Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Bestandsovervåking av fugler ved Falsterbo»

En ny rapport fra Falsterbo Fågelstation i Skåne viser interessante trekk ved bestandsutviklingen til 24 fuglearter som overvintrer i Afrika. Kun munk ser ut til å øke i antall, mens velkjente arter som låvesvale, steinskvett, løvsanger og svarthvit fluesnapper er blant de 13 som går tilbake i antall.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Bestandsvariasjoner hos hekkende svart hvit fluesnapper (svh fluesnapper) i en fjordbotn i Nord-Troms

Leste rapporten fra Falsterbo med stor interesse, bla når det gjelder bestandsnedgangen for svh fluesnapper.

På chattegruppen "Fugler i Nord" redegjorde jeg nylig for egne observasjoner fra Kvænangsbotn, Nord-Troms, i perioden 1987 til 2008. Hurtig oppsummert er det hekkedetaljer fra totalt 26 fuglekasser i overveienede furuskog med innslag av bjørk, 5-25 moh, gjennom en 22 års periode.

I denne perioden kom over 1 500 svhflsnapper unger på vingene, men bestandsnedgangen målt som hekkende par har vært betydelig fra midten av 1990 tallet og er nå nede på en hekketetthet på bare en tredjedel av de første 8 årene av undersøkelsen (1987-1995).

For en så v art vidt utbredt art som svhfluesnapper regner jeg med at andre også opplysninger å komme med.

Vh Dag Gjerstad

Dag Gjerstad (21.07.2008)

Ny kommentarSvar på denne