Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «La fuglene få ro i vinterkulda»

Den strengeste vinteren på lange tider herjer i store deler av landet. I skyggen av vakre snødekte skoger og fjell er det noen som har store problemer i kulda - fuglene! I denne perioden er det veldig viktig at fuglene får ro til sine daglige gjøremål for å overleve.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Fuglene strever i vinterkulda

Dette var meget bra Frode Falkenberg!

Jeg håper at denne infomasjon også kommer ut i lokalaviser/radio og riksdekkende media.

Samarbeider nå lokale NOF-lag med kommuner/viltnemder ang vurdering av fuglenes situasjon, foringsforhold/levevilkår behov for hjelp mm? ( Eks forhold for vannfugler i byer/parker/elver mm?)

Initierer også lokale NOF,lag til å få ut informasjon event skilting i sårbare fugleområder,eks ferdselshensyn,?

Eks opplysning til publikium

som vil fore fuglene og hvilke type for som er egnet mv?

Det er flott at NOF anmoder sin medlemmer om bidra med sin fulgekunnskap samt utøve praktisk fuglehjelp i sine respektive lokalmiljøer!

Cathy

(12.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Rugdedøden på Stord dessverre ikke unik

Enig for forrige taler, dette var et meget bra innlegg. For dem som vil lese mer om de ekstreme mengdene med døde rugder som har materialisert seg enkelte steder, så anbefales Revtangen-bloggen:

http://revtangen.blogspot.com/

Alf Tore Mjøs (12.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Rugdedøden på Stord dessverre ikke unik

Men hva er det dere bedriver der nede i Stavanger i vinterkulda, Alf Tore Mjøs ?

revtangen.blogspot.com

Jan Erik (05.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Havørn har inntatt Jæren

Spiser slitne ender !

Ref innslag på NRK-Rogalandsendingen er det nå slitne og utsultede ender på et jorde til en Jæren-bonde.

Er dette "Dyr i nød"som eks NOF i samarbeide med denne bonden kunne ha gitt forings-hjelp ? Eks er solsikkefrø noe som endene liker og har godt av å spise mht næringsverdi.

Dette er vel ikke en enkeltstående hendelse hvor fugler lilder stor nød, , engasjerer NOF,s lokallag seg i slike

kriseforhold for fugler?

Eller er tenkingen i NOF,s lokallag slik at "naturen må gå sin gang" også overfor fugler som om vinteren er avhengige av å få mat fra mennesler.

Bekymret fuglevenn

Bekymret fuglevenn (14.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Brunnakker

Endene det var snakk om er brunnakker, en art som ikke er avhengig av mat fra mennesker. Kun noen helt få individer av denne arten oppsøker bynære områder for å bli foret sammen med stokkendene.

Nå i januar virket det som om det var færre brunnakker på Jæren enn de siste vintrene. Muligens er dette et tegn på at mange allerede har trukket bort.

Tor Olsen (15.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne