Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Lederen av kystpartiet bak masseslakt av måker»

Ordfører i Skjervøy kommune og leder av Kystpartiet, Roy Waage, har gitt ordre om at alle måker skal skytes i måkekoloniene i Stussnesfjellet, Skjervøy kommune i Troms. Saken virker på mange måter spesiell og NOF har selvsagt klaget dette inn for Fylkesmannen.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Ikke for sent likevel?

Opprinnelig så det ut til at denne skandaløse jakten skulle finne sted i uke 30 og 31 og at NOFs klage dessverre kom for sent til å sette en stopper for galskapen. I denne artikkelen (nrk.no) sier imidlertid den skyteglade ordføreren at jakten skal starte 10.august. Da kan man kanskje håpe at nedslaktingen likevel kan unngås?

Øyvind Hagen (07.08.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hva skjedde?

Hva mer i denne saken?

(07.09.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Måsen på Skjervøy

Måsen er en av Vår Herres skapninger. Den lever i livslangt parforhold, og er programmert til reproduksjon én gang i året (som andre fugler og dyr).

Menneskene har tatt fra dem fjæra. Ett sted må den være. «Fuglefjellet» på Skjervøy er ideelt, men til plage for folk. To år har Skjervøy kommune hatt til positive løsninger, men de foretrekker å skyte og drepe. (Heldigvis har fuglene sine forsvarere).

Som positive løsninger er nevnt for eksempel plastslanger, hvite tau (modell fra Lofoten). Jeg foreslår skyting i ytterste del av Stussnesfjellet. Sannsynligvis vil måsen trekke dit (nærmere havet og maten).

Tordis-Irene Mathiassen-Meillandi (13.09.2007)

Ny kommentarSvar på denne