Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Bestandsutvikling for 57 arter 1995-2008»

NOF gjennomførte i 2008 den siste sesongen med Hekkefugltaksering med deltakervalgte ruter. Prosjektet har pågått siden 1995, men fra og med i 2009 gjennomføres overvåking av hekkefuglfaunaen i sin helhet som en del av TOV. Rapporten fra siste sesong med HFT er nå ute på NOFs nettsider.

Gå til nyheten