Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Nye bestandstall for overvintrende gjess i Europa»

Gjess har vært en viktig jaktressurs i Europa i århundrer, og fikk derfor tidlig fokus også i forskermiljøer. I England har flere arter vært overvåket og forsket på siden 1950-tallet, mens først i 1993 ble bestandsstatus for alle gåseartene i Europa evaluert. I siste nummer av Ornis Svecica er igjen status oppgjort.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Link til artikkelen

Link til aktuell artikkel: www.maartenloonen.nl

Viggo Ree (19.06.2011)

Ny kommentarSvar på denne