Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Norge verner om albatrosser og petreller»

Mange arter av albatrosser og petreller er nå nær utryddelse. I følge den globale rødlista er 23 av 24 albatross-arter listet som sterkt truet eller sårbar. Norge har nå tiltrådt en internasjonal avtale (ACAP) for å verne disse artene, og det er viktig bl.a. fordi Norge har store fiskeri-interesser i antarktiske farvann.

Gå til nyheten