Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Rapport fra Bernkonvensjonen om Smøla vindpark»

Etter at Bernkonvensjonen var på befaring i Smøla vindpark i juni, har de nå kommet med en rapport som slakter hele utbyggingsprosessen og setter norsk vindkraftpolitikk i et svært negativt lys. Rapporten gir en klar bekreftelse på at NOFs protester mot vindparken var berettiget.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Smøla og Alta

Det er vel to kraft-saker vi skulle vært uten.... Tydelig at det er pengene og ikke en fornuftig naturforvaltning som styrer dette.

C.J. (02.11.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hvor er media nå?

Hvorfor har ikke dette vært en stor sak i media? Har NOF sendt pressemelding om tema? Antar at OED og NVE ikke akkurat kommer til å gjøre det...

K.H (02.11.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Dette bekrefter egne observasjoner

Dette bekrefter det vi har observert etter at vindmølleparken på Bessakerfjellet i Roan kommune åpnet for litt over ett år siden. Tidligere kunne vi nesten daglig observere havørn i området. Nå er det skjelden at vi ser den.

Les også om fare for issfall fra vindmølle her: blogg.belzebob.com/fare-for-isfall/

Mr. Nilssen (12.11.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Vindmøller på Lista

Er det noen som kjenner til hvor langt planene om vindmøllepark på Lista er kommet ?

Her er det som kjent også store forekomster av fugl og mange fuglekikkere kommer langveisfra for å se på fuglene.

Rapporten fra Bernkonvensjonen bør brukes for alt hva den er verdt !

Rune (09.12.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Vindkraftverk på Haramsfjellet, enno ei miljøfadese....

Øya og kommunen(Haram) har namn etter havørna.Nordøyane er eit anna viktig område for fugl i Møre og Romsdal .På Haramsfjellet vart det gitt konsesjon til eit vindkraftverk, des.2010og det er søkt Enova om pengar i feb.2010.Kan dette bli enno ei utbygging som kan gi Norge eit dårleg miljøstempel?

Birgit Oline Kjerstad (02.03.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Vindmølleanlegg er statssubsidiert naturødeleggelse !

I Vest-Agder er arbeidene med anlegget på Lista i full gang. Det er det første i en rekke av nær på 15 anlegg. Folk opprøres over hva de ser av naturødeleggelse der nå.Vindkraftanlegg med et samlet arealbehov på mellom 225 og 250 km2 er under planlegging i fylket ! Songdalen kommune i Vest-Agder, en relativ stor kommune i fylket, er på 200.

Anleggene planlegges nettopp i de områdene som har fått ligge i fred for annen utbygging. Derfor har de så store verdier av biologisk mangfold og uberørt natur.

Vi er "tatt på senga" av spekulanter som har forført opinionen og lokalpolitikere og som driver denne ødeleggelsen av norsk natur framover. Ingen kan gi noen som helst garantier for at vindenergi fra Agder vil ha noen som helst betydning i klimakampen. Det er uærlig å framstille dette som et klimatiltak.

Forsvar naturen og det biologiske mangfoldet ! Takk til NOF for utholdenhet med et resultat vi alle trenger. Det kommer et større oppslag i Farsunds Avis om hvordan Naturvernforbundet i Vest-Agder vurderer anleggene her i fylket.

Peder Johan Pedersen (24.01.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble virgAsQbukpnTXzUAaT

Tremendous piece you have crteaed right! The web is stuffed with horrid penning and I used to be grabbed by your limpidity. Your decisions are exact and I'll straightaway subscribe for your rss feed to stay updated together with your up emerging postings. Yes! I admit it, your composition fashion is unbelievable and that i will work more concentrated on mine.

joosdKMpP (22.02.2012)

Ny kommentarSvar på denne