Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Kommentarer til «Bli med på kartlegging av horndykker!»

Kommentarer til «Bli med på kartlegging av horndykker!»

I den nye Rødlista er horndykkeren listet som «Sterkt truet» (EN). Arten har havnet her pga at populasjonen er liten og i tilbakegang. NOF vil av den grunn f.o.m. inneværende år starte en landsomfattende kartlegging av horndykkerens hekkeplasser og reproduksjonssuksess.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Horndykker

Registrerer økende bestand av hekkende horndykkere i Harstad m/omegn.

AMS (19.04.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble

Horndykker øker svakt i Buskerud og Hedmark, uten at jeg kjenner situasjonen godt i Hedmark. Her har arten kommet inn i mange restaurerte dammer. Mulig at arten er i etablering i fjell-Telemark. Overraskende at arten er vurdert som sterkt truet, hvertfall basert på situasjonen i Sør-Norge.

Status er hovedsakelig basert på tilbakegang i Nord-Norge. Artsdatabankens rødlistedatabase sier: "For flere av de mest tallrike hekkebestandene i Nord-Norge er det registrert sterk bestandsnedgang i siste 10-års perioden (størrelsesorden 50%)". Interessant med flere vurderinger :-)

Rune Solvang (20.04.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble HÆ? Horndykker på Rødlista?

Jeg ble overrasket over at horndykkeren har havnet på rødlista, ettersom jeg har opplevd at den har tatt nye hekkeområder i bruk i de områdene jeg ferdes mye i, hovedsakelig Stjørdal kommune i NT, samt noen andre lokaliteter utenom. Horndykkeren hekker "vanlig" i flere vatn i nabokommunene Frosta og Levanger, noe den har gjort i mange år, mens her i Stjørdal har den vært uvanlig å treffe på i hekketida for inntil ca 10 år siden. Dette skyldes trolig at de fleste vatna i kommunen er av mer ordinær karakter og at vi har færre typiske næringsrike og vegetasjonsrike vatn som det som finnes flere av i nabokommunene. Siden første hekkefunn i Stjørdal på slutten av 1990-tallet, har arten blitt registrert i flere vatn, og også påvist hekkende på to-tre nye lokaliteter.

I Nærøy kommune lengst nord i NT, har arten også etablert seg med økende bestand (registrert av Franz Kutschera), hvor det f.eks. ikke ble registrert hekking i Norsk Fugleatlas-perioden. I Malvik kommune (ST) har jeg også siden 2003 registrert arten som nyetablert i et vatn som jeg har fulgt med i flere år, i nærheten av hytta.

Uansett hva en måtte mene om horndykkerens, og andre arters plassering på Rødlista, så er dette en fin anledning til å få gjennomført en grundig kartlegging, noe som også burde gjøres for flere arter. Jeg skal i hvertfall bidra med det jeg kan.

Per Inge Værnesbranden (20.04.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Horndykker nord i Hedemark

Horndykker hekket i Folldal kommune nord i Hedemark i 2006. En hekkelokalitet i kunstig dam ved riksvei 27 nord for Atnasjø. Ved kontroll ble 2 pull sett 12.7. Et ind. også sett ved mulig ny hekkeplass i fjellvann 1000 moh i slutten av mai 2006. Jeg tror dette er nye områder for horndykkeren og den virker å være i fremgang ihverfall i dette distriktet.

Erling Vikan (22.04.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Økende overvintringsbestand på Lista

På Lista er det gjennomført standardiserte tellinger av overvintrende vannfugl årlig (januar og mars) siden midten av 1970-tallet. I løpet av denne perioden har antallet horndykkere økt jevnt. På 1970-tallet var det under 10 individer, mens det nå gjerne overvintrer 70-80 individer et gjennomsnittlig år.

Foreløpig hekker arten ikke på Lista eller i Vest-Agder, men det er en økende antall seine vårobservasjoner fra ferskvannslokaliteter.

Knut S Olsen (25.04.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble

har observert horndykker i mange år ved skjerpervannet på vestvågøy

Tom Limstrand (29.04.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Horndykker.

Horndykkeren har hekket i Eltoftvannet på Vestvågøy i mange år.

Rune P. (17.01.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Horndykkeren i Bardu og Salangen i Troms

Har gjort observasjoner av horndykkeren de seneste årene ved Toftakervannet i Bardu kommune . Videre i Øvrevannet i Sallengen kommune (2007). I 2008 har jeg lett, men ikke observert den i det sist nevnte vannet. I vassdraget mellom Altevann og Bardufossen, nærmere bestemt ved Åsen har jeg observert den, men ikke funnet reirlokalitet.

Terje Djupvik (27.01.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Horndykkeren på Sør-Senja

Horndykkerbestanden på Sør-Senja tror jeg har minket de siste årene.I noen vann har den forsvunnet helt.

Dette tror jeg har en klar sammenheng med den kraftige økende bestanden av gråhegre. Jeg har selv tatt bilder av hegre som løfter reiret til horndykkeren opp av sivet og rister det utover.

En annen årsak er grunneierlag og foreninger som på død og liv skal rydde bort siv for å tilrettelegge for sportsfiske.Her har jeg sett at til og med gravemaskiner har vært tatt i bruk.

Det er forferdelig trasig hvis en så flott fugel skal forsvinne i fra vår fauna.

Hugo Løhre (06.06.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Horndykker i Fredrikstad i Østfold

Sykklet tur rundt vollene i Gamlebyen i Fredrikstad på fredag og fikk øye på en nydelig fugl på reir med maken svømmende rundt. Tok en ny tur igår med kamera og knipset noen ok bilder av det vakkre paret. Fant ut idag på nettet at det var horndykker. En nydelig liten fugl. Har voks opp i Gamlebyen og aldri sett denne arten her før. Stokkand, sothøner og svaner har hekket her i fler år. Mosomt med en ny tilvekst. Skal følge med på klekkingen i dagene som kommer :-)

Marianne Høili Pettersen (23.05.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Horndykker

Hekker i år i Fauske i Nordland, ett par observert i Storvannet. Har ikke sett den der før.

R. Sivertsen (06.06.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Horndykker på Andenes

Minst 2 par har hekket og fått ut unger på Klevatnet ved Andenes . Den er obsservert de siste årene, men gjemmer seg lett bort i mye vegitasjon.

Helge Lyngra (06.07.2016)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Horndykker i Bindal kommune

Vi observerte et par ved Mellomvasstraumen i Glømmenvassdraget i dag.

Harald Danielsen (21.05.2017)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Horndykker sett i Gaustadvatnet ,Melhus i dag kl 0830

Virka uredd

(28.05.2017)

Ny kommentarSvar på denne

Boble En horndykker observert I Børselva, Ballangen, 19/7-17

Kjent i området fra tidligere

Roar Kristoffersen (18.07.2017)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Horndykker i Movatnet Brønnøy

Har sett horndykker i Movatnet de siste par dagene.

(13.10.2018)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Horndykkerfamilie.

Har tidligre i sommer observert et horndykkerpar på Movatnet i Hoplavassdraget i Levanger kommune. I dag observerte jeg en tredje fugl samme med dem, antagelig unge, mindre og noe svakere i farvene. Foreldreparet hadde så og si hele tiden ungen mellom seg. Ellers generelt mye andefugler her.

Unn Sissel Nedland (21.07.2019)

Ny kommentarSvar på denne