Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Kommentarer til «Sandsvalen bør inn på rødlista!»

Kommentarer til «Sandsvalen bør inn på rødlista!»

Sandsvale var Årets Fugl 2010, og kartleggingen av arten det året gir grunn til bekymring for dens situasjon i Norge. Sandsvala har forsvunnet fra store deler av sitt tidligere utbredelsesområde her til lands, og NOF er av den formening at arten bør inn på rødlista ved neste revidering.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Sandsvaler i mur

I Indre Sogn og i Voss komune er murer den desidert vanligste hekkeplassen for sandsvaler. Fuglene som er vokst opp inne i en mur blir trolig preget på dette:

www.artsobservasjoner.no

I England har man gode erfaringer med å bygge Sandsvale hotell.

www.lbp.org.uk

Anders Bjordal (26.12.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Sandsvaler i Modum

Da vi bygget vår bolig på Sysle i Modum nær Snarum elven kunne vi ikke unngå å legge merke til Svalene høyt oppe over oss. Siden vi har mye sandtak rundt her tror vi det er sandsvaler.

Vi ble så fasinert at vi laget en eget takkuppel i gangen der vi tenkte å male sandsvaler. Skulle gjerne fått tilgang på flere bilder av dem i flukt og jakt. Hvordan kan vi best drive oppservasjon på denne fugl her?

Hans Jensen (10.01.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Sandsvaler på Fåvang i Ringebukommune

På Fåvang var det en stor kolloni på flere hundre parr. Denne kollonien var nederst i et sandtak å sto slik i mange år! Men så fant di ut at denne kunne jo rase å å di ville lage en jevn skråning med avfals masse i fra di aktive delene av bruddet. Til å begyne med var eier velvillig til å bevare den veggen di var i men plutselig var det snak om arbeidstilsynet og usikret vegg! Selv om vi påengterte viktigheten av denne kolonien bla på grund av størelsen så blei den sagte men sikkert fjernet. Di argumenterte med at det var flere vegger der di kunne bruke men dette var i et aktivt brudd å vi fikk ikke komme til for å se at fuglene fikk hekke i fred vi fikk klar beskjed om at vi var uønsket der! Men det var tydelig at sandsvalene her gikk kraftig til bake.

Dag L.Fjeldstad (04.02.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Sandsvaler på Bekkodden

En gang fantes det sandsvaler på Bekkodden i en skrent ut mot Mjøsa. Bekkodden ligger noen km syd for Lillehammer på østsiden av Mjøsa. Hele sand- skrenten var full av hull med reder. Ingen å se lenger.

Rigmor (23.09.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Sandsvaler i Vindafjord, Rogaland

Kom over ein liten sandsvalekoloni i dag. Fuglane held til i eit grus/masseuttak der det vart teke ut masse sist vinter. Det kan dreia seg om 15-20 svaler, kan henda fleire.

Nils O Eidhammer (10.07.2016)

Ny kommentarSvar på denne