Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Hettemåke er Årets Fugl i 2011»

Rødlistearten hettemåke er Årets Fugl i 2011. Arten går tilbake i antall i Norge. Hovedmålet med kampanjen i 2011 er å få kartlagt hekkeforekomsten. Og, hvis vi kan klare å få det til, samle inn data om ungeproduksjon, og kanskje få vite litt mer om årsakene til tilbakegangen.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Herlig !

Synes det er fantastisk at disse flotte fuglene får en slik fortjent oppmerksomhet .

(04.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Så flott da :)

Ja, disse fuglene har en utrolig personlighet.

Reidun Carstens (04.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Et godt valg!

Dette var et utrolig godt og viktig valg av art. Husker at dette var en svært vanlig hekkefugl på Jæren for 20-30 år siden, men nå er det få igjen. Ser at noe av dette kan skyldes at jærvannene har blit kraftig renset i denne perioden, slik at takrørskogene har skrumpet kraftig inn. Særlig gjelder dette i Frøylandsvatnet, der hekkekolonien var gedigen på 80 og 90-tallet. Så har det også blitt gjort lokale undersøkelser på Jæren og bestanden har gått tilbake med over 90% i denne perioden.

En annen fugl med lignende historie og tilbakegang er tyrkerdue. Kanskje et godt tips for fugl i 2012?

Rune Hallbjørn Jensen (05.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hettemåke, bestanden minker

Jeg tror ikke at grunnene til tilbakegangen er analysert tilfredsstillende. Så enorm som bestanden var her i Oslofjordområdet og i mitt nærområde i Asker og Bærums skjærgård var for 15 år siden, tror jeg rett og slett vi må søke en sykdomsepidemi for å forstå tilbakegangen. Stort sett uendrede hekkemuligheter, mattilgangen og den kraft som stammen hadde, skulle tilsi at den ville være relativt stabil. Ett mulig tilleggsproblem er den enorme småbåttrafikken med landgang på alle holmer og skjær, men det alene kan ikke forklare bestandsreduksjonen. Er vi sikre på at vi ikke har hatt en voldsom epidemi?

Georg Ovesen (28.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble To oberservert i min hage i dag, fikk frokost

Bor ved Fanafjorden, Fana, Bergen.

Else Egeland (11.07.2011)

Ny kommentarSvar på denne