Forsiden
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Siste frist for rapportering av hekkende tjeld

Siste frist for rapportering av hekkende tjeld

Av Oddvar Heggøy (04.10.2018)

NOF vil den 10. oktober starte med oppsummeringen av resultatene fra vårens og sommerens kartlegging av hekkende tjeld i Norge. Sitter du på urapporterte observasjoner er det dermed på tide å legge disse inn!

Tjeld

Husk å rapportere dine observasjoner av tjeld fra i sommer innen 10. oktober! De blir da tatt med i NOFs oppsummering av Årets fugl 2018. (Opphavsrett: Trond Thorsteinsson) Større bilde

Tjelden ble av NOF valgt til Årets fugl i 2018, og vi la i den forbindelse opp til flere aktiviteter som de som ønsket kunne delta på. Disse fokuserte hovedsakelig på hvor tjelden hekker i Norge, og hvilke hekkeplasser den vanligvis benytter seg av. Vi ønsket også å se nærmere på trusler mot kjente hekkeplasser. I tillegg oppfordret vi folk til å telle tjeld på viktige rasteplasser.

Rapportering av årets tjeldobservasjoner skjer i Artsobservasjoner, eller i en egen tilpasset rapporteringsløsning for hekkefunn på fuglevennen.no. Sitter du fremdeles på urapporterte observasjoner av tjeld fra i sommer, ber vi om at disse rapporteres innen 10. oktober, slik at vi får de med i vår nasjonale oppsummering. Oppsummeringen publiseres i NOFs medlemstidskrift Vår Fuglefauna i løpet av november 2018.

emneord Emneord: 2018 rapportering tjeld årets fugl