Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Rogaland først til 400 arter

Rogalands geografiske plassering og forekomsten av mange attraktive naturbiotoper kombinert med det relativt høye antallet aktive og til dels kompetente fuglekikkere har bidratt sterkt til fylkets særstilling i ornitologisk sammenheng.

Av Geir Mobakken

Publisert 31.10.2007

Med godkjennelsen av en rubinstrupe (Luscinia calliope) fra Utsira 6.10.2005 (Ornis Norvegica 30: 94) har Rogaland som det første fylket i Norge kommet opp i 400 registrerte arter.
 
Til sammenligning har de to mest artsrike fylkene (län) i Sverige, Skåne og Öland, hhv. 405 og 402 registrerte arter (men noe ulik praksis på taksonomi og kategorisering). Dette befester Rogalands stilling ytterligere som et særdeles godt utviklet fylke hva artsmangfold angår.

Totalen på 400 baserer seg på den taksonomi som benyttes av BOURC. Den innbefatter spontant forekommende arter, altså arter på A- og B-listene; arter på de lavere listene (C, D, E) er ikke inkludert i denne summen. I oversikten er artene på A-lista umarkert, mens (de få) artene på de andre listene er markert logisk med hhv. B, C og D, etter hvilken kategori de er plassert i. E-liste-arter er utelatt. I totalen på 400 er 392 på A-lista. Samtlige er offisielt godkjent og samtlige er godkjent til art. De resterende åtte er på B-lista.
 
Rubinstrupe
Rubinstrupa (Luscinia calliope) som ble fanget på Utsira 6. oktober 2005 var en av de siste tilskuddene på listen over spontant forekommende arter i Rogaland fylke. FOTO: Frank Steinkjellå

Kommentarer til nyheten (6)