Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Omfattende fugledød i USA og Sverige»

De siste dagene har store mengder fugler blitt funnet døde i USA og Sverige. I USA var det først og fremst rødvingetrupial som ble rammet, mens kaie var involvert i Sverige. Disse artene overnatter i store flokker, og forstyrrelser i nattemørket kan få store konsekvenser.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Tilleggs-info:

Hei,

Var sikker på at Ornitologisk Forening var de som hadde best info på fugledøden, dere som har fugler som lidenskap og sitter på mye kunnskap om fugl?

Synes det var litt skremmende at dere ikke har funnet fram den info som faktisk finnes - som undersøkelser av fuglene har vist??

Hvorfor det??

Da kan man si noe om hva det IKKE var i alle fall.

Fuglenes mager var tomme, så det var IKKE sykdom. Fuglene hadde blitt utsatt for akutt fysisk skade med påfølgende indre blødninger og død:

"The birds suffered from acute physical trauma leading to internal hemorrhage and death," the Arkansas Game and Fish Commission said in a statement Monday. "There was no sign of chronic or infectious disease."

The birds were otherwise healthy, according to the statement.

The injuries were primarily in the breast tissue, with blood clotting and bleeding in the body cavities.

(NBC news)

Helt ærlig: 5000 fugler i ETT tre??

Ser fram imot svar.

Takk.

Gjest (06.01.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Tilleggs-info:

NOF har såvidt meg bekjent vært på linje med både amerikanske og svenske ornitologer i tolkningen av disse hendelsene. Det er jo bra.

birdsredesign.wordpress.com/

Les om fugler som overnatter i flokk her:

www.stanford.edu

(06.01.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Tilleggs-info:

5000 er ikke så mye som du tror. Se her:

www.flickr.com/

(06.01.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Tilleggs-info:

Takk for svar.

Det var det jeg visste at dere hadde masse kunnskap om dette! 

Forstår at det kan være mange fugler sammen om natten – takk for bildelink også.

Nyttig å se og lese. Selvom jeg ikke helt klarer å se for meg 5000 fugler inne i en by – på våtmarkene så, eller ved havet.

Men det er sikkert ornotologer der borte som vil finne ut hvor alle disse fulgene evt satt – for jeg forstår at det er innenfor et lite område. Og 5000 fugler setter sikkert spor etter seg, og det må jo ha vært folk som har sett dem – må være litt av et syn å se 5000 fugler i sitt nærområde. Hvor jeg bor har vi store flokker med kaie el l som bunkrer seg for natten, og det er jo noe som synes og som man legger merke til, selvom de bare er kanskje to hundre i antall.

Et sted leser jeg nå en teori på at det er fyrverkeri som har skremt de opp – men kan fugler, 5000stk – få så store fysiske og indre skader av å fly inn i bygninger og trær slik det foreslås..?

Synes ikke det høres helt sannsynlig ut?

Dessuten så jo folk de falle ned fra himmelen.

It appears unusually loud noises, reported shortly before the birds began to fall, caused the birds to flush from a roost. Additional fireworks in the area may have forced the birds to fly at a lower altitude than normal and hit houses, vehicles, trees and other objects. Blackbirds have poor night vision and typically do not fly at night.

Resultat er kommet fra SVA i Sverige om de svenske døde fuglene, og det var akkurat samme funn der som i USA:

Vi har konstaterat att fåglarna avlidit av kraftiga inre blödningar som uppstått genom yttre våld, säger Marianne Elvander, statsepizootolog på SVA.

Fåglarna hade inga tecken på infektioner eller bakomliggande sjukdomar

Var ingen raketter der..

På den ene tekst linken du viser til, snakker de om at mange fugler dør hele året og at man skal holde katten inne...

Visst – men det spesielle her er jo antallet og at det er på flere plasser –

Og det er i all fall ingen katt som har vært på ferde! :)

Gjest (06.01.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: Tilleggs-info:

Det er ikke bare i USA og andre sørligere land at store flokker med fugl kan overnatte i et lite område. Jeg har selv sett flokker her på Bryne med kanskje 1000 kornkråker og 2000 kaier overnatte i trær her. Dessuten har jeg sett mye større flokker med stær som særlig på sensommeren opprer ikke så sjeldent.

Rune hallbjørn Jensen (06.01.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Ang fuglene i USA

Litt uerfaren med å skrive slike innlegg.

Fuglene jeg kommenterte over var i Arkansas og i Luisiana, USA. Bare så det er sagt.

Gjest (06.01.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Varsel om jordskjelv

Jeg har sett en annen teori. Fugle- og fiskedøden antas å kunne kobles til kraftige energiutladninger som følge av bevegelser i jordskorpa. Her gjengitt meget kortfattet: I berggrunnen i deler av Arkansas er det enorme forekomster av kvarts/kvartsitt. På grunn av trykkforandringer som følge av bevegelser i jordskorpa, produseres voldsomme energiutladninger i disse kvartsittforekomstene. Utladningene er av ekstremt kort varighet, men for en del organismer kan slikt være en stor (til og med fatal!) påkjenning.

Bevegelsene i jordskorpa (platetektonikk) burde være kjent stoff, og er årsaken til at vi har jordskjelv. Trettende desember ble det registrert tre mindre skjelv i Arkansas. Den antatte utladningen antas å skyldes bevegelser langs New Madrid-forkastningen (som ligger delvis under de nordøstre delene av Arkansas), og antas å være et forvarsel om et kommende større jordskjelv.

Jeg kan ikke gå god for om denne teorien har noe for seg, men kanskje er det noen som vet og kan belyse dette mer?

Morten Hage (07.01.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Mye styr

Hvorfor lages det så mye styr, og brukes så mye energi, om noe som tydeligvis er noen enkelttilfeller? Jeg synes NOF bør konsentrere seg om noe mye viktigere: katteproblemet. Over 16500 fugler blir i gjennomsnitt tatt PR. DAG (!!!) i Norge.. I Europa er det snakk om hundretusener pr dag. Katastrofene nevnt her, blekner jo i forhold. Katteproblemet er vel største problemet mht fugledød, ikke noen få enkelttilfeller av ulykker. Når skal NOF våkne??? Når tør NOF gå ut og fortelle sannheten om katteproblemet?

Undrende (01.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne