Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «25 nordiske miljøorganisasjoner krever felles redningsaksjon for ulven»

Statsministrene i Norge, Sverige og Finland blir nå bedt om å beskytte den utrydningstruede ulven. NOF er blant de 25 nordiske miljøorganisasjoner som har signert et felles opprop på vegne av 800 000 medlemmer og støttespillere.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Bra!

Flott at NOF er med her! Det viser at vi ikke isolerer oss til kun å bry oss om fugl, men ser på helheten i naturen. En truet ulv i dag, kan bety en truet rovfugl i morgen.

Håkan Billing, leder NOF OA (20.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Bra!

Helt enig!

Aina Strand (20.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Bra!

Norge er mer enn bare natur! Husk at det bor folk som lever av naturen på bygdene og i naturen

Harald Kr Jære (24.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Ulv

Jeg er uenig i at NOF skal skrive under på dette, fordi det er mange medlemmer som er imot ulv. NOF begynner å likne en dyrevernsorganisasjon.

Fugleinteressert men mot ulv. (20.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Ulv

Bakgrunnen for at NOF har gått inn på dette er første ledd i foreningens formålsparagraf som slår fast at NOF ser som sine viktigste oppgaver "Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen". NOF er og har alltid vært en naturvernorganisasjon.

Kjetil Aa. Solbakken (20.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Ulv

Å plutselig å befatte seg med å involvere Nof i den mest kontroversielle rovdyrdebatten vi har (ulv) er å tråkke godt over streken i henhold til vedtektene!

Her er det begynt i feil ende. Er det styret som har tatt seg tilrette? Skal Nof engasjere seg tungt i rovdyrdebatten slik som nå, burde det i det minste vært skrevet om det i medlemsbladet. Så må det utredes og deretter et årsmøtevedtak med ny tekst i vedtektene.Tidligere i Nof har det vært tradisjon at tillitsvalgte med markert syn for flere store rovdyr ikke har fremmet det gjennom organisasjonen. Det som Nof nå har gjort kan være ulovlig fra et juridisk synspunkt, dette er et tolkningsspørsmål i henhold til gjedende vedtekter. Men vi er i alle fall noen som føler oss lurt av denne tvilsomme snuoperasjonen. Det må etter mitt syn en opprydding til på neste årsmøte om "utvidelsen" av organisasjonen også skal omfatte store rovdyr. Det må gå klart fram i vedtektene! Nå er jeg rett og slett skuffet og forbannet og jeg skal greie meg godt uten å være medlem i Nof, som til for noen dager siden var min organisasjon! Men det er synd for oss som ikke har større vyer enn å være med i en organisasjon til "fuglenes beste", og nøyer oss med det. Tenker meg om noen dager før jeg melder meg ut

Harald Kr. Jære (23.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: Ulv

er dere opptatt av å verne om fuglene våre burde dere være opptatt av å verne rovdyra også! alt av dyre, plante og fugleliv henger sammen og det kalles økosystem. rovdyra er utrolig viktige og det skremmer meg at folk skriver her at de ikke er noe å verne om... har dere ikke hørt om Yellowstone for eksempel? der ulven i et forsøk ble utryddet og hele dyre, plante og fuglelivet døde ut mer og mer så de etter hvert måtte sette inn ulver igjen. etter hvert som det igjen ble en naturlig stamme av ulv kom planter tilbake, fugler og dyr som elgen. rovdyra er ikke noe plage. det er vi mennesker som har lagt opp til det selv. syntes det er veldig bra at NOF støtter rovdyra :)

Ane T. (08.01.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Ulv

Det kunne vært interessant å høre hvorfor du er imot ulv?

Rune Aae (20.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Ulv

Ja enig med deg i den påstanden.

Vi skal drive med vern av fugler.

Eg er motstander av di store Rovdyrene di er til pest og plagge.

Vist di skal leve så må det vera under knall hard regulering.

Bjarne Sjurstræ (22.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Ulv faen

Hallo NOF er en Fugle fauna klubb.

La oss holde oss unna detta ulva tullet di store rovdyra er ingen ting å verna.

La oss heller se på kVA vi kan gjøre vårt beste for fuglene.

Bjarne Sjurstræ (20.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Ulv faen

Hvorfor er du så i mot de store rovdyra?

Rune Aae (20.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Ulv faen

Jo for di er til pest og plage se kor mye Husdyr di dreper og ødlegger og skremer folk vekk fra naturen.

Kan sikkert finne øde fjellområdert til Ulven der kan den vera under overvåking og full kontroll.

Bjarne Sjurstræ (22.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: Ulv faen

Er du mye plaget av ulv i Odda, Bjarne?

Alof Tore Mjøs (22.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: Ulv faen

Hva med de store rovfuglene?

Rune Aae (23.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: Ulv faen

Er heilt uenig med deg, eg går i de samme fjellene som deg og eg føler meg fattig med tanke på at det er totalt rovdyrfritt der, hvem har egentlig rett til å bestemme over naturen? Og å fjerne så viktige brikker i puslespillet?

Gunn Mjelde (28.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Ulv faen

Du har helt rett

Harald Kr Jære (24.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Nei til ulven

Jeg vurderer å medlemmer meg ut av NOF om vi skal være ulvevennlig.

(20.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Nei til ulven

Enig!

Harald Kr. Jære (23.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Veldig bra!

Bra at NOF er engasjert i helhetlig naturforvaltning!

Rune Aae (20.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Ulven har en viktig rolle i naturlige økosystemer

Ulven og andre toppredatorer har en særlig viktig rolle i naturlige økosystemer, blant annet som predatorer på mindre rovpattedyr og hjortedyr. De tynne bestandene av store rovpattedyr og særlig ulv har medført kunstig høy bestand av hjortevilt de fleste steder i landet, med påfølgende endret treslagssammensetning i skogen (mindre løvtrær) og tap av biodiversitet innenfor de fleste artsgrupper inkludert vanlige arter av småfugl. De fleste steder i landet er rev og grevling regjerende toppredatorer blant pattedyrene. Disse er effektive predatorer på egg, fugleunger og mange små dyrearter. Ingen skal klandre dem for det, men bestandsnivået for disse artene er kunstig høyt på grunn av at større rovdyr nesten er utryddet av oss mennesker. Dette er antatt å ha hatt svært negativ effekt på bestandene av de fleste bakkehekkende fuglearter (de fleste har gått mye tilbake over tid). Som et eksempel kan det nevnes at SNOs uttak av rødrev i Finnmark så langt ser ut til å være det mest effektive forvaltningstiltaket i arbeidet for å redde den kritisk truede dverggåsa som hekker i det ulvefrie fylket Finnmark. Fravær av ulv og andre store rovpattedyr betyr med andre ord at vi ikke har velfungerende økosystemer i det meste av Norge. Dette er alvorlig, men er dessverre noe folk flest ikke vet. Vern av ulv er derfor godt fuglevern – og viktig for NOF. I tillegg er saken blant de viktigste naturvernsakene i vår tid, og viktig for alle fullverdige naturvernorganisasjoner. Det er derfor NOF, Svensk Ornitologisk Forening, BirdLife Finland og 22 andre naturvernorganisasjoner har signert brevet.

Kjetil Aa. Solbakken (20.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Ulven har en viktig rolle i naturlige økosystemer

Takk for fint innlegg - alt i naturen henger sammen - det skulle jeg ønske flere kunne forstå.

Aina Strand (20.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Ulven har en viktig rolle i naturlige økosystemer

Har du noensinne tenkt på at det er folk i bygdenorge som lever i og av naturen?Eller har du tenkt at rovdyrene skal økes i antall og det skal innføres skuddpremie på opponentene?

Harald Kr Jære (24.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Ulven har en viktig rolle i naturlige økosystemer

Hjorteviltstammen reguleres gjennom jakt, og kvotene må økes med bestanden.

Hvor mange ulv må til for å desimere bestanden av rødrev??. Ulven spiser også egg, fugleunger og mange små dyrearter.

Ta i stedet frem hagla enn ulv, ellers får vi den faunaen vi fortjener. (Jeg er en dårlig jeger)

Mer ulv vil være en katastrofe for bygdene---avfolkning.

Harald Kr Jærte (24.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Ulven har en viktig rolle i naturlige økosystemer

Nå har vi prøvd å regulere hjorteviltstammene vha jakt i 50 år, og se hvor det har brakt oss. Skogbruksnæringen hevder de taper en halv - 1 milliard i året på beiteskader, og vi har en eksplosjon av flått og flåttbårne sykdommer der de store hjorteviltstammene er hovedårsaken til den kraftige økningen. Helt håpløst, og det beste eksempelet på hvorfor LOKAL FORVALTNING ikke fungerer. Man kan ikke sette mennesker uten kunnskap om økologi til å forvalte nøkkelarter i norsk natur.

Alf Tore Mjøs (24.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Ulven har en viktig rolle i naturlige økosystemer

kunne ikke vært mer enig. er en lettelse at noen har forstått hvordan dyre og planteliv og ikke minst fugleliv henger sammen:)

Ane T. (08.01.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Ulv

Ulven bidrar vel med vinterforing til rovfugl på åtsel?

Frank A. Aasebø (20.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Ulv

Tja, men hva med balansen i økosystemet?

Harald Kr Jære (24.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Kjempebra av NOF

Kjempebra av NOF å engasjere seg i ulv debatten.Ulven er særdeles viktig å ha for helheten i naturen.I lang tid,ja bestandig, har ulven vært et hatobjekt blant de fleste jegere og i særdeleshet Norges Jeger og Fiskeforening pluss mange andre særorganisasjoner.I et møte jeg var på for to år siden i en jeger og fiskeforening i Fredrikstad oppfordret lederen for foreningen "Ny rovdyr politikk" de som jaktet å skyte på all rovfugel de så.Da han mente at rovfugler og rovdyr var i ferd med på å ødelegge for deres jaktmuligheter.Etter det møte meldte jeg meg ut av Norges jeger og fiske forening etter 30 år.Derfor er det viktig at alle foreninger og organisasjoner som bla. NOF engasjerer seg. Det er Ulv nå og i den nærmeste framtid er det Rovfugler som får lide.

Kai Edvard Rønning (21.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hvor går NOF?

Mitt ståsted er Oppdal, jeg har selv vært bonde gjennom et langt liv, og har hatt storfe som husdyr.De fleste sauebønder sliter, både økonomisk og psykisk med store rovdyrtap. Noen har gitt opp. Oppdal er forøvrig landets største sauekommune.Tapene her er mest forårsaket av jerv, i år har bjørnen også gjort store innhogg lokalt. Streifdyr av ulv forekommer også, sist i fjor vinter. Jeg har vært NOFmedlem i mesteparten av mitt liv, og mener å ha ytt mitt bidrag til fuglenes beste. Siden 90tallet har jeg jobbet med overvåking av kongeørn og jaktfalk i forb. med TOV.

Jeg mener NOF bør være nøytral og ikke engasjere seg slik som det nå er gjort for ulvens beste, og småfeholdernes store skrekk. Jeg kommer nå til å vurdere utmelding av NOF,men vil følge litt med utviklingen framover og se hva som skjer. Jeg vet akkurat hvor skoen trykker i forhold til utmarksnæring og rovdyrtap, jeg tror ikke de som ikke har følt det på kroppen skjønner så mye av dette. For meg er det overordnet med levende bygder og at de som driver småfehold trives og har det bra. De neste kommentarene blir avgjørende om jeg nå melder meg ut av NOF. Tror NOF har mer enn nok med å ta vare på fuglefaunaen. Er skuffet. Ellers synes jeg de som kommenterer bør opptre med fullt navn

Med vennlig hilsen

Harald Kr. Jære

Harald Kr Jære (21.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hvor går NOF?

Spørsmål til Jære:

Det finnes god statistikk på at rovvilt kun er ansvarlig for en veldig liten del av de sauene som forsvinner på beite hvert år. Nå kjenner ikke jeg forholdene der du driver, og det kan godt tenkes at dere er mer utsatt for rovvilskader enn mange andre steder i landet. Derfor henvender jeg meg GENERELT til den delen av bondestanden som driver med sauehold, når jeg spør:

Hvorfor hører vi sjelden eller aldri om bønder som sliter med psyken over alle de 95% av sauene som forsvinner av andre årsaker enn rovvilt? Jeg vil tro at det er langt verre for en sau å bli langsomt oppspist levende av fluelarver, enn å bli tatt av et rovdyr. Er det kanskje slik at vi sjelden hører om disse tapsårsakene i sauenæringen, som jo er langt mer alvorlige enn rovdyrtapene, fordi disse problemstillingene knytter seg til manglende tilsyn?

Jeg tviler ikke på at sauenæringen jobber for å redusere sauetapene på alle fronter, men dere kommer ikke bort i fra at det er driftsformen med utmarksbeite med utilstrekklig tilsyn som er årsaken til at dere har tapstall som er helt uakseptable, siden mesteparten av disse tapene kunne vært forhindret med behandling. Sauenæringen vil aldri kunne bli bærekraftig så lenge dere insisterer på at disse gammeldagse driftsformene skal holdes i hevd, og at dette er den eneste måten å drive sauehold på. Det er ikke rovdyra som avgjør om sauenæringen skal overleve som næring, dere har langt større utfordringer enn det. Men det er bekvemt å skylde på rovdyra for alt som er galt, og late som om det er hovedårsaken. Tallenes tale er klar. Rovdyr tar (samlet sett på landsbasis) under 5% av det som forsvinner på beite. Sauenæringen burde konsentrere seg mer om de resterende 95%, det er mer å hente der.....

Alf Tore Mjøs (22.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Hvor går NOF?

Du skal få svar etter helga, må se litt på statistikk. Ellers må jeg si at innlegget ditt bærer en smule preg av kunnskapsmangel. Du er ikke alene om det, mange av de andre innleggene bærer stort preg av tunellsyn. Det faller på sin egen urimelighet å drive naturvern uten å ta hensyn til landbruksnæringen. Uten bøndene ville bygdene gro igjen, med stort tap av mangfold. Gjengroing og tap av mosaikken i landskapet er allerede et problem.Kjetil Aa Solbakkens utsagn"mindre løvtrær"er ikke til å fatte. Det motsatte er tilfelle i Oppdal og de nærmeste bygdene her. Her har jeg ikke bedre råd enn å ta det til selvsyn. En forhenværende bonde blir uansett ikke trodd!

Harald Kr Jære (23.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: Hvor går NOF?

Du beskylder meg for kunnskapsmangel, men sier ikke hvilke av mine utsagn du mener er feil. Kom med en begrunnelse, så jeg kan svare på kritikken. Påstanden om at landbruksnæringen tar vare på det biologiske mangfoldet var sikkert riktig for 50 år siden. Med dagens moderniserte drift er det lite annet substans i den påstanden enn gamle minner.

Alf Tore Mjøs (23.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: SV: Hvor går NOF?

Svaret kommer til uka.

Harajd Kr. Jære (23.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: SV: SV: Hvor går NOF?

Du har mao ikke noe svar pr. i dag, men det hindrer deg ikke i år beskylde meg for kunnskapsmangel. Tror du møter deg selv i døra med den påstanden, Jære.

Alf Tore Mjøs (24.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: Hvor går NOF?

Harald Kr Jære: Dette er interessant i et fugleperspektiv. Det er jo faktisk landbruket og jordbruket i sin særdeleshet som er årsak til den kraftige nedgangen i fuglebestandene i Europa. Hvordan kan du da si i generelle vendinger at landbruket er nødvendig for biologisk mangfold. Det er sant kun under helt spesiellt forhold, og landbruket i Norge er dessverre ikke en pådriver til å rette opp dette. i EU har man omfattende AES - ordninger med store summer for å rette opp dette. I Norge har vi SMIL- midler etc. med de er ikke spesifikke nok til å ha noen effekt.

Christian Pedersen (23.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Meget bra!!

Heldigvis er det folk her inne som ser helheten i økosystemet og naturvern. Ulven har viktige funksjoner. Tilgang på åtsel fra topp-predatorer reduserer trykket på småviltet, deriblant hønsefugl. Dette gir verdifull føde til overvintrende rovfugl, samt mange andre fuglearter. Dessuten vil mindre predatorer bli predert og dermed holdes mer i sjakk. Ulv sammen med både jerv og gaupe kan bidra i å holde kontroll på rødreven f.eks. Du som bærer deg så fælt over jerven, hva synes du egentlig om kongeørna da, siden den også tar både sau og reinskalver? Jerven er den minst tallrike av de fire store på verdensbasis. I Europa finnes jerven kun i nordvest-Russland og i tre nordiske land. Vi burde derfor ha et ekstra ansvar for vårt største mårdyr med våre massive fjellområder med tilhørende høyereliggende skog. Norsk rovviltforvaltning er en stor skam, og det er bra at dette gjøres kjent internasjonalt. Flott at alle organisasjonene har gått sammen, for dette er svært viktig. Well done, NOF!!

Kjetil Havn (21.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Veldig bra at NOF engasjerer seg

Dette med å se helheten i økosystemet er helt sentralt. Det neste blir helt sikkert kongeørn og havørn, begge artene har hatt en positiv utvikling de siste tiårene og begynner alt å bli sett på som et "problem" i enkelte kretser. Derfor er det riktig av NOF å engasjere seg. Ulven og alle andre rovdyr-og fugler hører hjemme i norsk natur og troner på toppen av næringskjeden. Konflikten mot utmarksnæringa er helt klart tilstede, men det blir for lettvindt å si at vi må fjerne rovdyra. Hvorfor skal vi "belaste" andre land med å forvalte ulvebestanden, mens vi selv skal slippe unna problemene? Et annet moment er jo at vi unner ikke ulven det som er dens egentlige føde heller, nemlig elgen. Det er sannelig ikke greit å være ulv i Norge

Hans Petter Kristoffersen, sekretær NOF OA (21.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Helt enig med NOF

Tydelig at noen ikke har skjønt hva et økosystem er.

Frode johansen (21.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Flott av NOF!

Tror helt bestemt at NOF har de aller fleste av medlemmene bak seg ved å signere dette oppropet til statslederne i Norge, Finland og Sverige. NOF er etter mitt syn en naturvernorganisasjon og det er derfor påkrevd av foreningen av å være tilhengere for en helhetlig naturforvaltning.

Frode Martinussen (22.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Flott av NOF!

De fleste ja, men ikke alle. Nof er plutselig blitt en ULV i fåreklær

Harald Kr Jære (24.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Ulv er nødvendig!

Ulv og store rovdyr er beviselig nødvendig for en god balanse i naturen, men som noen dessverre gjør alt for å ødelegge. Bor i skogen sel.v men passer da på dyra mine uten å forvente at staten skal "premiere" dvs.subsidiere at jeg ikke gjør det. Ulven kan ikke gå på Kiwi, altså må den spise den maten som vasser rundt uten tilsyn

Inger-Johanne Marheim (22.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Nå ble jeg overrasket.

Trodde virkelig ikke at jeg nettopp

hadde meldt meg inn i ei forening som støtter rovdyr.

ikke tro at alle som er fugle interesert er for rovdyr.

Roy Berntsen (22.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Nå ble jeg overrasket.

Det burde du ikke bli, Roy. Du bør lese Kjetil Solbakkens gode innlegg lenger oppe i denne debatten. Økosystemer uten toppredatorer er "syke" økosystemer der noen få arter blir svært tallrike mens de fleste ander minker eller forsvinner. Naturen i Norge er jo helt skakkjørt av en feilslått forvaltning, som har gitt oss enormt store stammer av hjortevilt og små rovdyr som rødrev og mår. Disse ødelegger vegetasjonen og utøver et unaturlig sterkt predasjonspress på skogsfugl og småpattedyr, bl.a. Ett av resultatane av de store hjorteviltstammene og den store tettheten av husdyr i utmark er en enorm oppblomstring av flått og flåttbårne sykdommer. Redselen for borreliose og TBE gjør nok av mange flere unngår å bruke utmarka enn de som er redd for ulv.

Alf Tore MJøs (22.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Nå ble jeg overrasket.

??????????

Harald Kr. Jære (24.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Overraskende selvmotsigelser

Flott at NOF støtter kampen for bevaring av ulven. Det er vel egentlig en opplagt sak.

Det som overrasker meg her er at noen kan være for å utrydde naturlig forekommende rovpattedyr men samtidig er for vern av fuglearter samtidig. Er man for å utrydde eller kraftig desimere bestander av ulv har man automatisk diskvalifisert seg fra debatten om å verne og sikre fuglearter. Vi skal også være klar over at det er mange av de som er mot ulv som også er mot f.eks. kongeørn. Kongeørn er jo tross alt en belastning for både rein og sau og utløser store erstatningsummer hvert år.

Men vi skal huske at rovdyra ikke er den største trusselen mot utmarksbeite i Norge. Størst nedgang i antall sauebruk er på Vestlandet og der er det i hvertfall ikke mye rovdyr og ikke ulv.

Skal NOF ha gjennomslagskraft som organisasjon på lokalt nivå bør flere her tenke lenge og vel på den logiske argumentasjonen som de lanser. Ellers vil de møte seg selv i døra.

P.S. Få NOF med i SABIMA igjen.

Christian Pedersen (23.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Overraskende selvmotsigelser

Sitat."Er man for å utrydde eller kraftig desimere bestander av ulv har man automatisk diskvalifisert seg fra debatten om å verne og sikre fuglearter." Trenger nærmere forklaring, og er spent på hva du egentlig mener!

Harald Kr Jære (23.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Overraskende selvmotsigelser

Det jeg mener er at du gjør deg til dommer over hvilke naturlig forekommende arter som skal finnes i norsk natur ut i fra et strengt bekvemmelighetshensyn. Ulv er naturlig forekommende og historisk sett et svært vanelig og økologisk viktig pattedyr i norsk natur. Fjellrevens tilbakegang og mangel på re-etablering er delvis forårsaket av at ulven som predator på rødrev forsvant. Men denne arten vil du ikke ha. Men hva med kongeørn? Hva med hubro som hindrer utvikling av utkant-norge og levende bygder ved å stoppe veiprosjekter? Hva med svarthalespove som er en stor belastning for bønder på jæren men som dukket opp i Norge på 1960-tallet. Per definisjon skulle den vært på svartelista. Handlingsplanen for åkerrikse og sanglerke er jo da også et problem fordi det begrenser hvordan bønder skal drive mhp slått og tresking.

Mitt poeng er at når man argumenterer mot ulv i Norge fordi det ikke er bekvemmelig med den for en liten gruppe mennesker, så er det mange fuglearter som også bør vurderes fjernet av samme grunn. Hva er det som gjør at bevaring av fuglearter er viktigere og mer riktig enn bevaring av andre dyregrupper. Også de som er viktige for fugler i et økosystemperpektiv - slik som ulven.

Christian Pedersen (23.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: Overraskende selvmotsigelser

Fjellreven i Trollheimen forsvant så og si i løpet av en 5årsperiode i tidsrommet 1910-1915. Det var ikke rødreven som forårsaket dette, men alt for stort jakttrykk. Det var heller ikke mye rødrev på den tiden, den ble sterkt jaktet for skinnverdiens skyld, uten hjelp av ulven. Skulle vi hatt så mye ulv at rødrevbestanden ble holdt nede ville de få fjellrevene som finnes gått i samme slengen.

Kongeørna er ikke et så stort problem for sau- reinnæringa som noen få påstår. Har jobbet 300-400 dagsverk med denne arten de siste 20 åra, og er ikke helt blank på dette området.

Hubrovernet har til nå ikke hindret utvikling i bygdenorge. Veien du snakker om ble omlagt på det offentliges bekostning.

Svarthalespoven har jeg lite kunnskap om. Når det gjelder åkerrikse finnes det erstatningsordninger for utsatt slått. Har ikke vært noe problem for bøndene, er så vidt funnet hekkende de siste åra.

Så var det poenget ditt. Mange fuglearter må fjernes hvis du er imot flere ulv og andre store rovdyr! Helt uenig uten videre kommentar.

Mitt svar er at flere store rovdyr vil gjøre det uutholdelig å drive med spesielt sau i de bygdene som rammes,-avfolking. Vi må spørre oss hva vi vil med dette landet. Rovdyr eller folk på bygdene? Vi må finne balansen mellom begge deler. Større bestander av store rovdyr vil forrykke denne balansen, i dette tilfelle ulven. Vi kan ikke overføre forvaltningen av for eks. Yellowstone nasjonalpark til et befolket land som Norge Mange av dere som kommenterer har visst glemt å tenke på konsekvensene og ser bort fra at det fremdeles er noen som tar vare på kulturlandskapet og mangfoldet.

Harald Kr. Jære (23.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: SV: Overraskende selvmotsigelser

Helt enig i at det store jaktpresset forårsaken fjellrevens tilbakegang - men i kombinasjon med at ulven ble utryddet. Men grunnen til at fjellreven ikke har kommet tilbake etter fredningen er at rødreven er en for stor konkurrent grunnet at ulven ikke er tilstede og jakt er for lite effektiv på Mikkel.

Det at du påstår at kongeørn ikke er et like stort problem som mange påstår er interessant. Spesielt med tanke på at du samtidig påstår at ulven er et stort problem. Min påstand er at kongeørn faktisk er et større problem enn det ulven er i forhold til rein og sau. Dette vet jeg fordi jeg har jobbet med rovviltforvaltning i Norge i flere år. så her møter du deg selv i døra.

Når det gjelder tilfellet med hubro så mente jeg ikke at det er et hinder for utkant-norge - ennå. Men når Naturmangfoldloven og forskrifter etc endelig får fotfeste til naturens beste, slik som med hubroen, vil det bli flere slike saker og da vil mange begynne å murre. Da må vi ha argumentasjonen klar og ikke møte oss sjøl i døra. Og hvor lenge tror du "det offentlige" vil betale? Fordi det går over skattesedelen må vi ha gode argumenter for at det fortsatt skal være sånn. Men da kan vi ikke sette arter opp mot hverandre etter godt befinnende slik du gjør.

Skal vi redde åkerrikse og sanglerke må det gå på bekostning av innhøstingen. men ingen bønder er interessert i dette dersom ikke det er økonomi i det. Det viser forskning som jeg selv er del i. Det er nettopp dette som er problemet med svarthalespove på Jæren (les om dette!). Selvfølgelig er det ikke en stor kostnad i forhold til åkerrikse fordi vi nesten ikke har individer igjen. Men skal vi klare å redde den blir de flere og DA får vi en utfordring mhp tapte inntekter for de bøndene som har den hekkende hos seg. Sanglerka må reddes på tilsvarende måter, med etablering av lerkevinduer (områder i åkeren som ikke blir sådd). Dette vil gi innteksttap for bonden. Er vi villige til å gjøre dette? Det blir jo et problem for de som skal tilby "såfrie" områder på sin åker. Erstatningsordningene er ikke gode nok dessverre.

Det er direkte feil å påstå at ulv er årsaken til nedgang i sauebruk. Størst nedgang er det på vestlandet (Rogaland/Hordaland) der det ikke er store rovdyr og i hvertfall ikke ulv. Det er overføringen til landbruket som er problemet men det er for vanskelig å forholde seg til. Derfor får rovdyrene uforholdsmessig mye av skylden. Finne balansen mellom rovdyr og landbruk? Ja finn den gjerne - fordi det har aldri vært noen balanse. Rovdyrene har alltid tapt. 3 000 bjørn var det i Norge for 200 år siden. Nå er det ca 130 som er innom. Er det balanse?

Christian Pedersen (24.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: SV: SV: Overraskende selvmotsigelser

Ca 15 kongeørnpar har i "mitt" område vært kontrollert etter 1990 i forb. med TOV. Bytterester har vært samlet inn, på noen reir har rester etter sau vært funnet, på andre ikke. 45000 sau blir sluppet på beite i Oppdal, så det beiter mye sau innenfor alle kongeørnrevirene.Bytterestene forteller ikke hvordan sauen har kommet av dage.Kan nok konkludres medat kongeørna ikke er noen trussel for sauenæringa her i forhold til spesielt jerven,og bjørnen når den innfinner seg.Vil du vite mer om denne problematikken i Oppdal,kan du sende epostadressa di på sms til 48199413, så skal jeg sende deg en artikkel jeg har skrevet for et par år siden.

Jeg har ikke påstått at ulven har vært noe stort problem til nå.Men skulle vi hatt så mye ulv at den hadde desimert bestandene av rødrev og hjortevilt, ville det ikke vært liv laga på bygdene. Ulven spiser også mindre vilt, fugleunger, egg osv. Rovviltforvaltning er en vanskelig øvelse her, bosettingen og landbruk på bygdene er en del av Norge som en ikke kommer utenom i rovviltforvaltningen. NOF er en organisasjon for fugleinteresserte,har vært det inntil nå, ikke bare for dem som forfekter et syn på fler store rovdyr. Hadde jo vært rart hvis ikke de over 1000 kongeørnparene vi har i landet (i tillegg ungørn) ikke skulle gjøre større skade på bufe enn en håndfull antall ulv vi har hatt inntil nå.

