Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Dramatisk for sjøfuglene i Nordre Tyrifjorden»

Sjøfuglene i Nordre Tyrifjorden i Buskerud er i ferd med å forsvinne grunnet menneskelige forstyrrelser, faunakriminalitet og mangelfullt naturoppsyn. I 2006 ble alle sjøfuglkoloniene i Steinsfjorden ødelagt av båtfolk. Forvaltningsmyndighetene må nå iverksette tiltak for å verne om fuglene!

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Vern på papiret er ikke nok

En trist, men veldig viktig sak fra Tyrifjorden. Problemstillingen er høyaktuell også mange andre steder. I Norge er det liten respekt for de lover og regler som gjelder i naturen, utvilsomt delvis pga latterlig lave bøtenivåer for de få uheldige som blir tatt for brudd på eks. viltloven og naturvernloven.

Norske verneforskrifter er fulle av ordlyder av typen "verneformålet skal normalt være overordnet...." eller ....."man BØR" gjøre sånn og sånn......, formuleringer som effektivt uthuler hele fredningsprinsippet. Forvaltningsplaner skisserer hvordan man skal/bør prioritere mellom bruk og vern av f.eks. en nasjonalpark, lokal forvaltning gjør akkurat motsatt av det som står i forvaltningsplan og det er små sjanser for at det blir reagert mot dette ovenfra.

I Hordaland har vi en parallell sak til den i Tyrifjorden, ved at fuglereservatet på Herdla er truet av en kraftig økning av turgåere og dagsturturisme fra land og båt. Det er liten vits i å dra ut dit en søndag etter kl 11 for å se etter fugl nå. Det spesielle i denne saken er at et område med status som naturreservat med fuglelivsfredning har blitt aktivt markedsført som utfartsområde, bl.a. gjennom konseptet "Car walks" - og det med støtte fra Fylkesmannen i Hordaland! Det er noe riv ruskende galt når forvaltningsapparatet ikke skjønner forskjell på et friluftsområde og et fuglereservat. Denne saken blir det nå tatt tak i gjennom NOF Hordaland, siden vi ikke lenger kan akseptere at denne viktige lokaliteten mister en vesentlig del av sin funksjon.

Det ligger mange oppgaver å ta tak i over det ganske land, og det bør være en prioritert oppgave for NOF å følge opp de verneområdene vi har. Dersom det er nødvendig, må man vurdere å klage på forvaltning og oppsyn oppover i systemet.

Alf Tore Mjøs (28.02.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Vern på papiret er ikke nok

Forbanna egoister. Dette er det eneste stedet i nordfjorden som det er brukbart å legge til meg båt. Jeg er 37 år og har vært på denne odden i 36 av de årene, dette er verden flotteste sted og jeg ønsker at mine barn (3 stk) også skal få ta del i denne fantastiske delen av norsk natur og sommer. Da får det heller være at måka må fly 100 meter ekstra for å hvile litt. Det er ingen tvil om at 99% av befolkningen mener at det tross alt skal leves i området. Viggo Ree har ødelagt så mye for oss at jeg ikke skjønner hvordan han kan ha samvittighet eller får sove om natten

Anders (30.07.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Vern på papiret er ikke nok

ja, de der fuglefolka er jo helt sinnsyke kontrollfreaks med totalitare holdninger og desverre representert i overtall hos fylkesmannsavdelingene rundt om.farlig mye politisk makt hos ekstremister er en stygg uting.legg ned fylkesmannsordningen og få forvaltersvina ut på veiarbeid............

calle canon (24.08.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Vern på papiret er ikke nok

Jeg lurer på hvem som er de ekte egoistene her. Mennesket må lære seg å ta hensyn til andre levende vesener, dette er en trist sak for fuglelivet i Tyrifjorden. Barn og unge kan jo få flotte opplevelser i naturen, selv om det må skje på fuglenes premisser. Disse kommentarene viser mangel på empati for andre skapninger og en fullstendig manglende kunnskap om dette tema. godt det finnes folk som gir dyr og fugler en stemme i vår vanvittige egosentriske menneske-verden. FLAUT

Marianne Fagerstrøm (24.02.2014)

Ny kommentarSvar på denne