Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Territoriekamp endte med døden

Alle fugler forsvarer sine territorier. For fugler flest holder det normalt å vise seg fram fra sin beste side for å unngå nærkamp med konkurrenter. Andre ganger kan det å synge være nok for å avgjøre en tvist. I sommer fikk en konfrontasjon mellom to tjeld et dramatisk utfall på Hurumlandet i Buskerud.

Av Frode Falkenberg

Publisert 11.01.2007

Når fugler har barn som krever tilsyn vil de fleste forsvare dem med akkurat de midlene som må til for at barna skal ha det bra. Som regel vil inntrengere unngå åpne konflikter, da de har mindre å vinne på en kamp enn en fugl som allerede er etablert i området. Før fugler går til kamp, utfører de noe som kalles målingsadferd. Det er å sammenligne en struktur som reflekterer styrke og status, en vanlig metode for å avgjøre hvem som er sterkest uten å måtte risikere skader eller kaste bort krefter i en slåsskamp. Fysisk konfrontasjon blir spart til situasjoner der konkurrentene er jevnsterke eller når så mye står på spill at det er verdt å satse mye for å vinne. I noen tilfeller kan konfrontasjonene formelig ta av, og krangelen kan bli en kamp på liv og død.

I midten av juni 2006 kunne Stein Leikanger observere en dramatisk kamp mellom to tjeld på Hurumlandet - og de hadde tydeligvis gjort seg ferdig med målingsadferden! Han oppdaget to individer som bakset fælt i vannet og la merke til en innbitt kjemping mellom dem. Den ene fuglen hadde definitivt et overtak, og fløy tidvis bort fra åstedet, før den igjen kom tilbake for å sloss videre med den andre etterhvert underlegne fuglen. Den ga seg først da det ikke var livstegn igjen hos den andre tjelden.

En unik hendelse
Tilgjengelig litteratur kunne ikke vise til tilsvarende fatale hendelser. Derfor tok vi kontakt med den ypperste ekspertisen på tjeld, nemlig en forskergruppe fra Nederland som har gjort økologiske studier av arten i mange år. Bruno Ens fra denne gruppa kunne fortelle at av nærmere 20000 observerte konfrontasjoner mellom tjelder, var det bare ved 150 anledninger at det kom til nærkamp (0,8%). I slike kamper var det nesten uten unntak fugler av samme kjønn som sloss. Til tross for at forskerne fra Nederland observerte at voksne tjeld drepte ungfugler fra andre par som hadde fortumlet seg inn på feil territorium, påviste de aldri at en konfrontasjon mellom voksne fugler kunne få døden til følge.

Mulig forklaring
Ut fra bildene som ble tatt på Hurumlandet ser det ut til at det dreier seg om to hunner. Hunnene er det kjønnet som oftest kommer opp i slike harde kamper, og datomessig passer det godt overens med når tjelden klekker på Sørøstlandet. I denne fasen skal foreldrene ofte ta med seg sitt avkom til såkalte næringsterritorier. Slike territorier kan ligge et godt stykke borte fra hekkeområdet, og det er vanlig at ungene må følges gjennom andre tjelder sine territorier. I slike tilfeller vil både den tjelden som bor der, og den som følger sine unger gi alt i en eventuell nærkamp. Dette kan være en mulig årsak til den tragiske skjebnen den ene av fuglene fikk. Legg også merke til at fuglen som døde har lite brystmuskulatur (brystbeinet er framtredende). Dette tyder på at den har hatt dårlig kondisjon, noe som helt sikkert har vært medvirkende til utfallet.

Takk til Stein Leikanger som sendte inn bildene, samt Leo Bruinzeel, Bruno Ens, Gaute Bø Grønstøl og Dik Heg for kommentarer og diskusjon rundt hendelsen.

Tjeld
Vinneren av kampen ga seg ikke med angrepene før den hadde forsikret seg om at den andre tjelden var helt død. Et slikt utfall av en konfrontasjon er meget uvanlig hos tjeld. FOTO: Stein Leikanger

Kommentarer til nyheten (1)