Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «NOF ber Miljøverndepartementet berge hubrolokalitet»

NOF ber nå Miljøverndepartementet vurdere vegsaken over Dolmsundet, Hitra i Sør-Trøndelag. En hubrolokalitet trues av denne veien, og med tanke på artens kritiske status i vårt land er det NOFs oppfatning at den foreslåtte trasé er totalt uakseptabel. Arten har status som sterkt truet på siste rødliste.

Gå til nyheten