Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Se etter trekkende ringgjess»

I september reiser ringgjess fra hekkeområder på Svalbard og Nord-Grønland forbi Norge på vei til overvintringsområdene sine. En gruppe forskere som følger gåsetrekket med satellittsendere vil kombinere disse dataene med trekkobservasjoner som er innrapportert til artsobservasjoner.no.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble trekkende ringgås

Under arbeidet med Kollsnes, Øygarden kommune, gjorde NOF Hordaland undersøkelser på lokaliteten v/Frank Nilsen. Ringgåsa trakk over "flammetårnet"(der det skulle plasseres). Fylkesmannen i Hordaland har rapporten.

(08.09.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Underart

Artikkelforfatteren har glemt å presisere at underarten må spesifiseres ved innlegging på artsobservasjoner.no. Observasjonene har svært begrenset verdi i denne forbindelse dersom ikke underarten er oppgitt.

På høsttrekket vil jeg tro at hrota er i klart mindretall i forhold til den mørkbukende bernicla, så er iallefall tilfelle på sørvestlandet. Bestanden av bernicla er da også manger ganger større enn hrota.

K S Olsen (10.09.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Underart

????????????

Hele Svalbardbestanden passerer jo kysten av Vest-Norge hver høst.

Det høres underlig ut for meg at bernicla skal være mer tallrik enn hrota på Sør-vest landet, det er i alle fall ikke tilfelle i Rogaland og videre nordover.

Alf Tore Mjøs (11.09.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble ??? - igjen

Hvor er det du Olsen ser ringgjess i Rogaland? Ser jo nesten bare hrota på Jæren om høsten i allefall.

Rune Hallbjørn Jensen (12.09.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Bernicla vs. hrota

OK, må modere meg og endrer sørvestlandet til Vest-Agder. Har nokså begrenset erfaring med Rogaland, antok bare at underartsfordelingen var noenlunde lik i de to nærliggende fylkene. Påstanden baserer seg på egne observasjoner, og er nok farget av at jeg har brukt mye mer tid på rastende fugler enn direktetrekkende. Måtte derfor sjekke artsobservasjoner for moro, og ser at for V-A så er bernicla observasjonene i flertall på høsten - om en ikke så klart som jeg trodde.

Tenkte nok mer på antall funn/observasjoner enn antall individer, så jeg innser også at ordet "mindretall" var misvisende i denne sammenhengen. Mitt inntrykk er nemlig at berncla gjør mer av seg fordi de i mye større grad stopper opp og tar seg en rast, i motsetning til horta som haster forbi.

Ja, horta er nok mest tallrik de 14 dagene i midten av september der dette trekket pågår, men resten av høsten - fra slutten av september og ut november dominerer bernicla totalt.

K S Olsen (13.09.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Populasjon

Vinterbestanden av bernicla rundt Nordsjøen skal være på 200.000 - 300.000 individer, opp mot de knappe 8.000 hrota gjessene som oppholder seg i samme området.

Setter ting i perspektiv, selv om hovedtrekkrutene selvfølgelig er vidt forskjellige.

KSO (13.09.2011)

Ny kommentarSvar på denne