Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Katastrofal forvaltning av svarthalespove!»

Fylkesmannen i Rogaland har gitt en kollektiv dispensasjon fra «Forskrift om svarthalespove som prioritert art». Det kan medføre at hele årets ungeproduksjon av arten på Jæren blir utradert. NOF har påklaget vedtaket, krevd utsatt iverksetting og at DN må være forvaltningsmyndighet for denne prioriterte arten.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Mer vitenskap

NOF burde også kreve en fast fulltidsbemannet vitenskapelig stasjon på Jæren.

Har hørt om mange vipereir som er røvet på jæren i år. Vil gjerne vite om rev, kråker og måker påvirker hekking til svarthalespove og vipe. Hvis første kull blir spist, er det ikke rart om forhausteren tar andre.

Tarjei T. Jensen (02.06.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Mer vitenskap

Når første slåtten går så tidlig som i månedsskiftet mai-juni så er det ingen vadere som rekker å få flygedyktige unger selv om første eggkull overlever predatorer og andre farer. Det er for tidlig uansett.

Alf Tore Mjøs (02.06.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Mer vitenskap

I følge engelsk wikipedia rømmer svarthalespoven reiret etter klekking og trekker mot nærliggende våtmarksområde.

Tarjei T. Jensen (04.07.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: Mer vitenskap

Jeg tror ikke engelsk wikipedia er kjent med svarthalespovens habitatvalg på Jæren.

Alf Tore Mjøs (05.07.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Snart forsvinner Svarthalvespoven

Slik Fylkesmannen i Rogaland agerer og truer med miljøbøter for slått av marker ender dette med at bøndene slutter å slå marka, og beitedyra slutter å beite områdene svarthalvespoven benytter. Etter 4-5 år er da områdene gjengrodd og ubrukelig som hekkeområde. Dette tenker ikke miljøforvaltningen og ornitologene på. Husk at det er nettopp den måten naturbrukerne har brukt dette landskapet på som har ført til at svarthalespoven settter pris på dette.

Fred Arne Haug (06.06.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Snart forsvinner Svarthalvespoven

Det er greit å holde orden på hvem som gjør hva i denne saken. Det er Direktoratet for naturforvaltning, ikke Fylkesmannen, som har varslet EN grunneier om miljøbot. Ikke fordi marken ble slått, men fordi han ignorerte forskriften som skal sikre at svarthalespoven kan overleve. Svarthalespovens hekkeområder brukes fint lite av beitedyr. Det er slåtteeng, som blir slått tre ganger i løpet av sesongen, over hele linjen. Selvsagt er forvaltningsapparatet fullstendig klar over at kulturmark må holdes i hevd for at kulturmarksarter skal trives. Det er derfor man har forsøkt i flere år å få til ordninger som begge parter kan leve med. En streng forskrift er en konsekvens av at grunneierne ikke vil samarbeide med forvaltningsapparatet, og i steden harver over svarthalespovens unger år etter år uten å ta det minste hensyn. Da kommer slike nødløsninger på banen, som ingen egentlig er tjent med i lengden.

Alf Tore Mjøs (07.06.2012)

Ny kommentarSvar på denne