Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Kommentarer til «Fredede fugler skytes»

Kommentarer til «Fredede fugler skytes»

Fredede fugler skytes som følge av forveksling med jaktbare arter. Under den sene gåsejakta er innslaget av ikke-jaktbare arter i flokkene større og risikoen for å skyte feil art er stor. Jakttidsforskriften bør utformes slik at sjansen for å begå slike lovbrudd minimaliseres. NOF har levert et tillegg til jakttidshøringa.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Bra!

Dette var et viktig tillegg til vår allerede innsendte høring. Bra!

Rune Aae (25.11.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Jakt?

Jeg mener at det er på tiden å slutte med alt jakt. I alle fall børde en alvorlig diskusjon blir startet.

Dick Brandwijk (25.11.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Nødvendig tilføyelse

Det er mange oppfatninger om jakt blant NOFs medlemmer, men det er forhåpentlig full enighet om å hindre at ikke jaktbare arter blir drept. En meget viktig tilføyelse til høringen. For øvrig er jeg enig med Brandwijk. Dreping av dyr er ikke en verdig form for adspredelse. En fuglevernforening burde i prinsippet være imot fuglejakt. Alle skritt som fører til færre drepte fugler applauderes.

Bent Ellingsen (25.11.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Nødvendig tilføyelse

Jeg tror ikke NOF vil være tjent med å ta et prinsippielt standpunkt i mot fuglejakt. Samtlige norske økosystemer er i ubalanse siden toppredatorene er helt borte eller kraftig redusert. I en slik situasjon kan man fort få kunstig høye bestander av flere arter, både pattedyr og fugl. Jakt vil være et nødvendig forvaltningstiltak i noen tilfeller. Jeg ser heller ikke problemet med at det jaktes på matnyttig vilt med gode bestander som tåler beskatning. Problemet i Norge er at vi ofte jakter på bestander med helt ukjent bestandsutvikling uten at det settes noen kvotebegrensning. Det er uforsvalig forvaltningspraksis, resultatet ser vi i mange områder der bestander av ryper og andre skogsfuglarter er jaktet altfor hardt. Fuglekikkere og jegere har egentlig nokså sammenfallende målstning; alle vil ha mer fugl i terrenget. For å få til det, burde kanskje NJFF og NOF samarbeide mer enn man gjør, heller enn å drive tautrekking hver gang det er en ny jakttidshøring?

Forøvrig et meget godt initiativ fra NOF å ta opp problemstillingen rundt sein høstjakt på Anser-gjess. Grågås og kortnebbgås kan jaktes helt til 23. desember. Problemet er at de jaktbare bestandene av grågås og kortnebbgås i stor utstrekning har trukket ut av landet innen utgangen av oktober. Anser-gjess (grå gjess) som står langs kysten vår etter 1. november vil ofte være tundragjess eller sædgjess, sistnevnte en rødlistart i kategori "Sårbar". Bestanden i Skandinavia er ikke større enn at det merkes når et antall voksne hekkefugler skytes fordi jegerne ikke klarer å skille dem fra grågjess og kortnebbgjess. Jeg tror ikke jegerne heller er tjent med en situasjon der man løper en betydelig risiko for å felle rødlistearter pga den store forvekslingsrisikoen som foreligger. Forslaget om å avslutte jakten på grågås og kortnebbgås 1. november er derfor et godt forslag. Jakt på vannfugl i vinterkulden (ta de to siste forvintrene som eksempel) er uansett en uting, når store mengder fugler stresses i en periode når de bør få fred for å spare på de reservene de har. Jakt har som kjent en stor forstyrringseffekt i tillegg til den direkte effekten ved avskyting.

Alf Tore Mjøs (25.11.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Jakt

Det er jo helt lattering om NOF skulle være imot jakt, tror veldig mange fuglefolk er jegere, som meg. Og regulering av noen arter kan virke veldig positift på andre arter.

(25.11.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Utmelding...

Den dagen NOF blir mot jakt er ikke jeg lenger medlem, og jeg tar mange natur, fugl og jaktinteresserte med meg!

(27.11.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble jakt

Enig med det Alf T. skriver

Mennesket har drevet med jakt og sanking siden tidenes morgen.

Det er definasjonen av jakt som er det viktige her..

Respekt for liv, vi har både innenfor NOF og NJFF personer som driver og turer fram uten respekt for liv . Disse ødleger for alle andre

Opplæring er alfa & omega . Gleden av naturen og levende vesener.

Geir Sverre Grimsby (27.11.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Takk

Takker for gode kommentarer. Fin utdyping av Alf Tore her. Vårt mål er å bevare fuglelivet og derfor ønsker vi levedyktige bestander av alle arter. I forhold til jakt er det viktig at lover og regler blir fulgt. Målet må være at det kun skal høstes av naturens overskudd.

Anne Kolstad (28.11.2011)

Ny kommentarSvar på denne