Hopp til hovedinnhold

NOF Travel

Natur- og fritidsreiser

Mange av NOFs medlemmer ønsker å kunne reise til flotte fugleområder i inn- og utland. Innenlands har de lokale NOF foreningene mange gode tilbud om dagseksursjoner og kortere turer, eller opphold på fuglestasjoner. Lengre turer til utlandet er det imidlertid vanskeligere å tilby for NOF sentralt eller fylkesavdelingene, da et slikt tilbud krever mye i forhold til organisering, økonomi og ansvar. NOF sentralt har derfor sammen med NOF Oslo og Akershus inngått et samarbeid med Natur og Fritid AS om tilbudet "NoF Travel" som et samarbeidsprosjekt der målet er å tilfredsstille medlemmenes ornitologiske reiselyst.

Hvorfor har vi dannet NOF Travel?

Rødhøne er en art du sannsynligvis vil få et møte med på NOF Travels tur til Extremadura. Du vil som regel høre den først, og nettopp derfor er forberedelser med å høre gjennom CD'er med fuglelyder en stor fordel. Disse får man kjøpt hos NOFs egen salgsbutikk Natur og Fritid. Bildet er tatt ved Monroy i Extremadura i april 2000 av Geir Klaveness.

NOF må drive utstrakt medlemsservice for å holde på- og øke medlemstallet. Det å arrangere turer på vilkår og kvalitet som medlemmene ikke vil få andre steder, ser vi på som en forbedring av vår service til deg som medlem. Tilbudet er også en erkjennelse av at fugle- og økoturisme har blitt økonomisk viktig. For svært mange svært viktige fugleområder og nasjonalparker rundt om i verden er inntektene fra turister av meget stor betydning. NoF Travels aktiviteter vil dermed indirekte bidra med inntekter som styrker vern av fugleområder.

Hvem er med i samarbeidet om NoF Travel?

For å unngå at reisevirksomheten skulle bli en døgnflue, har det vært viktig å utnytte eksisterende strukturer og kompetanse. NOF står bak tilbudet, mens Natur og Fritid er den formelle "eier". Samtidig var det viktig i starten å satse på det allerede eksisterende miljø av NOFere som over flere år har arrangert lengre turer til inn- og utland; ikke minst i Oslo og Akershus. Denne kompetansen ble utnyttet i starten til å forme strategi, velge reisemål og danne en gruppe av turledere.

Reisevirksomhet inkluderer imidlertid også mange administrative oppgaver innenfor for eksempel markedsføring og økonomi. Fuglemiljøets egen butikk, Natur og Fritid AS, har derfor blitt en naturlig del av laget. Natur og Fritid har egen nettside for NoF Travel, og mye av den daglige kontakten med påmeldte- og potensielle turdeltagere. På den måten kan vi utnytte deres kompetanse på fuglefolks behov, og ikke minst utnytte eksisterende systemer innenfor kommersiell virksomhet. Etter hvert som NoF Travel har vokst og blitt et permanent tilbud med et løpende turprogram har Natur og Fritid fått en ledende rolle for hele NoF Travels virksomhet, da omfang og økonomi av aktiviteten nå krever oppfølging fra faste ansatte.

En annen fordel med opplegget er selvfølgelig at skal du ut og reise, trenger du antagelig også en lokalitetsguide for reisemålet, kanskje en ny fuglebok og til og med en ny kikkert. Nå får du alt på samme sted!

Hva tilbyr NoF Travel?

NoF Travel skal levere et opplevelsesprodukt. NOF medlemmene er imidlertid ikke en homogen gruppe. Tvert i mot, det er svært ulikt kunnskapsnivå, det er forskjellige interesseområder, ulik alder og ulik økonomi. Derfor har vi et turtilbud med variasjon både i forhold til reiselengde, varighet og prisnivå. Vi har turer som spenner fra tranedans i Hornborgasjøen, til langturer til Tibet, New Zealand eller Madagaskar.

Hvem leder turene?

Alle som skal være ekskursjonsledere må kvalitetssikres av NoF Travel. Turlederene er selvfølgelig alle kunnskapsrike fuglekikkere, men det viktigste er ikke nødvendigvis å kjenne alle artene dit turen går. Spesial- og lokalkunnskap får vi i stor grad hjelp til fra lokale guider som vi leier lokalt eller inngår samarbeid med om hele turer. Våre turledere skal kjenne området turen går til, men først og fremst være ryddige og serviceinnstilte og ha evner til å løse uforutsette hendelser. Vi er også opptatt av at NoF Travel turene skal ha en forutsigbar kvalitet og gjenkjennbarhet. Vi har derfor dannet en gruppe av faste NoF Travel turledere, slik at vi kan bygge opp kompetanse, utveksle erfaring og at turlederene kan lære av hverandre innad i gruppen.

NoF Travel er ikke ren dugnad!

Det meste av det som foregår i NOF regi er dugnadsarbeid. Slik må det være. Men, vi legger ikke opp til at NoF Travel skal drives av ren og skjær dugnadsånd. NoF Travel må drives på forretningsmessige prinsipper, selv om det ikke legges opp til at dette skal være noen melkeku for noen. Natur og Fritid AS er et kommersielt aksjeselskap, og må ha betalt for arbeidet. For mange av turene kommer vi selvsagt også til å kjøpe lokal ekspertise. Slikt koster. NoF Travels tilbud til deg skal derfor i første rekke konkurrere på kvalitet, ornitologiske opplevelse og sosialt fellesskap og ikke på pris. Et viktig element er også økonomisk ansvar og risiko. Enkelte turer har samlede kostnadsrammer på mer enn kr 500 000. Det er derfor viktig at dette håndteres ansvarsfullt og profesjonelt. NoF Travel har derfor blant annet meldt seg inn i Reisegarantifondet.

Hvor vil du finne reisetilbudet?

NoF Travel har bygget opp et tilbud "sten på sten" med et langsiktig perspektiv. I første omgang ser det ut til at det er et marked for 6-8 turer i året med tilsammen ca 100 deltagere. Etter hvert som vi ser hvordan markedet- altså du- reagerer vil vi justere og evaluere tilbudet. Turene annonseres på en nettside du finner på naturogfritid.no, sidene til Natur og Fritid AS. Det lenkes også fra hjemmesiden til NOF, og forhåpentligvis lenker fra mange hjemmesider med ornitologisk innhold etter hvert. Det legges ikke opp til egne brosjyrer for reisetilbudet, men både Vår Fuglefauna og Toppdykkeren, NOF Oslo Akershus sitt tidsskrift, har jevnlige oppslag om tilbudet.

 NOF Travels turprogram