Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Medlemmer i Norsk sjeldenhetskomite for fugl

Medlemmer i Norsk sjeldenhetskomite for fugl

NSKF skal til enhver tid bestå av minst seks medlemmer. Et av medlemmene har rollen som komiteens sekretær. Det er sekretæren som skal motta alle beskrivelser og eventuelle andre henvendelser til komiteen. De øvrige medlemmene har hovedsakelig som oppgave å bedømme sakene som blir sendt inn. Sekretæren kan, i tillegg til oppgavene nevnt over, også være bedømningsmedlem. Viktige momenter ved valg er nye medlemmer til komiteen er blant annet følgende: Gode generelle identifikasjonskunnskaper og gjerne ekspertise på en spesiell gruppe, lang erfaring med fuglekikking fra inn- og utland, erfaring med arbeid i LRSK og god kontakt med observatører i sitt hjemområde. Komiteen etterstreber også å få en best mulig geografisk spredning på medlemmene.


Tor Olsen (sekretær)

E-post: nskf@birdlife.no

Født i Farsund i 1979. Utdannet sivilingeniør i marin teknikk ved NTNU i Trondheim. Nå bosatt i Stavanger. Oppvokst på Lista og har hatt fugler som hobby hele livet. Allsidig interesse for fuglekikking som blant annet omfatter årlige opptellinger av hekkende, trekkende og overvintrende fugl på Lista. Har en spesiell forkjærlighet for vadere. Har ellers bedrevet fuglekikking over store deler av landet. Prøver også å få til turer til utlandet selv om det dessverre blir litt for lenge mellom hver tur. Satt i LRSK Sør-Trøndelag en periode under studiene i Trondheim. Tor har vært vurderingsmedlem i NSKF siden 2005, og overtok rollen som sekretær fom. 2009.


Thorstein Holtskog

E-post: t-holts@online.no

Oppvokst på Gvarv i Telemark (født i 1986). Utdannet master i naturforvaltning ved NMBU på Ås. Bor nå i Haugesund med kone og to barn. Har alltid kikket på fugl, og i starten var det nærområdene i Midt-Telemark samt ringmerking på Jomfruland som var i fokus. Etter påbegynte studier har dette blitt kraftig utvidet og har nå stort sett hvert over alt i hele Norge. Har og kikket en del på fugl i utlandet, da hovedsakelig Europa, men og litt i Afrika. Jobber nå som arealplanlegger. Har vært med i LRSK Telemark siden 2008, er og med i LRSK Rogaland og NFKF. Medlem av NSKF siden 2019.


Sindre Molværsmyr

E-post: sindre.molv@gmail.com

Født i Lørenskog utenfor Oslo i 1995. Har til å begynne med i oppveksten sett på fugler i skogen i nærområdet, men hovedfokuset drev etter hvert over på måkefugler og ringmerking. Han har alltid hatt interesse for identifikasjon av litt utfordrende grupper, et sted hvor måker passer fint inn. Fullfører i 2019 mastergraden i biologi, hvor han har jobbet med hettemåke-kolonier i Oslofjorden. Bor for tiden i Oslo sentrum hvor han studerer å titter innom en park i sentrum når han får tid. Har de siste årene fått en forkjærlighet for urbant hekkende fugler, og prøver å bruke så mye tid som mulig med å jobbe med disse. Har sittet i NSKF siden 2018.


 

Klaus Maløya Torland

E-post: klaustorland@yahoo.no

Født i Kristiansand, men har bodd hele livet i Mandal. Utdannet elektriker, men jobber for tiden som anleggsgartner (steinlegger). Har alltid hatt interesse for fugler og natur. Begynte med ringmerking og turer til Lista. Skåder nå stort sett i Vest-Agder samt Røst og Finnmark. Har årlig(e) utenlandsturer, som oftest til Afrika og sør Europa. Klaus har vært medlem av LRSK Vest-Agder siden 2009, og medlem av NSKF siden november 2018.


Bjørn Olav Tveit

E-post: bjorn.olav.tveit@gmail.com

Bjørn Olav Tveit (f. 1970) har vokst opp i Oslo og Sandvika, og bor nå på Bekkestua med kone og tre barn. Han er utdannet innen historie og musikk, og har i flere år jobbet med faktabøker, kart og multimedia i forlagsbransjen. Bjørn Olav har vært aktiv fuglegutt siden 1980, og han var leder for NOF avd. Asker og Bærum i flere år fra 1986. Ganske raskt ble tiden i felt ansett som bedre anvendt på litt mer fjerntliggende lokaliteter enn Fornebu, og turen gikk da til Borrevannet, Mølen, Lista, Jæren, Røst og Utsira, senere til mindre folksomme steder som Kråkenes og Bulandet i S&F. Han var medgrunnlegger og leder av Utsira Fuglestasjon 1991-1997, og blant initiativtakerne til etableringen av Bombevarsleren og Feltornitologene noen år senere. Sammen med Geir Mobakken og Ove Bryne har han skrevet boken Fugler og fuglafolk på Utsira. Nå jobber Bjørn Olav med å skrive og tegne kart til en guidebok til Norges fuglelokaliteter, som utgis våren 2010. I den anledning har han de siste par årene synfart så godt som alle norske fuglelokaliteter, fra Longyearbyen til Lindesnes. Han har ellers reist en del rundt i Europa, Midt-Østen, Øst-Asia og Nord-Amerika, alltid med utvidelse av feltbestemmelseskompetansen som primær drivkraft. Medlem av NSKF siden 2007.


Andreas Winnem

E-post: andreas@birdlife.no

Født i Sandefjord i 1979. Kikket på fugl stort sett i Vestfold i barne- og ungdomsårene og lufter fortsatt kikkerten i hjemtraktene hver sommer. Flyttet til Trondheim for å studere i 1999 og er utdannet sivilingeniør i matematikk og fysikk ved NTNU. Jobber i dag i NOF, i hovedsak med arbeidsoppgaver knyttet til artsobservasjoner.no og faunistikk. Fuglekikkingen har de siste 20 årene foregått mest i Trøndelag, og særlig prioriteres satsing på kysten på høsten. Liker også godt å bli kjent med nye lokaliteter rundt om i landet når muligheten byr seg. Reiser utenlands årlig og har besøkt ca. 20 land i alle verdensdeler på fugletur. Har vært sekretær i LRSK Sør-Trøndelag siden 2008. Medlem av NSKF siden 2018.