Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Kommentarer til «Fortsatt kritisk for norske sjøfuglbestander»

Kommentarer til «Fortsatt kritisk for norske sjøfuglbestander»

Rapport nr. 20 fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl ble nylig publisert av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Situasjonen er fortsatt svært kritisk for lomvi, og den sterke tilbakegangen for krykkje fortsetter. For nordlig sildemåke er bestanden fortsatt svært liten i forhold til nivået i 1980.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Hva gjør NOF med det da?

Om regjeringen skal tillate utbygging av oljedrift utenfor Lofoten er en het "snakkis" for tiden. Kanskje det kan være en sak NOF kan markere seg på. Ser fram til et svar som vil være oppløftende for sjøfuglene i det området

Jan Kåre Ness (25.02.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Sjøfuglene

Oppfisking av lodde,sild og tobisen er den største truselen idag.Fugler sulter ihjel på reir.

John H (19.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Tilbakegang for sjøfuglene

John H mener at det er oppfiskingen av lodde, sild og tobis som er årsaken til den store tilbakegangen i sjøfuglbestanden. Innerst i Tanafjorden har vi enda en god bestand av havsil (tobis). Her har vi også krykkjekolonier som vokser, teist blir det bare flere av, skarven er det så mye av at den begynner å trekke inn i landet. Den eneste som er i tilbakegang er ærfuglen, den tas av havørna. Havørnbestanden har hatt en stor økning.

Nedgangen i antallet sjøfugler kan tilskrives det samme som nedgangen i villaksbestanden: Lakseoppdrett. Det fiskes enorme mengder pelagisk småfisk (som tobis og lodde), og dette går til laksemat. Kanskje noe å tenke på neste gang vi kjøper oss et stykke oppdrettslaks...

Øystein H (09.05.2010)

Ny kommentarSvar på denne