Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Siste frist for rapportering av hekkende tjeld

NOF vil den 10. oktober starte med oppsummeringen av resultatene fra vårens og sommerens kartlegging av hekkende tjeld i Norge. Sitter du på urapporterte observasjoner er det dermed på tide å legge disse inn!

Av Oddvar Heggøy

Publisert 04.10.2018

Tjelden ble av NOF valgt til Årets fugl i 2018, og vi la i den forbindelse opp til flere aktiviteter som de som ønsket kunne delta på. Disse fokuserte hovedsakelig på hvor tjelden hekker i Norge, og hvilke hekkeplasser den vanligvis benytter seg av. Vi ønsket også å se nærmere på trusler mot kjente hekkeplasser. I tillegg oppfordret vi folk til å telle tjeld på viktige rasteplasser.

Rapportering av årets tjeldobservasjoner skjer i Artsobservasjoner, eller i en egen tilpasset rapporteringsløsning for hekkefunn på fuglevennen.no. Sitter du fremdeles på urapporterte observasjoner av tjeld fra i sommer, ber vi om at disse rapporteres innen 10. oktober, slik at vi får de med i vår nasjonale oppsummering. Oppsummeringen publiseres i NOFs medlemstidskrift Vår Fuglefauna i løpet av november 2018.

Tjeld
Husk å rapportere dine observasjoner av tjeld fra i sommer innen 10. oktober! De blir da tatt med i NOFs oppsummering av Årets fugl 2018. FOTO: Trond Thorsteinsson