo-studentenes slimålaksjon, som var en respons på NRK Nitimens invitasjon til lytterne om å kåre Norges nasjonalfisk. Torsken vant, men slimålen fikk flest stemmer. Litt som det amerikanske valgsystemet, altså.


Viggo Ree

E-post: viggoree@online.no

Viggo Ree (f. 1950) vokste opp i Åmot i Hedmark, men flyttet i 1958 til Jeløy i Østfold. Hans interesse for dyr og dyretegning startet i 1½-årsalderen, men det var først tidlig i 1967 at biologi – og særlig ornitologi - kom i fokus. Samme høst ble han formann i Moss Feltbiologiske Ungdomsforening.

Etter examen artium i 1970 arbeidet han i nær ett år som ringmerker i Doñana nasjonalpark i Sør-Spania. Etter flere år med ornitologiske feltstudier, bl.a. ledelse av trekkfuglundersøkelser på Utsira 1972-75, sørget han for en kunstnerisk utdannelse på Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo i 1976-80. Gjennom perioden 1973-87 arbeidet Viggo som freelancer på fugleavdelingen på Zoologisk Museum i Oslo. I 1975 ble han sekretær i Norsk navne- og sjeldenhetskomité, og han var det eneste medlemmet fra NOF/NZFs ulike fuglenavnkomiteer som fortsatte i NNKF i 1990.

Som wildlife-kunstner med hovedvekt på akvarell, kobbergrafikk og tusjtegning er motiver av fugl og pattedyr det sentrale, og hans arbeider er innkjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet. Viggo har bl.a. levert motiver til i alt 23 norske fuglefrimerker, 7 plansjer til Birds of the Western Palearctic og vært fagdommer tre ganger i NRKs "Kvitt eller dobbelt" under temaet "Norske fugler". Siden 1973 har han vært reiseleder for ulike fugleturer.

Viggo har publisert over 650 skriftlige arbeider, først og fremst av populærvitenskapelig art – hovedsakelig om ornitologi, store pattedyr og naturvern. Studieturer har blitt gjennomført i fire verdensdeler. I perioden 1990-2017 bodde Viggo i Hole i Buskerud, der han deltok i ornitologisk overvåkingsarbeid og kjempet for vern av Tyrifjorden våtmarkssystem og kulturlandskapet på Ringerike. Han har siden 2017 bodd i Stokke i Vestfold.


Øivind Syvertsen

Øivind Syvertsen (f. 1952) er født og oppvokst i Oslo, men har nå i mange år bodd i Asker kommune. Han har arbeidet som tekniker innen farmasiindustrien i nesten hele sin yrkesaktive periode, men som lagermedarbeider de siste ca. 4 årene.

Han har vært interessert i naturen siden barneårene, i begynnelsen med mest fokus på planter. Fra 16-årsalderen overtok fuglene det meste av interessen, og siden da har han hele tiden hatt en glødende interesse for denne delen av naturmangfoldet. De første årene ble Østensjøvannet hyppig besøkt, men fra 1971-72 ble Nordre Øyeren det mest besøkte området. Her kom han tidlig med i virksomheten til Nordre Øyeren Fuglestasjon, hvor han var meget aktiv på 1970- og 80-tallet spesielt. Han var også en ivrig deltaker i det nasjonale Atlasarbeidet som pågikk i siste halvdel av 70-tallet og utpå 1980-tallet. Buskerud fylke var hovedsatsingsområdet i dette prosjektet, da han var bosatt i Røyken kommune på det tidspunktet.

Øivind var med på stiftelsen av Drammen lokallag midt på 1970-tallet og var den foreningens første sekretær, samtidig som han også var den første redaktøren for foreningens tidsskrift Buskskvetten. I årene 1977-79 var han også mye involvert i ringmerkingsaktiviteten som ble igangsatt på Linnesstranda innerst i Drammensfjorden (i Lier kommune). Registrerings- arbeidet her bidro etter hvert til opprettelsen av Linnesstranda som naturreservat.

Han satt i Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF) i årene 1992-1998.

Reiselysten er stor hos Øivind, og han har vært i alle verdensdeler på fugleturer. I tillegg til fuglene har interessen for andre dyregrupper etter hvert vært økende, og omfatter nå både pattedyr, herptiler og sommerfugler. Av andre interesser kan nevnes musikk (passiv lytter, spiller ikke noe selv), kultur generelt og historie.