Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «NOF og WWF krever strakstiltak for å redde sjøfuglene»

Matmangel har ført til dramatisk hekkesvikt for sjøfugl i Nord- og Midt-Norge. Urovekkende mange bestander har hatt sterk tilbakegang over mange år, og det er spesielt kritisk for lunde, lomvi og krykkje. NOF og WWF krever at det nå iverksettes strakstiltak for å redde de norske sjøfuglene.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Boikott oppdrettsfisk

Hva med å lansere en boikottaksjon mot oppdrettsfisk? WWF og NOF kan gå ut offentlig og oppfordre forbrukerne til å ikke kjøpe slik fisk! Dette kunne i det minste satt fokus på hvor lite bærekraftig denne næringen er, og satt pekefingeren på en av de største årsakene til at det blir drevet overfiske på tobis, lodde og andre "industrifisk".

Videre bør lysfisket etter fjordsild og brisling forbys. Dette har tømt mange fjorder på sør- og vestlandet. Så vidt jeg vet er det ikke engang egne kvoter på disse kystbestandene, de faller inn under kvotene i Nordsjøen.

Knut S Olsen (15.11.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Vi trenger hjelp fra utlandet

Veldig god ide med en boikottaksjon, men skal dette ha noen nytte må vi se ut over landets grenser.

Oppdrettsnæringens (og fiskeridepartementets) strategi er å mangedoble eksporten til utlandet, bl. a. ved omfattende flytransport til Japan.

Vi trenger hjelp fra utenlandsk presse, i norske myndigheters regi er jeg redd det ikke kommer til å skje noen ting.

Vi må rett og slett apellere til verdenssamfunnet i håp om at det som kan karakteriseres som vårt mest akutte og truende miljøproblem kan avverges.

Eivind Sørnes (15.11.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Sjøfugler

Jeg håper at det blir mer sjøfugler i Norge og at det ikke skal bli overfiske.

Det er lurt å¨totalfrede tobis.

Sigurd (26.11.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Bedre kartlegging - nytt håp for sjøfuglene?

Kanskje et resultat av WWFs og NOFs brev i november?

www.wwf.no

Anders Bjordal (26.02.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Gledelig

Jeg ser med stor glede at SEAPOP endelig beveger seg til kysten vår i sør, og formodentlig inkluderer det hardt belastete Nordsjøområdet også. Datamangelen fra dette området vinterstid kom grundig til syne etter oljesølet fra Statfjord A i desember 2007. Vi kan vel dessverre heller ikke skryte av noen formidabel kunnskap om sjøfuglene i andre sesonger heller.

Frode Falkenberg (27.02.2008)

Ny kommentarSvar på denne