Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Nytt fugletårn i Hedmark»

Et nybygd fugletårn i Sørsjøen naturreservat i Tynset kommune utgjør et ypperlig tilbud for de mange ornitologer som reiser mellom Trøndelag og Østlandet. Stubsjøens søndre del omfattes også av reservatet, og det er på en tange midt i Stubsjøen at det nye tårnet er plassert.

Gå til nyheten