Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Kommentarer til «40 år siden fredningen av havørn og kongeørn»

Kommentarer til «40 år siden fredningen av havørn og kongeørn»

Det er 40 år siden fredningen av havørn og kongeørn trådte i kraft 6.9.1968. Fra å være truet av utryddelse gjennom århundrer med etterstrebelse, har nå begge arter levedyktige bestander. Spesielt har havørnbestanden hatt stor vekst og teller i dag ca. 3500 par. Bestanden av kongeørn er på ca. 1000 par.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Vekst av havørnbestanden.

Jeg har arbeid med registrering av havørnbestanden i deler av Salten siden fredningen, og kjenner til tidligere undersøkelser utført av Johan Fr. Willgohs. Grunnlaget for bestanden var helt feil for Nordland fylke. Det kreves mange års arbeid for å få en bestandsoversikt selv i et mindre område.

Havørn var neppe etterstrebet i noe større grad i Salten før 1968, sannsynlig går flere egg og unger tapt for den økende forstyrrelse som i dag pågår, om den er en fredet eller ikke.

Langs kystlinjen i Bodø er der ikke registrert ett eneste "nytt" par på de siste 40 år.

Bestanden av ungfugler/voksene som blei rapportert til Willgohs fra Bodø, var høyere enn det jeg noengang har observert i ettertid.

Harald Misund (16.09.2008)

Ny kommentarSvar på denne