Harald Kr. Jære (25.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: Overraskende selvmotsigelser

Svarthalespove er ingen innført art her til lands. Arten kom hit for egen maskin. Så hvordan kan du mener at den skulle stå på svarteliste? Les artikkelen I siste nummer av Vår Fuglefauna eller les rapporten Fremmede arter i Norge med norsk svarteliste 2012 der det star hvilke arter føres på svartelisten og kriterier som ble brukt i en slik vurdering.

Paul Shimmings (24.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: SV: Overraskende selvmotsigelser

Paul: jeg kjenner godt til Fremmede arter i Norge med norsk svarteliste 2012. Og det er riktig at så lenge en art ikke utgjør en økologisk risiko eller har potensiale til å gjøre det så havner den ikke på svartelista. Men mitt poeng er at den er en fremmed art. Fremmede arter er ikke bare arter som har blitt innført slik jeg tolker at du definerer det. Det er også arter som kommer hit på egenhånd (etter 1800). Poenget mitt er at man ikke kan argumentere for at ulven skal fjernes fra norsk natur fordi den skaper problemer for bønder, mens man samtidig argumenter for at arter, slik som svarthalespove (på rødlista sammen med ulven) skal bevares når den naturlig ikke hører hjemme i norsk natur når disse artene også skaper "problemer" for bøndene. Det er slik Harald Jære argumenter. Hvis alle arter, med eller uten fjær, som i en eller annen form skaper ubekvemmeligheter for noen i Norge skulle fjernes så blir det ikke mye igjen:-)

Christian Pedersen (24.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: SV: SV: Overraskende selvmotsigelser

Har forsåvidt ikke så mye med ulven å gjøre, men klarer ikke dy meg! Du tar feil, Christian! Arter som har kommet her for egen maskin på naturlig vis, regnes ikke som fremmede arter, heller ikke de som har invadert etter 1800.

Men fremmede arter som har kommet til Norge før 1800 er ikke inkludert blant artene som er vurdert i forbindelse med svartelista. Dette gjelder f.eks. karpe og mange "ugras"-arter.

Øyvind Nyvold Larsen (24.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: SV: SV: SV: Overraskende selvmotsigelser

Øyvind: du har rett, men ikke helt. Definisjonen er klar, men tolkes litt annerledes fordi den tar utgangspunkt i IUCNs definisjon. Men det finnes gråsoner, slik som med villsvin. Den har kommet hit til landet med egen maskin, men er definert som fremmed art . Så kan man selvfølgelig diskutere, slik artsdatabanken gjør, om det skal ansees som naturlig at villsvin finnes i Sverige. Svenskene gjør det nå, etter at den er at resultat av re-etablering. Mens vi i Norge åpenbart mener at dens tilstedeværelse er et resultat av mennekelig aktivitet. Jeg mener selvfølgelig ikke at svarthalespove skal være på svartelista, men har møtt mange argumenter for at den egentlig ikke er naturlig her i landet.

Christian (25.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Overraskende selvmotsigelser

Årsaken til at villsvinet regnes som fremmed i Norge bygger på at den vandrer inn fra en bestand som (i Norge)regnes som utsatt (Er jo litt snodig at svenskene har et annet syn på den saken). Både kongekrabbe og mårhund har jo også kommet hit på egne bein, men fra områder de ikke har kolonisert på naturlig vis, derfor er de også udiskutabelt fremmede arter.

Svarthalespove har kommet hit for egen maskin fra områder der den er naturlig utbredt. Å regne slike arter som fremmede ville jo være absurd. Hva som defineres som fremmede arter er forøvring godt forklart i starten på den nye svartelista.

Øyvind N.L. (25.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Menneskers frykt.

Jeg for min del er glad i naturen som helhet, også de deler av den som kan virke skremmende. Og er det noe vi mennesker burde ha lært til nå, så er det at vi ikke skal la frykten diktere våre handlinger. At denne flotte nasjonen skal utrydde ulven fordi enkelte folk på bygda er redde for å gå i skogen, eller pga deres psykiske lidelser av å se ihjelrevne sauer og tapte inntekter, vel, jeg finner tanken absurd! Men det betyr ikke at jeg er uten medfølelse. Jeg har stor medfølelse for redde mennesker! Men for alle de menneskene som velger å flytte til byen pga sin frykt for ulv, tror jeg det er like mange som vil velge å flytte til bygda pga sin elsk for naturens mangfold. Gjør det noe da?

Jeg har selv vært på jakt etter et gårdsbruk i mange år, helt fra Lofoten i nord til Kristiansand i sør. Ingen er villig til å slippe til folk som er interessert i gårdsdrift ... ikke uten å plukke fra hverandre gårdens verdier først, om de ikke får alle de millionene de tror gården er verdt. Skogen hugges, hytta skilles ut, sætra skilles ut, store heiområder skilles ut og selges for seg selv. Til og med stabburet kan være demontert og fjernet! Jeg vet ærlig talt ikke om noe av dette er lov, men det blir gjort over hele landet, og jeg mener at landbruksmyndighetene ikke gjør jobben sin!

Jada, jeg vet, dette har ingen ting med firebeint ulv å gjøre. Men å antyde at bygdene vil bli fraflyttet om vi får flere ulver i Norge, er i seg selv ikke noe argument mot ulv. Det er nok av folk som ville gått mot strømmen, om de slapp til, og om det var noe drivverdig igjen når de kom dit. Veldig synd for de som er så redde at de heller flykter fra et bosted som kanskje er gått i arv i generasjoner, men det er nok av oss som er glad i naturen, på godt og vondt, og som er villig til å prøve. Urettferdig? Javel, men sånn er det altså.

