Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Det blir stadig færre hettemåker i Norge»

Hettemåke var Årets Fugl 2011. Når en fugleart får æren av å bli utvalgt som Årets Fugl er det som regel fordi det er mistanke om en bestandsreduksjon. Dette var i høyeste grad tilfelle også for hettemåka, og kartleggingen i 2011 viser da også at arten har en alarmerende tilbakegang i Norge.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Ikke 76% reduksjon, men 86%

Den norske bestanden av hettemåke har ikke bare gått ned med 76%, men med hele 86%! Da bestanden i Norsk fugleatlas ble oppgitt til 20-30 000 par i 1994, og seinere oppgradert til 30-60 000 par, ble aldri Oslo- og Akershusbestanden inkludert kvantitativt! I toppåret 1987 hekket det her 14 931 par i indre Oslofjord, og vi anslo det til å være 20-25 000 par i indre Oslofjord (inkl. Buskerudsiden (1431 par i toppåret 1981)) og Østensjøvann i Oslo 3 000 par og et pent knippe innover i Akershus' innsjøer, særlig i Follo. Med 20-25 000 par bare her inne blir norgesbestanden i 1994 heller omkring 45-50 000 par enn de oppgitte ynkelige 20-30 000 parene (og et mer eksakt anslag enn det pussige overslaget på 30 000 (som vi jo definitivt er over med 1 1/2 gang v. eksakte tellinger) til 60 000). Bruker man 47 500 par som utgangsanslag fås en bestandsreduksjon på hele 86% fra 1980-årenes toppunkt til dagens estimat (som jeg kalte 7500). I Toppdykker'n 2/2011 og i Buskskvetten 2/2012 står det mer om situasjonen her innerst i Viken samt noen tanker om hettemåkas fremvekst og bestandsfall. Om bare noen år er fjorden tom - stusselig å tenke på.

Morten Bergan (26.12.2012)

Ny kommentarSvar på denne