Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Kommentarer til «Svanetelling 2010»

Kommentarer til «Svanetelling 2010»

Wetlands International (WI) organiserer regelmessige tellinger av vannfugler. Blant annet har WI arrangerte tellingen av sangsvaner i Europa hver 5. år. Den første tellingen var i 1995. Nå i 2010 er tiden inne for å telle på nytt! I Norge er det sangsvane og dvergsvane som skal rapporteres.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Svanetelling - sein melding igjen!

Sånn har det vært gang på gang! Det er mange av oss som mer enn gjerne bidrar til slike tellinger, og det har vi gjort gjennom flere tiår. Men hver bidige gang har jeg opplevd at dato/helg for disse tellingen enten kommer for seint eller kommer helt opptil tellingen. Det må da gå an å varsle dette bedre og i tide!

Morten Rask Arnesen (19.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Svanetelling - sein melding igjen!

Hei Morten, jo vi er helt enige i dette! For å presisere igjen: det er ikke NOF som har/hadde ansvar for å organisere dette. Men, da Paul på fredag 16. fant ut at det foregår internasjonalt uten at noen tydeligvis koordinerte dette i Norge besluttet vi vi raskt at vi i det minste kunne annonsere dette på NOFs nettsider! Her er det vel heller de som jobber med svaner internasjonalt som har gjort en dårlig jobb ift. valg av nasjonale koordinatorer.

Tomas Aarvak (19.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Få dette ut til kikkerne på en bedre måte

Hei NOF.

Nå er det både Svanetelling og Hagefugltelling. Alt dette skal rapporteres på artobservasjoner. Helt supert, men om dere på den nettsiden (artsobservasjoner) skriver dette med store farger så tror jeg tellingen kan ble både bede og ikke minst interessant.

Det er på artsobs gutta jobber hver dag og natt og en påminnelse om disse tellingen tror jeg gutta tar meget seriøst.

Jeg fant dette nederst på Fuglevennen rent tilfeldig, og i seneste laget, men artig at jeg idag faktisk rapporterte mine svaneobservsjoner.

Lykke til med tellingen. Vi er med, men INFO er viktig. Smell opp en plakat på artsobs snarest!

Kjell Thore Leinhardt (19.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Få dette ut til kikkerne på en bedre måte

MERK at for å delta i hagefugltellingen så må en legge inn data via Nettverk for Miljølære, om en kun legger det inn på artsobs så blir ikke dataene registret i hagefugltellingen.

Anders Bjordal (21.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Svanetelling

Observasjonen gjort 27.01.2010 i Orkla ved Storen bru i Kvikne i Tynset kommune. Stedet ligger 550 m.o.h. Elva går åpen da en tunell fra kraftstasjonen Ulset kommer ut her. Det er en av kraftstasjonene i orklavassdraget.

Det er observert 8 sangsvaner, hvorav 3 er ungsvaner. Det ser ut for at det er 2 par som hekker her. Temperaturen på observasjonsdagen var -15 grader. I vinter er det registrert temperaturer ned til -35 grader.

Ragnhild og Per Mjøen (31.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Apropo svaner

Ref tidligere spørsmål fra undetegnede ang NOF,s rolle i det offentlige rom, så har jeg et konkret spørsmål om dette:

Det gjelder:

Aktuell situasjon for svaner ( og andre vannfugler eks ender mv)

mht innfrysing i vann/elver pga den "ekstreme" vinterkulda.

Jeg "googlet" igår kveld på tema svaner/fugler-vinterkulde mm og det kom da opp situajonsbeskrivelser fra flere lokalaviser eks på Sørlandet og i Vestfold, om fastfryste svaner og ender.

Her var det tydeligvis de lokale viltnemder/jegere som var ansvarlige for å vurdere tiltak, om fuglene skulle få hjelp via foring eller oppbryting av is, el "la naturen gå sin gang", la fuglene være i fred, el avliving.

Mitt inntrykk er av avliving som tiltak var det de stedlige viltnemder

tok besluttning om, eks de 7 svanene som ble avlivet i Hordaland.

Jeg lurer på om NOF blir konsultert i disse situasjonene for vurdering av "fuglefaglige"forhold/tiltak av de stedlige kommunele viltnemder el matilsyn?

Er dette noe NOF ønsker å involvere seg i?

Engasjerer lokale NOF,ere seg i den prekære situasjon som tydeligvis mange svaner/ender nå lider under grunnet fastfrysing og tilfrysing av deres "vannområder"?

Er dette "fugelvernforhold" som opptar/engasjer NOF?

Cathy

(15.02.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble 20 svaner funnet døde ved Orreelva Jæren grunnet tilfrysing av vann og matmangel

Spørs om det bør tas en ny svanetelling når vinteren er over?

Det dør daglig svaner i elver og innsjøer mm (samt andre vannfugler)

grunnet matmangel og igjenfryste vannområder.

Kaller ikke disse fugletragediene på lokale "Langsund-aksjoner"?

Burde ikke lokale NOF, avdelinger organisere hjelpetiltak event i samarbeide med kommunenes vilt/naturforvaltere , lokalaviser og (eks så har Drammen kommune på sine nettsider og i lokalavisen oppfordret kommuenens innbyggere til å mate fugler og andre dyr som nå sliter for å overleve)

andre organsasjoner som eks Natur og Ungdom, Speiderbevegelse, Dyrevernorganisasjner, skoler mfl?

Eller er NOF,s holdning at "naturen får bare gå sin gang?

Mvh

Bekymret fuglevenn

( som har forøvrig er med i en "lokal foringsgruppe" som forsøker å hjelpe ca 200 ender med daglige måltider.)

Bekymret fuglevenn (22.02.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Er NOF,ere kun opptatt av fotografering og fugletelling?

Jeg ser at det har blitt etterlyst engasjement fra NOF sentralt og medlemmene, ang "nødhjelp" overfor de vannfugler/svaner mv som nå "daglig" i ulike lokalaviser fortelles om som lider og dør grunnet matmangel/tilfrysing av vannområder mv.

Hvorfor denne mangel på respons/engasjement fra NOF og NOF,s medlemmer?

Jeg ser at det har blitt sendt ut til medlemmene nyhetsbrev om fotokurs og "jenteturer"mv . Jeg har ikke sett "nyhetsbrev" mht oppfordring til medlemmene om nå å engasjere seg i den prekære situasjon som eks berører svaner/vadefugler?

All ære til Alf Tore Mjøs v/Zoologisk avd v/Stavanger Museum som har gått ut i Stavanger Aftenblad og VG ang info an den massive fugledøden som nå utspiller seg daglig i Rogaland. Han oppfordrer til en "større foringsaksjon" for å unngå ytterligere fugletragedier.

Hvordan holdning har NOF mht å engasjere seg i dette?

TLH

TLH (27.02.2010)

Ny kommentarSvar på denne