Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Rogaland først til 400 arter»

Rogalands geografiske plassering og forekomsten av mange attraktive naturbiotoper kombinert med det relativt høye antallet aktive og til dels kompetente fuglekikkere har bidratt sterkt til fylkets særstilling i ornitologisk sammenheng.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Feil om Öland

Aller først vil jeg få gratulere Rogaland med art nummer 400. Så vil jeg peke på at artikkelen inneholder en liten feil: Öland er ikke et eget fylke/län, men en del av Kalmar län.

Thomas Berg (01.11.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Feil antall

I følge offisiell tellemåte i Norge (og de fleste andre europeiske land) skal arter fra kategori A, B og C inkluderes. Den offisielle fuglelisten i Rogaland er vel derfor på 403 arter.

Vegard Bunes (NSKF) (01.11.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Har Rogaland passert Skåne?

Regner en med de siste 2 års nye arter for Rogaland (Hvitpannevarsler, Svarthetteparula, Keiserørn og Purpurhodeand) så er tallet 407 arter inkl de 3 C-artene nevndt av Vegard.

Er dette tallet direkte sammenlignbart med de 405 artene som nevnes for Skåne?

Egil Ween (05.11.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Offisielle tall fra Rogaland

LRSK Rogaland pusler med sin 2003 rapport og henger litt etter. Vi hadde egentlig ikke tenkt å foregripe begivenhetenes gang, men vi må vel innse at det ikke er i papirrapporter nyhetene kommer! Rogaland passerte 400 arter allerede i 2004. Tykknebbsangeren var art nr 400. Etter den tid er ytterligere 8 nye arter for fylket sett. Fem av disse (inkl niland på C-lista) er innsendt og ferdigbehandla, slik at den offisielle totalen nå er 405 arter (nevnte niland, brunvarsler, rubinstrupe, gulnebblire og svarthetteparula er kommet til etter tykknebbsangeren). Keiserørn, purpurhodeand og hvitpannevarsler er ennå ikke innsendt, men vil vel kunne gå greit "igjennom" når det skjer.

For liste fantaster kan vi også opplyse om at en nyere observasjon av jerpe er innsendt og godkjent. Arten får da A-status på lista (kun B tidligere). Gråhodespurven fra Revtangen har fått D-status. Samme skjebne led lammegribben fra Utsira.

For LRSK Rogaland

Kjell Ruud Mjølsnes

Kjell Ruud Mjølsnes (10.11.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Rogaland vs. Skåne

Som svar på spørsmålet til Egil ang. sammenlikning mellom Skåne og Rogaland så regnes ikke brunsisik og svartkråke som egne arter i Sverige. Mandarinand regnes ikke som C-art i Sverige, men det gjør derimot fasan. Rapphøne finnes vel både som A og C-art i Sverige, men den er kanskje på B-lista i Rogaland?

Så hadde Skåne tilhørt Norge kunne man lagt til 3 arter (brunsisik, svartkråke og mandarinand) og trukket fra en (fasan). Summen i dette hypotetiske regnestykket blir da 407 arter for Skåne, altså to mer eller en mindre enn Rogaland alt ettersom om man regner med de ikke innsendte artene fra RO.

TAO (11.11.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Feil offisielle tall

Hei igjen!

Excelfiler og manglende datakunnskap er ikke nødvendigvis ett vinnerkonsept. Når undertegnede i hui og hast skulle publisere den RETTE artstotalen for Rogaland ville jeg samtidig rette opp liste stauts for flere arter. Da falt jerpe ut...

Totalen ble da feil. Riktig artstotal for Rogaland er faktisk 406 arter, eventuelt 409 om man vil (uoffisielt). Furusangeren på Kvassheim og IKKE Tykknebbsangeren på Utsira ble art nummer 400 i Rogaland. Men et gammelt funn av en potensiell furusanger fra Utsira er ennå ikke ferdigbehandla slik at det kan tenkes at ovnparulaen på Karmøy egentlig var art nummer 400. Men dersom eldre funn av gulnebblire sendes inn og blir godkjent....

Det skal ikke være lett, men rett skal være rett. Og offisielt er det altså påtruffet 406 fuglearter i Rogaland.

Tor Audun stiller et interessant spm.

Rapphøna er påtruffet mange ganger i Rogaland. Men selv langt bak i tid har det sannsynligvis bare vært snakk om utsettinger til jaktformål. LRSK Rogaland har derfor valgt å sette alle rapphønefunn i kategori E.

Tor Audun nevner også fasan som også bare har E-status i Norge. I Rogaland hekker arten, og har gjort det lenge. Trolig er bestanden rundt Stavanger levedyktig, og burde kanskje vært gitt C-status. Men enn så lenge er det kanskje best å betrakte artens status i landet samlet, samt å enes om èn tilnærming til både kategorisering, tellemåte og systematikk?

Nok en gang, beklager tallrotet.

Hilsen en lettere flau LRSK Sekretær

Kjell Ruud Mjølsnes (12.11.2007)

Ny kommentarSvar på denne