Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Naturmangfoldloven er her!»

Så har den lenge varslede Naturmangfoldloven omsider blitt lansert! Nye og kraftfulle virkemidler er vedtatt for å ta vare på naturmangfoldet. Av mye man bør merke seg i den nye loven, velger vi å framheve prioriterte arter. Disse artene og deres leveområder vil få en sterkere beskyttelse enn i dag.

Gå til nyheten