Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Kommentarer til «Resultater fra EuroBirdwatch 2009»

Kommentarer til «Resultater fra EuroBirdwatch 2009»

I løpet av helga 3.-4. oktober i år ble EuroBirdwatch arrangert av BirdLife International. Fra Norge ble det for andre året på rad rapportert via Artsobservasjoner. Totalt ble det registrert 133 519 individer av 215 arter i vårt land, noe som er en sterk økning fra 2008!

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Undertelling

Ikke helt korrekt å skrive "215 arter ble registrert i Norge denne helga". Det burde vel være "215 arter ble registrert i Artsobservasjoner.no denne helga".

Artsobservasjoner.no er ikke det eneste nettstedet i Norge hvor det blir rapportert fugl, og fugl som er rapportert via andre nettsteder er da både observert og registrert de også.

Håkan Billing, leder NOF OA (14.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Totaltelling

og da er det vel snart på tide at NOF OA blir med på Artsobservasjon-laget de også? De respektive LRSKene i Norge har alltid hatt en svær jobb med å skumme tidsskrifter, forskjellige databaser, nettsteder etc for å skaffe seg oversikt. Med èn rapporteringsløsning vil norskt naturvern ta et stort skritt framover. Alle kan ikke få alt. Skal vi bedrive effektivt fuglevern i Norge må endel særinteresser vike for felleskapets beste!

Tomas Aarvak (14.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Totaltelling

Tomas, du sitter jo i NOFs sekretariat.

Sliter NOF med mangelfull interninformasjon i sekretariatet? All den tid NOF OA har stått på og presset for å få til en verdifull kryssutveksling med Artsobservasjoner, og all den tid NOF OA har fått løfter om at dette skal skje - men som fra Artsdatabankens side gjentatte ganger blir nedprioritert og utsatt (dog vil jeg presisere at det ikke kommer av vrangvilje fra AD, men bunner i andre beklagelige årsaker).

På tide, ja! Men jammen er det altså ikke er hos NOF OA som skoen klemmer. Etter min mening er det uheldig at en person i NOFs sekretariat går ut med at det største fylkeslaget driver "særinteresser", etter at NOFs generalsekretær, Kjetil Solbakken, har viet et dobbeltoppslag i fylkeslagets medlemsblad til å gi NOF OAs rapportsystem full støtte fra NOF sentralt. Her kan en også lese at NOF vil jobbe for at denne datautvekslingen mellom artsobservasjoner.no og nofoa.no skal være på plass i versjon 2 av artsobservasjoner.no, som er stipulert å bli lansert i 2010.

Artikkelen i Toppdykker'n kan leses her:

nofoa.no

Det blir derfor et galt utgangspunkt å hevde at "da er det vel snart på tide at NOF OA blir med på Artsobservasjon-laget de også". Riktigere er nok å si at det er på tide at NOF OA blir inkludert! Verdien ligger i én felles databaseløsning, men det betinger ikke ett rapportsystem.

Håkan Billing, leder NOF OA (15.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Med NOF-briller på

Enig med siste setning, Tomas. Men dersom alle skal ta dette systemet i bruk, så er det NOF sine særinteresser som må vike.

Problemet med Artsobservasjoner pr i dag, er at alle observasjoner som legges inn der, tilfaller NOF slik at NOF krediteres disse i Artskart. NOF er ikke den eneste aktøren som bedriver feltornitologi i Norge, og ikke alle observatører har anledning til å gi bort sine observasjoner til NOF. Det finnes f.eks. mange store og små institusjoner som OGSÅ bidrar med kvalitetssikrede data til det offentlige, og som burde krediteres deretter. Stavanger Museum er et eksempel på en slik institusjon, vi har pr. i dag ikke anledning til å legge ut observasjoner fra vår virksomhet fra Revtangen siden vi ikke har verken lyst eller lov til å donere våre observasjoner til NOF. For institusjoner med offentlig finansiering, er det helt nødvendig at det blir synliggjort hvem det er som bidrar med data.

