Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Vis respekt for fuglenes hekkeperiode!»

Hvert år får NOF mange henvendelser om respektløs oppførsel fra folk i fuglenes hekketid. Dette gjelder både direkte faunakriminalitet, men også situasjoner hvor naturfotografer og fuglekikkere tøyer grensene alt for langt. Vi har eksempler på at rovfugler har skydd reiret av den grunn.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Henvisning til en opphevet paragraf

Hei

Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at det i "Vis respekt for fuglenes hekkeperiode!" henvises til §3 i viltloven. Denne ble opphevet ved lov 19 juni 2009. Hittil har jeg ikke funnet noe tilsvarende i naturmangfoldloven.

Mvh

Anita Stormoen

Leder av NOF-Vesterålen

Anita Stormoen (19.04.2016)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Artikkelen bør korrigeres.

NOF har en viktig informasjons- og veilederrolle. NOF er også aktuell som klagerpart i en del saker. Derfor bør dere korrigere artikkelen og ta ut henvisningen til viltlovens § 3 som ble opphevet for 9 år siden. I dag er det Naturmangoldslovens § 15 som er aktuell angir forvaltningsprinsippene i forhold vilt i hekketiden.

"§ 15.(forvaltningsprinsipp)

Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås. "

Evt. også Dyrevelferdsloven

"§ 3.Generelt om behandling av dyr

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger."

og

"§ 14.Særskilte forbud

Det er forbudt å:

a)

utøve vold mot dyr,

b)

hensette dyr i hjelpeløs tilstand,...….."

Trond Bølstad, NOF medlem, Geilo (31.05.2018)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hensyn i hekkeperioden

For lekfolk og forvaltere er det ikke enkelt å holde rede på når aktuelle (sårbare) arter hekker. Det burde være en nokså enkel jobb for de som har kjennskap til de forskjellige artene å sette opp en tbell over viktig periode(r) for å ta hensyn for den enkelte art.

Men leser egentlig dere som står bak siden kommentarene her? Hverken svar på kommentarene eller retting av feil på to år... Det er for dårlig!

Carl. S. Bjurstedt, nasjonalparkforvalter Dovrefjell-Sunndalsfje (14.09.2018)

Ny kommentarSvar på denne

Boble OK - den VAR rettet (med ny artikkel)

Denne er korrekt - www.birdlife.no så derre har korrigert, men dere burde lagt inn edit på denne med henvisning til den nye! Denne som kom på topp da jeg søkte. Og lag gjerne den tabellen.

Carl. S. Bjurstedt (14.09.2018)

Ny kommentarSvar på denne