Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Handlingsplan for hubro er kommet»

Direktoratet for naturforvaltning har nå ferdigstilt handlingsplanen for hubro. Hovedmålsettingen er å sikre en selvreproduserende bestand i Norge. Beskyttelse mot elektrokusjon og kollisjoner med kraftlinjer lanseres som det viktigste tiltaket. Samtidig ønsker man å sikre hubrobestanden i Solværsøyene i Nordland.

Gå til nyheten