De fleste av oss vil alltid føle en viss frykt i nærvær av et av våre store rovdyr, men det er deilig å være i live, ikke sant? For vi kan overvinne frykten, hvis vi vil!

Freddy Johansen (25.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Utmelding av "nye" NOF

Takker alle for debatten! NOF har vært "min" organisasjon i over 40 år inntil nå. Etter hamskiftet som nå har skjedd får det være nok.

Harald Kr Jære (26.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Moderasjon av debatt

Vi har valgt å slette noen innlegg, da en del ord og uttrykk som er benyttet ikke hører hjemme i en debatt på dette nettstedet. Retningslinjene for kommentarer står nederst på denne siden.

Det oppfordres herved til at man følger disse retningslinjene når man deltar i debatten.

Magne Myklebust/nettredaktør (27.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Flott!

Je har meldt meg inn. Syns det er flott at NOF støtter opp om en helhetlig naturforvaltning. Dermed fikk dere et nytt medlem som og er en aktiv fuglekikker.

Lina (19.12.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Til Lina uten etternavn.

Naturforvaltning i Norge omfatter i høyeste grad våre levende bygder med gårdsdrift, husdyrhold og kulturlandskapspleie. Noen har gitt opp pga. rovdyr, andre befinner seg på smertegrensen. Til dere som foretrekker mer ulv på bekostning av levende bygder, vil jeg bruke et sitat av Arnulf Øverland: "Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv."

God jul alle sammen.

Harald Kr. Jære (19.12.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Til Lina uten etternavn.

Du maler på med de samme slitte klisjeene og halvsannehetene, Jære. Hvor stor del av bygdesamfunnene er sauebønder? Statistikken viser at antall sauebruk er mest redusert i Hordaland, Sogn & Fjordane og Finnmark. Jeg kommer selv fra Hordaland og kan berolige deg med at bygdene der lever i beste velgående. Det ER mulig å tenke alternativt selv om man bor i grissgrendte strøk, man er ikke NØDT til å tviholde på de samme primitive driftsformene til evig tid. Sauedrift innenfor kjerneområdet for ulv i Hedmark utgjør 0,1% av sysselsettingen i Hedmark. Tilsvarende tall for Oppland er 0,4%. Det er mao intet som tyder på at bygdene blir mindre levende om samtlige sluttet i morgen. Trendene i jordbruket går entydig mot færre, men større og mer spesialiserte bruk. Andre trender er mer maskinell bruk og tidligere og flere slåtter. Den økte produksjonen og stadig mer mekaniserte og effektiviserte driften med fokus på monokulturer og utbredt bruk av plantevernmidler er den største trusselen mot biologisk mangfold i Europa i dag. Dagens landbruksformer er ikke positivt for det biologiske mangfoldet, det bør ingen gå rundt og innbille seg.

Alf Tore Mjøs (19.12.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble svar til Alf Tore Mjøs

Oppdal kommune har totalt 250 gårdsbruk, derav driver 126 med sau. Kommunen har ca. 6500 innbyggere. Ca. 45000 sauer slippes på beite hvert år. Tapet til rovdyr ligger på 6,6 prosent, med variasjon for den enkelte fra 0 til 30-40 prosent. Landbruket utgjør 11 prosent av sysselsettingen i kommunen. I tillegg mange arbeidsplasser som kjøttforedlingsindustri, Felleskjøpet, avløserlag, og flere maskinforrettninger, så den totale sysselsettingen ligger vel mellom 15-20 prosent. Oppdal har et areal på 2200 kvm med store fjellbeiter. Uten disse gårdsbrukene ville nok Oppdalsbygda utenfor sentrum blitt på det nærmeste avfolket med nedlegging av skoler, butikker osv. Ellers har det vel sine naturlige årsaker at det står dårlig til med husdyrholdet i ulvesonene. Hvilke alternativer snakker du om? Sitat: "Det er mao. intet som tyder på at bygdene blir mindre levende om samtlige sluttet i morgen " (22 des. 2012) Dette trenger nærmere forklaring. Ellers har Stortinget pålagt norske bønder å øke matproduksjonen med 20 prosent. FN mener den bør økes med 50 prosent. Hva skulle vi spise om "samtlige sluttet i morgen?"Du er nok en dyktig økolog. men dine politiske evner er jeg ikke imponert over.

Harald Kr.Jære (20.12.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: svar til Alf Tore Mjøs

Mener du en tapsprosent til rovdyr på 6,6 % rettferdiggjør å utrydde rovdyr? Med de dramatiske følgende det har for funksjonaliteten til økosystemene? Det er i mitt hode en helt absurd tanke. Verdien av å ha fungerende økosystemer er lang høyere enn kroneverdien av disse 6,6% av sauene, dessuten får bonden mer i erstatning enn verdien av disse dyrene levert til slakt.

Hovedproblemet knyttet til å redusere rovvilttapene er i dag er at landbruksorganisasjonene er prinsipielt uvillige til å samarbeide med miljøforvaltningen om skadeforebyggende tiltak. I steden kjører man på det samme kravet som Senterpartiet bærer til torgs, at man ikke skal ha ulv i Norge. Det virker som om store deler av landbruksnæringen tror at Norge bare kan ignorere internasjonale avtaler om vern av truede dyrearter, og at Norge skal ødelegge den lille resten av troverdighet vi har i miljøspørsmål, ved å utrydde ulven helt fra Norge. Bare for at de skal kunne fortsette som før med å sleppe dyra på beite uten tilsyn.

