Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Territoriekamp endte med døden»

Alle fugler forsvarer sine territorier. For fugler flest holder det normalt å vise seg fram fra sin beste side for å unngå nærkamp med konkurrenter. Andre ganger kan det å synge være nok for å avgjøre en tvist. I sommer fikk en konfrontasjon mellom to tjeld et dramatisk utfall på Hurumlandet i Buskerud.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble PeCfjgFJQF

Da me5 dere i SV, som tross alt har miljf8vernministeren og er et viktig miljf8parti, sttlue e5 skylde pe5 USA og Australia og de andre landene som ikke har signert Kyoto-avtalen. Norge har ogse5 f8kt sine utslipp siden 1990, selv om vi har signert avtalen. Per innbygger er faktisk f8kningen stf8rre i Norge.Og hvis dere skal klare e5 redusere Norges utslipp, er det altfor altfor lite e5 angripe folk som ikke vil ge5 med genser inne. Dere me5 legge avgifter pe5 de ne6ringene som slipper ut mye CO2. Forelf8pig er det bare transportne6ringen og oljene6ringen, mens landbruket og prosessindustrien slipper unna. (De to ne6ringene slipper forresten ikke bare e5 betale for utslippene sine, de subsidieres det hvite ut av f8yet pe5 andre me5ter ogse5.)Det var forresten ikke ff8rste gang f8konomer regner pe5 dette. Copenhagen Consensus gjorde det for et par e5r siden (med fire nobelprisvinnende f8konomer), men de kom til et annet resultat enn Stern.

TWunheqsRIURHP (19.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne