Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Endringer på NSKFs rapporteringsliste»

Fra og med 1. januar 2010 er alaskasnipe tatt ut fra listen over arter som skal rapporteres til NSKF. Forekomsten i Norge anses som tilstrekkelig dokumentert til at det videre ansvaret for vurdering og publisering overlates til LRSK/NFKF. Svartsvane og brudeand er også tatt bort fra rapporteringslisten.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Navneendring?

Hvis alaskasnipe blir funnet hekkende på f.eks Svalbard, er da ikke navnet noe misvisende?

Rune Hallbjørn Jensen (08.02.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Navneendring?

Misvisende fuglenavn er det er det jo flere eksempler på (vintererle er et av de klassiske eksemplene), men jeg mener likevel at disse er såpass innarbeidet at det er unødvendig å forandre disse.

Skulle alaskasnipe en gang bli en regelmessig hekkefugl i Norge, vil bare navnet få et slags nostalgisk preg :-)

Jonas Langbråten (08.02.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Vintererle misvisende?

Mener du "vintererle" er et misvisende navn? Selv om de fleste trekker, så har den jo en langt større tendens til å overvintre enn de andre erlene. Det første norske funnet ble gjort på Møhlenpris i Bergen 3.januar 1874, det kan jo kanskje forklare hvorfor den ble hetende nettopp "vintererle".

Alf Tore Mjøs (11.02.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Vintererle misvisende?

For meg er ikke vintererle en fugl jeg forbinder med vinter. Selv har jeg aldri observert vintererle i vintermånedene, men det har jo også sammenheng med hvor man bor og skåder fugl på vinterstid. Når de første vintererlene observeres i Hedmark er det et sikkert vårtegn. En ny vinter er slutt når vintererlene dukker opp.

Jeg liker det svenske navnet "forsärla" fordi det forteller mye mer hva jeg først og fremst forbinder med arten, men som jeg har nevnt er de norske fuglenavnene såpass innarbeidet at jeg ikke mener at disse bør forandres. Vintererle var bare et eksempel jeg kom på i farten i forbindelse med innlegget om alaskasnipe.

Jonas Langbråten (11.02.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Fosserle?

Jeg synes ikke navnet er så treffende, da det store flertallet trekker bort om vinteren. "Vinter" i navnet bør brukes på standfugler. Jeg lanserer fosserle, selv om den ikke alltid hekker ved fosser i likhet med fossekallen.... På den annen side så er navnet brukt lenge nå (het også gråerle en periode) og navnet skjemmer ingen ;-)

Tore Reinsborg (11.02.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Fuglenavn

Det finnes masse norske fuglenavn som ikke nødvendigvis er særlig beskrivende eller heldige. Svartehavsmåke og tyrkerdue er to eksempler som kan være misvisende på samme måte som alaskasnipe. Svarthvit fluesnapper og svartstrupe beskriver stort sett kun sommerdrakt hos hann. Fiskemåke og hønsehauk er tildels uriktig i forhold til matvaner hos disse to artene og kan være uheldige i forhold til vern av de to artene.

Men felles for alle er at det er godt innarbeidede navn, og som Tore Reinsborg skriver; navnet skjemmer ingen.

Tor A. Olsen (11.02.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Typiske versus utypiske navn - hva bør bestå og ikke?

Selv om vintererle åpenbart har fått dagens norske navn for at den i tidligere helst ble observert senhøstes/vinterstid er det like åpenbart misvisende for hvordan arten forekommer og opptrer i Norge i dag.

Den har for øvrig ikke alltid hett vintererle, blant annet benevnes den Alpe-erle (med synonymene graaerle og langhalet erle) av Schaanning (1916), mens graaerle av Collett (1921).

Jeg skjønner ikke hvorfor denne blåholdingen av misvisende navn er åpenbart blomstrende. Det hersker jo et sant systematisk kaos likevel, som gjør at bare internettoversikter har sjanse til å være oppdaterte. Noe som bør illustrere ganske så godt at vi ikke er i mål enda. Selvfølgelig bør ikke navn endres for moro skyld, men når gode og velbegrunnede forslag foreligger - bør vi ta fornuften fatt!

Jørn R. Gustad (12.02.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Typiske versus utypiske navn - hva bør bestå og ikke?

Jeg er enig med deg i at navn på norske hekkefugler bare i ekstremt sjeldne tilfeller. De er innarbeidet og det er vanskelig å vende gamle vante navn i språket. Svarthvit fluesnapper ble forsøk endret til hagefluesnapper på 80-tallet, men det ble en totalt fiasko. Når det gjelder Alaskasnipe er det noe annerledes hvis arten virkelig begynner å hekke i Norge. Navnet ble satt på fuglen da viten om fuglen var mye mindre enn i dag. Blir litt rart å ha en fugl med navn fra den andre siden jorda. Tyrkerdue og Svartehavsmåke er vel arter som har hatt en stor bestandsøkning og har vandret ut av den grunn.

Jeg føler vel at pr. i dag bør ikke navn på norske hekkefugl arter ikke endres.

Rune Hallbjørn Jensen (13.02.2010)

Ny kommentarSvar på denne