Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «40 år siden fredningen av havørn og kongeørn»

Det er 40 år siden fredningen av havørn og kongeørn trådte i kraft 6.9.1968. Fra å være truet av utryddelse gjennom århundrer med etterstrebelse, har nå begge arter levedyktige bestander. Spesielt har havørnbestanden hatt stor vekst og teller i dag ca. 3500 par. Bestanden av kongeørn er på ca. 1000 par.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Vekst av havørnbestanden.

Jeg har arbeid med registrering av havørnbestanden i deler av Salten siden fredningen, og kjenner til tidligere undersøkelser utført av Johan Fr. Willgohs. Grunnlaget for bestanden var helt feil for Nordland fylke. Det kreves mange års arbeid for å få en bestandsoversikt selv i et mindre område.

Havørn var neppe etterstrebet i noe større grad i Salten før 1968, sannsynlig går flere egg og unger tapt for den økende forstyrrelse som i dag pågår, om den er en fredet eller ikke.

Langs kystlinjen i Bodø er der ikke registrert ett eneste "nytt" par på de siste 40 år.

Bestanden av ungfugler/voksene som blei rapportert til Willgohs fra Bodø, var høyere enn det jeg noengang har observert i ettertid.

Harald Misund (16.09.2008)

Ny kommentarSvar på denne