Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «NOF inviterer til hubroseminar i Trondheim!»

NOF har valgt hubroen til årets fugl for 2008, og allerede lørdag 12. januar blir det hubro-seminar i NOFs lokaler i Trondheim. Seminaret er et regionalt arrangement for de påbegynte kartleggingsprosjektene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, men det er også åpent for NOF-ere fra andre landsdeler.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Hubro -Årets fugl

Gledelig å registrere at hubro er valgt til årets fugl for 2008.

I Sirdal Kommune er hubroen for alvor kommet i søkelyset

pga utbyggningsplaner for hytter. Hyttene presser seg stadig

inn i hubroens leveområde.

Kraftledninger er og en stor trussel for arten, og registrerer da også

noen dødsfall her og.

Har hatt en hubro i forpleining i en lengre stund, etter å ha kolidert med strømførende ledning. Den ble sluppet fri idag etter en vellykket

rehablitering.

Det er mye smågnagere i fjellet pr idag.

Ser fra til ett godt hubro-år 2008.

mvh

Kjell

Kjell Grimsby (13.12.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble kwCmhrrigfC

Randi siger:Eva og Nonna : Fuglen var jo indkobt med hleinbk pa at skulle med en af vores sonner hjem, men det er ogsa ok, at det blev herhjemme

OzrkDXKZVHHtf (22.02.2012)

Ny kommentarSvar på denne