Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Atlasdata belyser dvergspettens bestandsvariasjon»

Dvergspetten er vår minste hakkespett og regnes for å være en truet art i Norge. På rødlisten fra 2006 har arten status som sårbar. Bestanden til denne fuglen varierer betydelig i tid og rom. Nå viser forskning basert på NOFs atlasmateriale at årsaken er en kombinasjon av klima og mattilgang.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble "Dvergspettfunn med hekkekriterier i Norge 2008". Ein kommentar.

I denne oversikten er det, så vidt eg kan sjå, ikkje tatt med ein einaste observasjon frå Nord-Norge. Arten finst da der også! I Saltdal t.d. blir det funne hekkande dvergspett mest kvart år. Alle funn blir innrapporterte til LRSK Nordland. Arten blir hørt og sett året rundt. Enkelte fuglar kjem fram til foringsplassar og et feitt og kan da bli svært uredde.

I Saltdalen er flaggspetten svært vanleg, og dvergspetten lir nok under trykket frå den større artsfrenden som hakkar seg inn i reira.

Johan Åge Asphjell, 8250 Rognan (13.05.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Dvergspettfunn

Denne listen er basert på funn som er innrapportert til artsobservasjoner.no/fugler. Om du legger inn dine funn i denne databasen, så vil de også komme med i oversikten. Vi anbefaler alle å legge inn sine funn i Artsobservasjoner. Da får vi en oversikt over hvor arten finnes i Norge, og får dermed mulighet til å forvalte arten bedre.

Frode Falkenberg (13.05.2009)

Ny kommentarSvar på denne