Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Følg med på skadefellingsvedtak!»

Den såkalte «skadefellingsforskriften» i Norge er den verste av sitt slag i Europa. Økt kommunal forvaltning gjør det svært vanskelig for sekretariatet å følge med i de vedtak som fattes. Vi oppfordrer våre medlemmer og andre brukere av vårt nettsted til å ta kontakt angående bruk av forskriften.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble En syk forskrift !

Denne forskriften viser hva slags holdninger det er til natur og fauna hos myndighetene i Norge. Her kan faktisk hvem som helst, med loven i hånd, skyte ned arter som er i sterk tilbakegang. Eksempler på slike arter er f.eks. hettemåke og gråspurv. Det er helt opp til den enkelte å vurdere om skadenivået er "betydelig" og en står fritt til å skyte i hekketiden dersom en mener dette er nødvendig.

Andre arter som kommunen eller fylkesmannen kan gi tillatelse til nedskyting av er: Tjeld, dompap, makrell- og rødnebbterne. Hvordan i H.... kan en tjeld gjøre skade av "vesentlig økonomisk betydning"????????????????????

Slike forskrifter får vi når folk gir sin stemme til Senterpartiet, som har en 100 år gammel holdning til viltforvaltning.

Knut Olsen (21.05.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble På rødlista og skadefellingslista!!?!

Etter at den nye rødlista så dagens lys, har vi nå faktisk den interessante/absurde situasjonen at fire arter som er rødlistet, faktisk også står på lista over arter som kan skadefelles - hettemåke endatil på liste A! De tre andre artene er krykkje, makrellterne og stær.

Mon tro om NOF burde sende DN et brev og høre om hvordan norsk forvaltning reflekterer over denne lettere scizofrene situasjonen?

Mvh,

Alf Tore Mjøs (21.05.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Generellt sett

Må jo si meg enig i at spurvene (og andre) ikke gjør noen skade av "vesentlig økonomisk betydning", men min far er bonde, og jag har sett hvordan fulger som for eksempel grågås, sædgås m. fl. lander i flokker på hundrevis og spiser. For han er det et stort problem at fuglene rett og slett eter opp fôret. Bare i år må han bruke et par tusen kroner ekstra på frø. Så kommer selvsagt alt arbeidet i tillegg.

Jeg vi jo tro at det først og fremst er arter som lander i store flokker som er trusselen, ikke noen små tjeld som står å kosespiser...

Jeger 17 (07.06.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Kommune+jeger=sant

I det rurale Hordaland er det få egnete engsmarker for ansamlinger av gjess. Allikevel klarer miljøvernlederen i Radøy å overdrive gåseantall noe fenomenalt i forbindelse med dokumentasjon av fellingsløyver utenfor jakttiden. Ha i mente en journalist som har forsterket mine utsagn en smule når dere leser: www.strilen.com

Frode Falkenberg (02.10.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Nedskyting

Ja denne nye forskriften er sørgelig. Her i Drammen by har viltforvalteren vår fått skutt all Canadagjess i elva......måkene...andre gåsarter....og nå rydder de duer i en HEL MND!!! Her skytes fugl om natta og...med luftgevær..og rifle!! Nattesøvn kan vi glemme.

Andre land tar vare på fuglene sine... Gå inn på en side som heter...www.Hornborga.com......vakkert!!!

Tove (22.10.2007)

Ny kommentarSvar på denne