Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «NOFs innspill til revidert skadefellingsforskrift»

Skadefellingsforskriften skal omsider revideres, og NOF har som forventet en rekke forslag til forbedringer av gjeldende forskrift. Denne har i NOFs øyne vært svært svak, og medført at mange viltarter har blitt felt uten at skade har blitt tilstrekkelig dokumentert, og uten at skadeforebyggende tiltak har blitt utprøvd.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Vingeklippe kommunene

Greit at kommunene blir vingeklippet i skadefellingvurderingene, men da er det en forutsetning at fylkesmannen får mannskaper til å synfare den skaden som bonden mener er påført han. Dersom fylkesmannen blir sittende på sitt kontor og bare sender ut lokale kontaktpersoner han har knyttet til seg, er jeg ikke så sikker på at det er rette løsningen.

Tore Svendsen (11.03.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble ....burde vært ribbet også

Ja, det er definitivt bra at kommunene blir vingeklippet for sin myndighet i viltspørsmål. De burde i tillegg vært ribbet til skinnet. Maken til kunnskapsløs saksbehandling som den vi har sett ved bruken av skadefellingsforskriften i kommunene, skal man lete lenge etter. Dessverre finnes det svært mange slike saker. Akkurat like før høringsfristen gikk ut, fikk vi et nytt ekstremt eksempel der Finnøy kommune gav skadefellingsløyve på grågås og svaner (svaneart ikke spesifisert) til en lokal grunneier.

-Ikke er det tillatt å gi skadefellingsløyve på svaner uten å spesifisere art

-Kommunen har heller ikke myndighet til å gi skadefelling på svaner (Fylkesmannen har mulighet til å gi skadefellingsløyve på knoppsvane)

På toppen av det hele var saksbehandleren uvitende om hvor han kunne finne informasjon om disse spørsmålene, han hadde mao gitt disse løyvene uten en gang å kjenne til innholdet i skadefellingsforskriften! Da skjønner man jo hvorfor det gikk galt, men likevel......

At kommunene blir fratatt mye av ansvaret slik det ser ut i høringsutkastet, kan kommunene takke seg selv for. Man har bevisst nedprioritert den kunnskapen som er nødvendig for å arbeide med viltforvaltning på et akseptabelt nivå, det holder å peke på alle miljøvernlederstillingene som har forsvunnet de siste 12-15 årene.

I steden for å forlange at fylkesmannen skal stille opp i alle sammenhenger, synes jeg at kommunene burde erkjenne sitt behov og heller arbeide for å få inn kompetanse i egne rekker. Lokale saksbehandlere i kommunen kan utrede sakene på en faglig forsvarlig måte, og sende dette over til fylkesmannen som så kan behandle disse sakene på en mer helhetlig måte, det er helt nødvendig å ta utgangspunkt i nasjonale og regionale bestandsvurderinger før det eventuelt blir gitt skadefellingsløyve. Kommunene tar ikke de nødvendige overordnede hensyn.

Alf Tore Mjøs (17.03.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Vingeklipping nødvendig

Helt enig i at denne vingeklippingen i mange tilfeller er helt nødvendig. Vi har flere eksempeler i Akershus hvor kommuner har gitt utvidet skadefellingstillatelse uten annet grunnlag enn ren synsing eller på preventivt grunnlag. Altså "for sikkerhets skyld, i tilfelle arten skulle komme til å gjøre skade", for å si det med enkle ord.

Vi bruker ressurser på å sjekke at kommunene holder seg til forskriftene og at de tolker de slik hensikten er. Ved å flytte disse vedtakene opp på Fylkesmannivå blir det langt enklere for oss å følge opp. Antagelig også færre saker å klage på, samt bedre mulighet til å gripe inn før felling av arter er utført på feil eller manglende grunnlag.

Ressursene hos Fylkesmannens miljøvernavdeling er ikke alltid tilstrekkelig (blir de noensinne det?), men kunnskapsnivået vedrørende enkelte saker er nok høyere hos Fylkesmannen. I tillegg kan NOF og NOFs fylkeslag legge opp til nært samarbeid, noe som kommer både oss og FM til gode.

Håkan Billing, leder NOF OA (31.03.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Fylkesmannen gir fellingstillatelse på kongeørn

I artikkelen på nrk.no står følgende:

"Saueier Jorun Berg vet ikke hvor mange sauer ørnen har drept til nå av de 200 villsauene hun har på beite på Åkerøya."

Så dette skal altså være god nok dokumentasjon til å utstede fellingstillatelse på en art som kongeørn? Hvis dette viser seg å være tilfelle bør NOF reagere raskt og få stoppet dette.

Link til artikkel: nrk.no

(22.04.2009)

Ny kommentarSvar på denne