Hopp til hovedinnhold

Publikasjoner fra NFKF


Ringgås av underarten Branta bernicla bernicla på Fedje i Hordaland 10. oktober 2006. Denne høsten fikk Norge en stor influx av ringgjess av denne mørkbukete og østlige underarten. Les mer om forekomsten i den nedlastbare PDF'en "Fugler i Norge 2006" (Foto: Frode Falkenberg) Større bilde


NFKF jobber med å holde oversikt over forekomsten til uvanlige og fåtallige arter i Norge. Mandatet til NFKF er at publisert materiale skal være kvalitetssikret av LSRK på forhånd. NFKF publiserte i likhet med NSKF sine årsrapporter i Ornis Norvegica eller supplement til Vår Fuglefauna fram til rapportåret 2007. Fra og med 2008 blir årsrapportene publisert i Fugleåret. Mange av rødlisteartene omfattes av NFKFs rapporteringsliste, og følgelig er arbeidet til NFKF relevant i forhold til forvaltningene av våre fuglebestander.

Du kan bestille de originale publikasjonene ved å sende en forespørsel til NOF-kontoret på e-post nof@birdlife.no

Publikasjonsliste 2006-2016