Sauenæringen må snart gjøre et seriøst forsøk på å bli stuereine i flertallet av nordmenns øyne. Man må prøve å ta inn over seg de fakte som bl.a. sier at:

-Flertallet av nordmenn ønsker levedyktige stammer av store rovdyr i norsk natur, ulven inkludert

-Sauenæringen har en årlig førstehåndsverdi på ca. 700 millioner, men mottar svimlende 1,6 milliarder i årlige subssidier (tall fra 2007). Det pøses mao svimlende summer av våre felles skattepenger inn i denne driften, og det er flere enn meg som mener at dette koster mer enn det smaker. Sauekjøtt kan garantert importeres mye billigere fra områder som er bedre egnet til å drive saueoppdrett, i land der man ikke trenger å utrydde store deler av faunaen for å få det til. Hvis ikke den norske sauenæringa tar grep som gjør at driften blir bærekraftig, så er den på sikt ikke liv laga.

Hva skulle vi spise om samtlige sluttet i morgen? Tja. Sauekjøtt fra Vestlandet, kanskje? Eller noe mer sunt som fisk, kylling etc. Alvorlig talt. Sauenæring i rovviltområder er så til de grader marginalt i forhold til matvareforsyningen at det er halt absurd å komme trekkende med slike argumenter.

Alf Tore Mjøs (21.12.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Svart til Alf Tore Mjøs

Så mye tull har jeg knapt lest på 21 linjer noensinne.

Harald Kr. Jære (21.12.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Svart til Alf Tore Mjøs

Usaklig, Jære. Du har mao ikke noe fornuftig svar å komme med. Du skulle komme med tilsvar på et av mine tidligere innlegg også, noe du aldri gjorde. Du slipper fort opp for argumenter i ditt forsvar av en næring som ikke evner å tilpasse seg eller opptre på en bærekraftig måte. Ikke til å undres over det, det er ikke lett å forvare heller.

Alf Tore Mjøs (21.12.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Svar til Alf Tore Mjøs

Det er nok du som har et forklaringsproblem. Det er ikke småtterier du farer med når du hevder at bygdene blir de samme om småfenæringen legges ned. Det ville være en revolusjon, intet mindre! Norge har fremdeles "grønne lunger"i forhold til Sydauropa hvor vi har ørkenspredning i en verden hvor fler og fler sulter. Det var et vel lettvint utsagn når du hevder at vi kan importere kjøttet istedenfor å produsere selv. Veldig kynisk! Du får bare ture frem med din økofilosofi og landbrukspolitikk, det blir ikke flere svar fra meg. Du har virkelig mye å forsvare!

Jeg tillater meg å tro at du har NOF i ryggen med ALLE dine påstander, så vet jeg det også hvis ikke annet kommer frem. Dette var mine siste ord på denne siden, begynner å bli vel gjørmete og utenfor det jeg vil kalle et normalt syn på det norske samfunnet med bygder og byer. Punktum

Harald Kr. Jære (22.12.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Svar til Jære

Jære: Du må lese det jeg skriver, ikke vrenge på alt mulig. Jeg har aldri hevdet at bygdene blir "de samme" uten sauehold. Selvsagt vil det bli endringer i landskap og vegetasjon, f.eks. Det jeg har skrevet er at intet tyder på at bygdene blir mindre LEVENDE. Det er en kjennsgjerning at det ikke foregår noen nedlegging av bygdesamfunn her vestpå, selv om det er Vestlandsfylkene som har den største nedgangen i sauenæringen. Og det har ingenting med ulv å gjøre. Et av "ulvefylkene", Østfold, er det fylket der sauenæringen har hatt størst vekst de seinere år. Dette henger ikke sammen med dine repeterende klisjeer om "ulv på bekostning av levende bygder", og det er DET som er mitt poeng.

Når vi snakker om forklaringsproblem: Hvor i Syd-Europa foregår det ørkenspredning? Jeg var ellers av den oppfatning at det var dårlig med ørken i Europa.

Jeg påberoper meg ikke å ha NOF i ryggen, jeg er ikke engang medlem av NOF. Og jeg vil ha meg frabedt at en representant for sauenringen i Norge, en næring som "mister" et sekssifret antall dyr på beite hvert år, kaller meg for "kynisk". Hvor mange dyretragedier inntreffer i utmarka i Norge hvert år, i regi av den næringen du forsvarer, pga manglende eller utilstrekkelig tilsyn? Da kan du snakke om kynisme, når man fortsetter en primitiv driftsform på tross av at man vet hvor store tapstall som blir resultatet.

Min motivasjon som økolog for å delta i denne debatten, er å få frem at dagens rovviltforvaltning har svært alvorlige konsekvenser for økosystemene i norsk natur. Det er problemstillinger som hittil ikke har vært fremme i debatten, men de kommer til å komme frem i lyset i årene som kommer. Det er ikke lenger mulig å ignorere den forskningen som viser hvor stor skadevirkning enorme hjorteviltstammer og store bestander av små og mellomstore rovdyr har på naturen og det biologiske mangfoldet. Og ikke minst så har dette betydning for folkehelsa, siden den store økningen av flått og flåttbårne sykdommer er direkte knyttet til de altfor store stammene av hjortevilt. Som igjen er et resultat av at vi har fjernet toppredatorene fra norsk natur. Det er selvsagt viktig at politikerne ser på helheten, og ikke bare på sau og ulv, når man skal utforme den norske miljøpolitikken. Og det er en problemstilling jeg svært gjerne stiller opp for å forsvare, når som helst.

Alf Tore Mjøs (23.12.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble NOF skal være en naturvernorganisasjon

Det er bra at NOF begynner å ta formålsparagrafen sin på større alvor. Naturvernrettet virksomhet har ikke akkurat vært det mest sentrale trekk ved organisasjonen. Mange steder, inkludert mitt hjemfylke Buskerud, er NOF miljøet dominert av personer som helg etter helg står på samme sted og ”teller fugler”, med liten vilje til å sette virksomheten i en naturvernsammenheng.

I 2009 uttalte lederen for det største lokallaget i fylket følgende: ” Det er møtene som teller i vår forening, ikke så veldig det som skjer ute.”

Thor Erik Jelstad (23.12.2012)

Ny kommentarSvar på denne