Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Kommentarer til «Ny norgesliste og endringer på rapporteringslisten»

Kommentarer til «Ny norgesliste og endringer på rapporteringslisten»

En oppdatert Norgesliste med godkjente funn tom. 2012 er nå tilgjengelig online. Fem arter som har vist en stigende forekomst de siste årene er tatt ut av NSKFs rapporteringliste fom. 2012. Forekomsten av disse artene i Norge anses som tilstrekkelig godt dokumentert til at videre vurdering er overlatt til LRSK og NFKF.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble SVARTETRAST

27OKT.2013

Fant død, ringmerket Svartetrast like v/huset mitt i dag. Den kan ha kolidert med stuevinduene våre. Den ser ut som noen har gnaget på den.

Ringmerket med:BRIT.MUSEUM LONDOM SW7 LB13734

(27.10.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Funn av ringmerkede fugler

For funn av fugler man finner med ring på beinet, er det viktig å oppgi sted.

Du kan sende inn ditt funn via denne siden: www.nhm.uio.no

Magne Myklebust (29.10.2013)

Ny kommentarSvar på denne