Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Kongeørn skutt på Nordmøre»

En turgåer i Rindal kommune på Nordmøre fant torsdag i forrige uke en skadet kongeørn. En lokal ornitolog ble varslet og gjennomsøkte området i helgen. Han fant fuglen på søndag. Røntgenbilder viser at fuglen har hagl i begge vingene. Statens naturoppsyn har anmeldt saken.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Bruk media

Gjør saken og de gode holdningene viden kjent, altså for folk flest. Henvend dere til alle og enhver gjennom media, ikke bare til de som leser Norsk Fuglefauna og Jakt og Fiskebladet, for å minne om loven om vern av arter.

Det samme tenker jeg om ferdsel i skog og på sjø i hekketida. På tide å minne allmenheten, gjerne hver vår, om når man skal trekke seg og ikke gå i land på våtmarks-deler av innsjøene, for eks. når en fugl varsler iherdig, så er det for å beskytte reir og unger. Folk vet som regel ikke at mange fuglepar gir opp hekkingen pga menneskers nærgående ferdsel i hekketida.

Livm (12.10.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble ulovlig jakt= faunakrim

veldig trist å lese. jeg opplevde sist høst at ærfuglene her jeg bor ble utrydda av 2 elgjegere. anmeldte saken og meldte meg ut av elgvallet. som takk for det blir jeg straffa med ingen jaktutbytte for 98 og 99. fra lensm hører jeg intet. er det no rart at folk tar seg til rette?

solveig romsloe (13.10.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble For lite jaktkritikk i Norge

Jegerne i Norge har altfor lenge fått holde på uforstyrret og ukontrollert. Det er på høy tid å se nærmere på denne kulturen, og fremme krav om mer kunnskap, bedre holdninger og mange praktiske jaktreformer.

Bent Ellingsen (15.10.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Skuffende

Jeg hadde en samtale med en hyggelig kar i helgen. Da samtalen kom over på fuglejakt viste det seg at denne hyggelige mannen hadde et relativt slett syn på det å skyte etter rovfugler. Han hadde skutt både ugle og skutt etter jaktfalker kunne han stolt fortelle.

Dette er ikke en bekjent av meg.

Fra før kjenner jeg også til andre "gode" jegere som har skutt ugle og hauk.

Dette er da folk som virker ytterst seriøse i utgangspunktet. Noen folk gjør visst mye rart når børsa er med på tur.

Thomas (18.10.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hyklerne i Statens Naturoppsyn

Denne og lignende saker må naturligvis følges opp som den alvorlige faunakriminalitet det er. Samtidig er det grunn til å reflektere litt over den rolle Statens Naturoppsyn spiller.

”Det er synd at det fortsatt er folk som opptrer slik overfor rødlisteartene i naturen” uttaler seniorrådgiver i SNO, Jostein Sandvik til NRK Møre og Romsdal. Samtidig som SNO hvert år i stor stil graver ut og dreper jerven og dens unger (sterkt truet på rødlista). Og, leste jeg i dag, nå skal i gang med helikopterjakt på ulv (kritisk truet) i Finnmark.

Hyklere må vel være en passende betegnelse på Sandvik & Co. Jeg finner i hvert fall ikke noe bedre ord.

Thor Erik Jelstad (20.10.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hyklerne i Statens Naturoppsyn

Ja, for det er jo Statens naturoppsyn som fatter vedtak om felling, ikke sant? Skjønner du virkelig ikke at dette bunner i Stortingsmeldinger og sentrale politiske vedtak som bare pålegger DN og Statens naturoppsyn å gjøre jobben? Alternativet er at lokale jegere skal ut og felle, da er det faktisk bedre at det skjer i ordnede former i regi av Statens naturoppsyn.

Jeg er enig med deg i din frustrasjon over norsk rovviltforvaltning. Men Statens naturoppsyn er feil skyteskive, det bør du innse så engasjert som du er i rovviltsaken.

Alf Tore Mjøs (21.10.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hyklerne i Statens Naturoppsyn

Dette handler om flere ting. Mitt anliggende overfor SNOs rovviltseksjon er de metoder den benytter og at den enkelte ansatte i lar seg bruke på denne måten.

Når staten bestemmer noe, sørger den naturlig nok for å ha juridisk hjemmel. Men det betyr ikke at det er moralsk akseptabelt. Når du (hvis du gjør det) går i butikken og kjøper svine- eller kyllingkjøtt produsert av det industrielle husdyrholdet, støtter du en virksomhet som er fullt lovlig, men som like fullt påfører dyr uendelige lidelser. Da påtar du deg et moralsk ansvar. På samme måte påtar den enkelte i SNO seg et ansvar for de handlinger han eller hun utfører, som for eksempel å grave ut et jervehi med mor og unger. Det blir litt for enkelt å si at man bare utfører en jobb. I tillegg mister SNO troverdighet.

Den vedtatte rovviltpolitikk er annen sak, men det er ikke mitt anliggende i denne omgang.

Thor Erik Jelstad (21.10.2010)

Ny kommentarSvar på denne