Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Klimaendringer gir flere balearlirer i nord»

Stadig flere balearlirer blir sett i det nordlige Europa. Dette er imidlertid ikke å betrakte som en positiv utvikling, da klimaendringer nok er forklaringen på fenomenet. Arten må dra stadig lengre fra sine hekkeområder for å finne mat etter avsluttet hekkesesong.

Gå til nyheten