Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Vis respekt for fuglenes hekkeperiode!

Hvert år får NOF mange henvendelser om respektløs oppførsel fra folk i fuglenes hekketid. Dette gjelder både direkte faunakriminalitet, men også situasjoner hvor naturfotografer og fuglekikkere tøyer grensene alt for langt. Vi har eksempler på at rovfugler har skydd reiret av den grunn.

Av Morten Ree

Publisert 07.05.2007

NOF vil ikke i denne sammenheng frita sine egne, ettersom vi konkret vet at medlemmer hos oss som driver naturfotografering og såkalt «kryssing» har forårsaket unødvendige forstyrrelser som i de verste tilfeller har medført hekkeavbrudd hos ugler og rovfugler. Også ved ringmerking må man sette fuglen i fokus og gjennomføre dette så skånsomt som mulig. Det å vise respekt for fuglene i hekketiden gjelder både for profesjonelle naturfotografer og for folk fra naturforvaltning som for menigmann. Viltloven er svært klar på dette felt og sier blant annet: «Ved enhver virksomhet skal det tas hensyn til viltet og dets egg, reir og bo, slik at det ikke påføres unødig lidelse og skade».

Hvert år er det mistanker og meldinger om at eggsamlere og folk med tilknytning til falkonervirksomhet ferdes i landet og begår faunakriminalitet. Vi oppfordrer våre medlemmer og andre til å kontakte Fuglevakta, NOFs døgnåpne vakttelefon – 901 22 901 – ved mistanke om reirforstyrrelser og faunakriminalitet.

Vi vil i denne sammenheng vise til § 3 i Lov om viltet (Viltloven), det såkalte fredningsprinsippet:

Alt vilt, herunder dets egg, reir og bo er fredet med mindre annet følger av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Ved vedtak om jaktbarhet og jakttider etter § 9 skal det særlig legges vekt på at arten produserer et høstingsverdig overskudd og at den har ressursbetydning. Det skal også legges vekt på jakt- og fangsttradisjon i vedkommende område og på den skade viltet gjør. Ingen skal holde vilt i fangenskap med mindre annet følger av lov eller vedtak med hjemmel i lov.

Det er forbudt å fange, jage, drepe, eller skade fredet vilt. Dersom det er nødvendig for å hindre skade på person eller eiendom, er det tillatt å avlive smågnagere og krypdyr. Forbudet etter § 24 og § 25 gjelder ikke slik avliving.

Ved enhver virksomhet skal det tas hensyn til viltet og dets egg, reir og bo, slik at det ikke påføres unødig lidelse og skade.

Tjeld
Vis hensyn til fuglenes ve og vel! Et hensyn som for øvrig er lovfestet. FOTO: Ingar Jostein Øien

Kommentarer til nyheten (4)