Med hvilken rett kan NOF hevde eierrettigheter til alle fugledata i Artsobservasjoner? Fordi det er NOF sin rett/sitt privilegium å kvalitetssikre dem? Det er en dårlig grunn av to årsaker:

-Det er kun en liten brøkdel av disse dataene som blir kvalitetssikret

-NOF gjør uansett ikke den kvalitetssikringsjobben som foreningen har påtatt seg (og får betalt for).

Skal alle kunne bruke Artsobservasjoner, så må NOF fire på sine krav om enerett på dataene, og be Artsdatabanken gjøre de nødvendige endringer i rapporteringsmodulen. Alle med et visst gangsyn skjønner jo at dagens ordning er grovt urimelig, de eneste som tjener på dette er NOF. Men selvsagt, jeg skjønner jo at NOF gjerne vil holde på dagens løsning - man får PENGER for å tilrane seg andre sine observasjoner, uten å gjøre jobben man får betalt for!

Resultatet av denne samrøren er at en haug feilbestemte fugler finner veien inn i Artskart, noe som definitivt ikke er "et stort skritt framover for norsk naturvern".

Alf Tore Mjøs (15.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Entusiast med NOF-caps

Vi på sekretariatet snakker definitivt sammen, men det må da være lov å ha egne meninger. Hadde det vært opp til meg, noe som jeg også i klartekst uttrykte på NOFs seminar på Stjørdal, så burde NOF som organisasjon utviklet sitt egen rapportsystem og database, bla. for å unngå den situasjonen man er i nå med krangel om rettigheter og problemer med integrering av forskjellige egenutviklede databaser.

Uansett, så hersker det tydeligvis en del forvirring om hvem som eier hva og ikke minst hvordan databasene er organisert. Fra første avsnitt på forsiden til Artsobservasjoner: ”Den norske Artsdatabanken eier rapportsystemet (applikasjonen og databasen) herunder teknisk drift, rapportørene eier sine egne data og NOF anvender dataene til rapportformål.”

Og: ”Rapportsystemet for fugler er utviklet av Artsdatabanken (Norge) i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF)”.

Hvem som helst kan hente ut data fra Artsdatabanken. Foreløbig finnnes det ingen anbefalt referering til nedlastede data, så om jeg skulle bruke data herfra ville referansen til hvor dataene kommer fra se ut noe slik som ”Artsdatabanken 2009 – www.artsdatabanken.no/fugler, nedlastet xx.xx.2009”. Mao ville ikke NOF krediteres i det hele tatt. At NOF krediteres direkte i artskart er vel mer en snedighet enn noe annet. Om data hentes fra Artskart ville jo referansen være til den databaseløsningen og ikke til det overordnete søket hvor NOF krediteres. Ser man på det enkelte funnet er det jo observatør/den som har lagt inn funnet som helt korrekt krediteres, enten det er en privat observatør eller en institusjon som ofte er tilfelle med NINAs innlagte data.

På forsiden til artskart krediteres faktisk alle de store bidragsyterene unntatt NOF! De fleste museene (Agder Naturmuseum, Universitetet for miljø- og biovitenskap, NTNU Vitenskapsmuseet, Tromsø museum – universitetet i Tromsø, Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo, Bergen museum) har sine baser direkte knyttet til Artskart, og det kan vel også Stavanger museum gjøre om de ikke vil gå via Artsobservasjoner/fugler? Da blir det om ikke annet i hvert fall synlig hva slags data som eksisterer.

Både som entusiastisk fuglekikker privat og som fagmann gjennom både NOF og NINA (jeg jobber flere steder) så gleder jeg meg til neste versjon av Artsobservasjoner rett og slett fordi den forhåpentligvis kan gjøre kartleggings- og analysearbeid bedre, spesielt fordi dette nettstedet omsider har fått samlet stor deler av fuglenorge, men også fordi basen gir folk motivasjon til ikke bare å legge inn dagsferske obser men til også å bruke månedsverk på å legge inn alle gamle notatbokobservasjoner! :-D

Tomas Aarvak (15.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Entusiast med NOF-caps

Ja, og vi må huske på at det kun har gått halvannet med den aller første versjonen av et fellessystem. En skal ikke forvente at alle ønsker og krav skal være i boks fra første dag.

