Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Smøla vindpark - et blodig referanseområde»

NOFs sterke argumenter mot utbygging av Smøla vindpark ble i sin tid totalt satt til side. Det var heller aldri snakk om å vurdere et føre-var-prinsipp, i stedet vektla myndighetene at de her kunne få et verdifullt referanseområde. Det har vist seg å bli en blodig affære!

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Et blodig referanseområde!

Skremmende lesning! SV(som jeg er en del av) er positive til vindmøller, nesten "fanatisk". Når jeg tar dette med fugler/trekkruter opp som del av totalbildet, kan jeg ikke si at jeg får den store entusiastiske tilbakemeldingen, dessverre. Jeg videresender NOF sin artikkel til vår nestleder, så er det å håpe at entusiasmen for dette når like store høyder som for kabling av nye kraftlinjer.

Ha ei riktig God Jul alle sammen!

Tore Svendsen (23.12.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Godt vurdert!

Endelig en SVer som tar til motmæle mot partiets fanatisme i denne saken. Er vel litt overrasket over at ikke dette er vurdert tidligere av partiet. Her har vi altså klare beviste negative konsekvenser for fuglelivet og annen natur, men dette velger partiet å overse totalt. Miljøparti kaller de seg, men populisme i miljøsaken er mer på sin plass. Klimaforandringen er noe vi alle ser, men å satse på norske vindmøller kan sammenlignes med nåla i høystakken. Det er viktigere å ta vare på fuglelivet langs kysten enn å kjøpe seg "god" samvittighet i klimadebatten. SVs holdning er at målet helliger middelet dessverre... Tore Svendsen: Ta over som miljøtalsmann:-)

Rune Hallbjørn Jensen (04.01.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Bra jobbet!

Fint at vi får en politiker med på laget så kanskje vi får regjeringen til å forandre planer å bygge et annet sted!

Daniel Skjauff (07.01.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble tragisk

Dette viser det falske ansiktet til Norge og deres arbeid for et biologisk mangfold.Fine ord som renner ut i sand når man ser likegyldigheten hos såkalte miljøparti når en ubehagelig fight for faunaen melder seg og tråkker ei næring på tærne.

jervetispa (07.01.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Det blir ofte offer .

De størsta mørderiet sker på våre vægar ,

men det tycks vara trafikanterna det ær synd om , i alla fall

nær det gæller større djur.

De mindre, fåglat , grævligar etc

næmns inte !!

Energi-sparing ær løsningen , men det ær visst inte

så populært , i alla fall har inte jag observerat någon anstængning .

Ørnarna lær sig nog med tiden,

bæst før dom .

Det ær ju mænniskorna som behærskar værlden ,

och dødar varandra om det ger førdelar ,

altså ørnar har låg prioritering , kan tænkas , eller ?

sotralime (08.01.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Tillempning av Smøla-vern og Solværøyan neste?

Dette kan kanskje virke som en bitter og utakknemlig kommentar til en ellers gledelig nyhet, men symptomatisk nok har fredningene på Smøla samtidig åpnet for "planer om utvidelse av vindmølleparken på Smøla.". Er dette virkelig et alternativ? Jeg er neppe alene om å lese ironien mellom linjene i den pressemeldingen der...

Kilde: www.regjeringen.no

Dessuten ønsker jeg å gjøre flere oppmerksom på følgende alvorlige oppslag hos Foreningen Våre Rovdyr:

www.fvr.no

Nå er Solværøyan sikkert ikke et unikt tilfelle i Norge m.h.t. inngrepstrusler av denne art. NOF er sikkert allerede sterkt involvert. Såvidt jeg husker ble det sendt en utrolig flott naturfilm fra dette området på NRKs "Ut i naturen" for få år siden. Saltstraumen er "reddet", men hva med Solværøyan?

God søndag til alle fugle- og naturvenner!

Kjell Brevik (11.01.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Fra den andre siden

Jeg studerer fornybar energi og da selvsagt også vindkraft. Det er ikke noe å stikke under en stol at vindturbiner tar fugler, noe som er spesielt dramatisk for truede arter, om de er rødlistet eller ikke, men jeg har vært å besøkt Smøla vindpark, og der er det registrert en økning i bestanden av havørn siden utbygningen ble gjennomført. Det jeg har blidt fortalt er at bestanden er forminsket i området der vindmølleparken ble etablert, men at de i dag hekker over at større areal av øya. Og når det gjelder lokal motstand til vindkraft er det snarere tvert om. Som regel er det motstand frem til parken er i drift, deretter kommer det tilskudd av kapital, arbeidsplasser og ofte til og med turisme, samtidig som områdene som er utbygd blir mer tilgjengelige for flere i samfunnet. Når vi snakker om det offentlige og globalt miljø så bygger vi ut vindkraft i Norge fordi vi ar blant landene i Europa med høyest potensiale for utvinning av vindenergi. Lokale myndigheter tjener ofte litt penger gjennom eiendomsskatt, men nasjonale myndigheter tjener ikke akkurat store summer, samtidig er Norge pålagt å øke fornybar andelen vår etter 202020 direktivet til EU etter EØS avtaler, dessverre har vi allerede utnyttet det meste av potensialet for vannkraft, og står da igjen med sol, vind, bio ev bølgekraft og vind. Og av disse kommer vind klart best ut når man ser på utbytte vs resurser og areal benyttet.

(08.11.2015)

Ny kommentarSvar på denne