Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Publikasjoner fra NFKF

Publikasjoner fra NFKF


Ringgås av underarten Branta bernicla bernicla på Fedje i Hordaland 10. oktober 2006. Denne høsten fikk Norge en stor influx av ringgjess av denne mørkbukete og østlige underarten. Les mer om forekomsten i den nedlastbare PDF'en "Fugler i Norge 2006" (Foto: Frode Falkenberg) Større bilde


NFKF jobber med å holde oversikt over forekomsten til uvanlige og fåtallige arter i Norge. Mandatet til NFKF er at publisert materiale skal være kvalitetssikret av LSRK på forhånd. NFKF publiserte i likhet med NSKF sine årsrapporter i Ornis Norvegica eller supplement til Vår Fuglefauna fram til rapportåret 2007. Fra og med 2008 blir årsrapportene publisert i Fugleåret. Mange av rødlisteartene omfattes av NFKFs rapporteringsliste, og følgelig er arbeidet til NFKF relevant i forhold til forvaltningene av våre fuglebestander.

Du kan bestille de originale publikasjonene ved å sende en forespørsel til NOF-kontoret på e-post nof@birdlife.no

Publikasjonsliste 2006-2016

  • Falkenberg, F., Reinsborg, T., Myklebust, M., Winnem, A., Magnussen, J. H., Holtskog, T., Heggøy, O. og Ranke, P. S. 2016: Fugler i Norge 2013-2014. Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Fugleårene 2013 og 2014: 70-193.

  • Falkenberg, F., Reinsborg, T., Myklebust, M., Holtskog, T., Magnussen, J. H., Heggøy, O. og Aarvak, T. 2015: Fugler i Norge 2011-2012. Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Fugleårene 2011 og 2012: 90-202.

  • Falkenberg, F. 2014: Fugler i Norge 2008-2010. Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Fugleårene 2009 og 2010: 88-206.

  • Reinsborg, T. 2010: Fugler i Norge 2007. Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Ornis Norvegica 33: 68-109.

  • Reinsborg, T. 2009: Fugler i Norge 2006. Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Ornis Norvegica 32: 136-178.

  • Reinsborg, T. & Størkersen, Ø. R. 2009: Fugler i Norge 2005. Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Ornis Norvegica 32: 96-135.

  • Reinsborg, T., Berge, T., Lie Dahl, E., Kamsvåg, C. & Størkersen, Ø. R. 2008: Fugler i Norge 2004. Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Ornis Norvegica 31: 132-171.

  • Reinsborg, T., Lie Dahl, E., Kamsvåg, C., Rudolfsen, G., Shimmings, P. & Størkersen, Ø. R. 2008: Fugler i Norge 2003. Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Ornis Norvegica 31: 4-47.

  • Reinsborg, T., Stokke, B. G., Lie Dahl, E., Kamsvåg, C., Rudolfsen, G. & Størkersen, Ø. R. 2007: Fugler i Norge 2002. Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Ornis Norvegica 30: 21-63.

  • Stokke, B. G., Reinsborg, T., Lie Dahl, E., Kamsvåg, C., Vikan, J. R., Rudolfsen, G., Solbakken, K. & Størkersen, Ø. R. 2006: Fugler i Norge 2001. Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Ornis Norvegica 29: 4-45.