Hopp til hovedinnhold

Medlemmer i Norsk sjeldenhetskomite for fugl

NSKF skal til enhver tid bestå av minst seks medlemmer. Et av medlemmene har rollen som komiteens sekretær. Det er sekretæren som skal motta alle beskrivelser og eventuelle andre henvendelser til komiteen. De øvrige medlemmene har hovedsakelig som oppgave å bedømme sakene som blir sendt inn. Sekretæren kan, i tillegg til oppgavene nevnt over, også være bedømningsmedlem. Viktige momenter ved valg er nye medlemmer til komiteen er blant annet følgende: Gode generelle identifikasjonskunnskaper og gjerne ekspertise på en spesiell gruppe, lang erfaring med fuglekikking fra inn- og utland, erfaring med arbeid i LRSK og god kontakt med observatører i sitt hjemområde. Komiteen etterstreber også å få en best mulig geografisk spredning på medlemmene.

Kontakt NSKF: nskf@birdlife.no

Tor Olsen (sekretær)

Født i Farsund i 1979. Utdannet sivilingeniør ved NTNU i Trondheim. Nå bosatt i Stavanger. Oppvokst på Lista og har hatt fugler som hobby hele livet. Allsidig interesse for fugler og fuglekikking, særlig kartlegging og identifikasjon. Har en spesiell forkjærlighet for vadere. Har bedrevet fuglekikking over store deler av landet, og turer til Finnmark er et årlig høydepunkt. Prøver også å få til regelmessige turer til utlandet der særlig Afrika har blitt en favorittdestinasjon. Har vært medlem i LRSK Rogaland i flere år. Tor har vært vurderingsmedlem i NSKF siden 2005, og overtok rollen som sekretær f.o.m. 2009.


Thorstein Holtskog

Oppvokst på Gvarv i Telemark (født i 1986). Utdannet master i naturforvaltning ved NMBU på Ås. Bor nå i Haugesund med kone og to barn. Har alltid kikket på fugl, og i starten var det nærområdene i Midt-Telemark samt ringmerking på Jomfruland som var i fokus. Etter påbegynte studier har dette blitt kraftig utvidet og har nå stort sett hvert over alt i hele Norge. Har og kikket en del på fugl i utlandet, da hovedsakelig Europa, men og litt i Afrika. Jobber nå som arealplanlegger. Har vært med i LRSK Telemark siden 2008, er og med i LRSK Rogaland og NFKF. Medlem av NSKF siden 2019.


Bjørn Mo

Oppvokst og bor i Tananger, like utenfor Stavanger i Rogaland (født i 1996). Utdannet master i miljøteknologi ved Universitetet i Stavanger. Hadde fra tidlig alder en allsidig interesse for natur og begynte å kikke aktivt på fugler som åtteåring. Fokuser på ulike artsgrupper og lokaliteter etter årstid. Har allikevel en særlig forkjærlighet for vadefugl, måker og øyskåding. Bruker mye tid lokalt, men drar også ut på enkelte reiser, og Finnmark besøkes regelmessig. Fugler får også mye fokus på utlandsturer. Synes det er gøy å finne sjeldne arter som ikke peker seg ut, og bruker gjerne lang tid på å finkjemme fugleflokker eller enkeltfugler på jakt etter rariteter. Selv om jakten på sjeldenheter i perioder er en viktig driver for de mange timene i felten, settes det også stor pris på de vanlige artene. Medlem av NSKF siden 2023.


 

Klaus Maløya Torland

Født i Kristiansand, men har bodd hele livet i Mandal. Utdannet elektriker, men jobber for tiden som anleggsgartner (steinlegger). Har alltid hatt interesse for fugler og natur. Begynte med ringmerking og turer til Lista. Skåder nå stort sett i Vest-Agder samt Røst og Finnmark. Har årlig(e) utenlandsturer, som oftest til Afrika og sør Europa. Klaus har vært medlem av LRSK Vest-Agder siden 2009, og medlem av NSKF siden november 2018.


Andreas Gullberg

Født i 1967 og vokste opp i Örebro, Sverige. Flyttet til Oslo i 1990 og bor nå i Bærum. Utdannet siviløkonom og jobber i dag som produkt- og utviklingssjef i et betalingsselskap. Har sett på fugler siden midten av 70-tallet og ble tidlig interessert i feltbestemming gjennom blant annet ringmerking. Er stort sett altetende når det gjelder fugler, men har de siste årene fokusert mer mot rovfugler. Skåder mest i området rundt Oslo, men prøver å få med meg noen turer hvert år både innen- og utenlands. Har en tidligere periode i NSKF og sitter for tiden også i LRSK Oslo & Akershus.


Andreas Winnem

Født i Sandefjord i 1979. Kikket på fugl stort sett i Vestfold i barne- og ungdomsårene og lufter fortsatt kikkerten i hjemtraktene hver sommer. Flyttet til Trondheim for å studere i 1999 og er utdannet sivilingeniør i matematikk og fysikk ved NTNU. Jobber i dag i NOF, i hovedsak med arbeidsoppgaver knyttet til artsobservasjoner.no og faunistikk. Fuglekikkingen har de siste 20 årene foregått mest i Trøndelag, og særlig prioriteres satsing på kysten på høsten. Liker også godt å bli kjent med nye lokaliteter rundt om i landet når muligheten byr seg. Reiser utenlands årlig og har besøkt ca. 20 land i alle verdensdeler på fugletur. Har vært sekretær i LRSK Sør-Trøndelag siden 2008. Medlem av NSKF siden 2018.