Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Fugleinfluensa: Hva gjør NOF?

Fugleinfluensa: Hva gjør NOF?

NOF oppfordrer alle ringmerkere, aktive fuglekikkere og fuglevenner i felt til å hjelpe til ved å holde øynene åpne for mistenkelige dødsfall eller sykdom hos ville fugler. Aktive ornitologer kommer av og til over døde fugler, og de fleste dødsfallene er forårsaket av naturlige forhold, slik som kaldt vær og sult. Skulle du imidlertid komme ut for tilfeller som virker unaturlige, bør dette rapporteres videre til Mattilsynet på telefon 06040 så raskt som mulig. Send gjerne en e-post til NOF på fugleinfluensa@birdlife.no slik at foreningen kan følge med på utviklingen.

På oppdrag fra Mattilsynet gjennomførte NOF våren 2006 en intensivert overvåking av vårtrekket av ville fugler i tre regioner i Norge. Hovedvekt var lagt på de områdene hvor det var størst overlapp mellom forekomst av ville våtmarksfugler og fjørfeoppdrett. Hovedformålet var å så tidlig som mulig avdekke tilfeller av syke/døde fugler og rapportere dette videre til det lokale Mattilsynet, slik at Mattilsynet tidlig skulle kunne ta forhåndsregler for å hindre smitte av høypatogen fugleinfluensa (HPAI-H5N1) i å spre seg til fjørfeindustrien. De overvåkede ferskvannslokalitetene i de tre hovedregionene var: 1 (Nord-Trøndelag) Klingsundet, Lømsen, Fossemvatnet og Borgenfjorden i Steinkjer kommune samt Leksdalsvatnet i Steinkjer og Verdal kommuner, 2 (Rogaland) Orrevatnet, Erga/Horpestadvatnet, Grudavatnet i Klepp kommune, Smukkevatnet i Time kommune og Søylandsvatnet og Bjårvatnet i Hå kommune, og 3 (Østlandet) Lågendeltaet og Dokkadeltaet i Oppland fylke, Glomma (strekningen fra Fetsund til Årnes) og Vorma (strekningen fra Vormsund forbi Eidsvoll til Minnesund) i Akershus fylke.

Over 180 000 individregistreringer av fugler ble gjort i perioden 28. mars til 28. juni. Det ble kun funnet et fåtall kadavre, bla. av sildemåke og hettemåke. Fuglene ble innlevert for analyse til Veterinærinstituttet, men ingen av fuglene fikk påvist fugleinfluensa av høypatogen type.

Dette prosjektet blir ikke videreført i 2007 da Statens naturoppsyn har fått dette ansvaret. Vi oppfordrer likevel NOFs medlemmer til å følge med!