NOF OA venter i spenning på versjon 2 av Artsobservasjoner, og har stor tro på at en datautveksling med nofoa.no vil skje da. Og det vil selvsagt være med tilbakevirkning for de data vi allerede har i vårt system, så det er aldri for sent for noe.

Men vi i NOF OA er litt nøye med at NOF ikke glemmer at vi har et godt utviklet rapportsystem på nofoa.no, og heller ikke glemmer hvorfor det er slik, og hvorfor en kryssutveksling har mange positive sider for alle parter. Vi har en meget klar målsetning med vårt system, og synes alldeles ikke at vi bedriver særinteresser mot strømmen.

Håkan Billing, leder NOF OA (15.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Entusiast med NOF-caps

Tomas, kolonnen "Institusjon" i Artskart, som er den første kolonnen til venstre når du søker ut "objektinfo", forteller hvilken institusjon som har bidratt med funnet. Det er kanskje "snedig" for NOF at alle fugleobservasjoner fra Artsobservasjoner blir kreditert NOF, men det er ikke akseptabelt for Stavanger Museum at observasjoner gjort på vår feltstasjon blir kreditert noen annen institusjon enn Stavanger Museum. Synes du det er underlig?

Dessuten: Du kan ikke seriøst mene at dagferske registreringer skal legges direkte inn i Artskart? Du burde vite at den løsningen ikke er laget for å legge inn små datamengder på daglig basis. Observasjonene vil heller ikke bli synliggjort i Artsobservasjoner, og det er jo litt av poenget - vi er en del av et ornitologisk miljø på Jæren og har ikke noe ønske om å hemmeligholde hva som skjer på stasjonen. Så det synes jeg var et særdeles dårlig forslag....

Dessuten, et spørsmål til noe du skriver: "Hvem som helst kan hente ut data fra Artsdatabanken". Foreløpig finnes det ingen anbefalt referering til nedlastede data". Er det slik å forstå at hvem som helst kan hente ut data, bearbeide og publisere, UTEN å spørre dataeierne om tillatelse?

Alf Tore Mjøs (15.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Entusiast med NOF-caps

Vedrørende Alf Tores siste spørsmål, så er det nok slik at man ikke trenger tillatelse når det gjelder videre bruk av offentlig informasjon - den skal etter loven være tilgjengelig for alle.

Informasjon fra det offentlige er underlagt offentlighetsloven, som er presisert å gjelde for staten, fylkeskommuner og kommuner. Der står blant annet at offentlig informasjon gir allmennheten rett til innsyn. Videre står det at offentlig informasjon kan brukes til ethvert formål dersom ikke annen lovgiving eller retten til en tredjeperson er til hindring. Det står i vilkårene for Artsobservasjoner at "Artsdatabanken, som systemeier, må videreformidle data fra Artsobservasjoner til andre brukergrupper i samfunnet".

Dette gjelder nok også bilder på Artsobservasjoner, siden et funn i Artsobservasjoner defineres som en observasjon med tilhørende data.

Så i prinsipp kan hvem som helst bruke data fra Artsobservasjoner og både bearbeide de og publisere de fritt. En kan ikke reservere seg mot dette. Artsdatabanken har rett til å bruke både data og bilder i sine publikasjoner, uten å måtte spørre eierne av materiellet. Dog, åndsverkloven gir eventuelle fotografer rett til å bli kreditert med navn.

Det hjelper altså lite at hver rapportør står som eier av sine data, når man ikke kan legge restriksjoner på andres frie bruksrett av materiellet. Ens persondata er beskyttet ved personopplysningsloven. Offentlighetsloven og personopplysningsloven kan dog begge gripe inn i, og overstyre hverandre, og fallgruvene er mange. Blant annet står det i personopplysningsloven § 6: "Loven her begrenser ikke innsynsrett etter offentleglova, forvaltningsloven eller annen lovbestemt rett til innsyn i personopplysninger".

Kort sagt kan man si at informasjon levert til det offentlige tilhører folket - på godt og på vondt :-)

Håkan Billing, leder NOF OA (16.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne